Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EUROPARÅDETS KONVENTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Europarådets-konvention

EUROPARÅDETS KONVENTION (11 af 15)


Europarådets konvention til beskyttelse af MENNESKERETTIGHEDER og grundlæggende FRIHEDSRETTIGHEDER.

EUROPARÅDETS KONVENTION (11 af 15)

Artikel 41

 

Domstolen vælger sin præsident og vicepræsident for et tidsrum af tre år. De kan genvælges.

 

Artikel 42

 

Medlemmerne af Domstolen modtager for hver dag, de gør tjeneste, en godtgørelse, der fastsættes af Ministerudvalget.

 

Artikel 43

 

I behandlingen af enhver sag, der indbringes for Domstolen, skal 7 dommere deltage. Som selvskrevne medlemmer af retten deltager de dommere, der er statsborgere i de stater, der er parter i konflikten. Gives intet sådant selvskrevet medlem, har vedkommende part ret til at udnævne en dommer. De andre dommere vælges ved lodtrækning, der foretages af præsidenten, før sagen påbegyndes.

 

Artikel 44

 

Kun de høje kontraherende parter og Kommissionen er berettigede til at indbringe en sag for Domstolen.

 

Artikel 45

 

Domstolens kompetence udstrækker sig til alle sager vedrørende fortolkning og anvendelse af nærværende konvention, som de høje kontraherende parter eller Kommissionen indbringer for den i overensstemmelse med artikel 48.

 

Artikel 46

 

Stk. 1. Enhver af de høje kontraherende parter kan når som helst erklære, at den i alle sager vedrørende fortolkning og anvendelse af nærværende konvention anerkender Domstolens kompetence som bindende ipso facto og uden særlig overenskomst.

Stk. 2. De ovennævnte erklæringer kan afgives ubetinget, eller på betingelse af gensidighed i forholdet til flere eller visse andre høje kontraherende parter eller for et bestemt tidsrum.

Stk. 3. Disse erklæringer deponeres hos Det europæiske Råds generalsekretær, der skal oversende genparter af dem til de høje kontraherende parter.

 

Artikel 47

 

Domstolen kan kun behandle en sag, efter at Kommissionen har fastslået, at bestræbelser på at opnå en mindelig overenskomst har været forgæves, og inden for det i artikel 32 bestemte tidsrum på tre måneder.

Artikel-Europarådets-konvention
Download-fil: EUROPARÅDETS KONVENTION


Artikel-Europarådets-konvention
Læsefil med vendbare sider: EUROPARÅDETS KONVENTION