Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FORSVUNDE TRONARVING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth

DEN FORSVUNDE TRONARVING (1 af 97)


Var Egyptens ti plager magisk krigsførelse? Hvad var Bibelens skysøjle og ildsøjle? Hvilke konger hjalp med udvandringen? Hvad betød det at Solen stod stille?

DEN FORSVUNDE TRONARVING (1 af 97)

e-Bog

DEN FORSVUNDE TRONARVING

ATTENTATET PÅ MOSES 3

 

Af Ove von Spaeth

 

 DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth  

Du kan frit downloade e-bogen "DEN FORSVUNDE TRONARVING" - Attentatet på Moses 3 - af Ove von Spaeth. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

 • Var Egyptens ti plager et led i magisk krigsførelse?
 • Hvad var realiteterne bag Bibelens 'skysøjle' og 'ildsøjle'?
 • Hvem var levitterne med deres egyptiske navne?
 • Hvilke konger hjalp Moses og israelitterne med udvandringen?
 • Hvad betød Bibelens ord om at 'Solen stod stille ...'?

Moses var ved et kup blevet afskåret fra at overtage Egyptens trone, på trods af at han iflg. gamle jødiske tekster – rabbinerskrifterne – var anerkendt og uddannet til det. En række utraditionelle kilder dokumenterer, at Moses i lang tid fra sit eksil med stor dygtighed intrigerede politisk for at generobre tronen.
 
"Den glemte fejde" afdækkes og viser, at den forsvundne tronarvings dramatiske rolle i Egypten og nabolandene medførte forandring i hele Mellemøsten. Den nye forskning kan ændre synet på historien. Til sidst iværksatte han i 1400-tallet f.Kr. et afgørende oprør ved hjælp af hebræiske indvandrerarbejdere. Moses' dristige aktion var forgæves – og først da søgte hebræerne/israelitterne andet land.

Tidligere ubemærkede informationer i de ældste overleveringer om Moses – f.eks. sjældne astronomiske fænomener – afslører en enestående sammenhæng i kildemateriale og datering. Arkæologiske fund belyser oldtidsskrifternes data, der ser ud til at vise sporene af vigtige steder, hvor exodus-folket "i ørkenen" gemte sig i mere end 30 år.

Mysteriekulter og religiøst-magiske forhold indgår i større helhed i den politisk kamp, og det er sandsynligvis aldrig før set i historiefremstillingen. Bogens levende fremstilling gør den også spændende uden for fagspecialisters kreds.

 

Anmeldelser:

 

"… et banebrydende værk med revolutionerende resultater – en utrolig oplevelse hvert minut … et kvalitetsgrundlag, der i alle sammenhænge må aftvinge respekt …".

Jens Jørgensen, historiker,
tidl. historiecensor: Kbh.s, Aarhus, Odense Universitet.

 

"...Med et fordomsfrit skarpsyn ...repræsenterer Ove von Spaeths afhandling potentielt set en af de mest eksplosive teser i Den Hebraiske Bibels forskningshistorie …".

Jens-Andre P. Herbener, semitolog,
projektleder ved ny, videnskabelig oversættelse af Den Hebraiske Bibel til dansk.

 

 

DEN FORSVUNDE TRONARVING

 

Ove-von-Spaeth-Forfatter-af-bogserien-om-Moses

Ove von Spaeth

 

OVE VON SPAETH

- begejstrede og vakte røre hos læsere, forskning og presse lige fra første bog i serien om den historiske Moses − og har som forsker og forfatter solid basis i historiske og astronomiske studier. Til de mange års intensive undersøgelser har han benyttet omfattende forskning i arkæologi, antropologi, oldtidssprog, religionshistorie, egyptisk tradition − samt i mysterielæren, mytologien og kosmologien. Han belyser det usædvanligt righoldige og kontroversielle materiale også fra en holistisk vinkel.

 

INDHOLD PÅ VISDOMSNETTET:

 

 • Side 1: DEN FORSVUNDE TRONARVING
 • Side 2: Introduktion
 • Side 3: 1. KAPITEL - Moses - en tronarving i eksil
 • Side 4: På sporet af Moses skæbne - og exodus
 • Side 5: Hvad siger Bibelen om Moses i Egypten?
 • Side 6: Tidspunktet afgørende for Moses virke
 • Side 7: RESUME AF BIND 1 OG 2: Kuppet og forbandelsen
 • Side 8: Genopdagelsen af Moses tronfølgerstrid
 • Side 9: 2. KAPITEL - Udmattelsesstrategien - og den mystiske koordinator
 • Side 10: Den mærkelige tvang bag de mange felttog
 • Side 11: Pendul-strategien
 • Side 12: Tuthmosis IIIs skjulte fjende
 • Side 13: 3. KAPITEL - Spillet ingen vandt
 • Side 14: Ramt af egne metoder
 • Side 15: Tuthmosis IIIs propaganda misledte forskningen
 • Side 16: 4. KAPITEL - Den onde bror - og forbundsfællernes flugt
 • Side 17: Historiske tekster om Moses - også fundet i Indien
 • Side 18: Græske beretninger om Moses venners flugt
 • Side 19: Danaos døtre som sømænd?
 • Side 20: Udenlandske baser for Moses forbundsfæller?
 • Side 21: ORIENTERING: KADMOS OG BIBELENS BERETNING
 • Side 22: Også emigranternes kongebørn i en ark på floden
 • Side 23: Forskning og antisemitisme
 • Side 24: 5. KAPITEL - Danaernes gaver - efter Tuthmosis IIIs strid i 19 år
 • Side 25: Frygten for danaerne - med deres gaver
 • Side 26: Dan/danaere som naboer til filistre/pelasgere
 • Side 27: Moses-forbindelse i egyptisk og græsk Danaos-tradition
 • Side 28: Ekstremistisk kildekritik
 • Side 29: Hvorfor standsedes 19 års oprør imod Tuthmosis?
 • Side 30: 2. DEL - 6. KAPITEL - Det endelige opgør - hebræernes store chance
 • Side 31: Den hårde nye farao - historiske detaljer genkendes
 • Side 32: Hjælp fra - eller til? - hebræerne
 • Side 33: 7. KAPITEL - Kanaanæiske konger skulle støtte Moses oprør
 • Side 34: Styrken ved gudernes svækkelse
 • Side 35: Moses alliance med de kanaanæiske konger
 • Side 36: 8. KAPITEL - Forårsofferet
 • Side 37: Solens og Månens astronomi ved den første påske
 • Side 38: Blodet på dørstolperne - magisk beskyttelse
 • Side 39: At passere forbi skillelinjen
 • Side 40: 9. KAPITEL - Den nye farao på tronen næste morgen
 • Side 41: Udbredt misforståelse at førstefødte alene var børn
 • Side 42: Faraos fødselsdag - og det egyptiske mørke
 • Side 43: Månens blod på solportens dørstolper
 • Side 44: 10. KAPITEL - Skysøjlen om dagen, ildsøjlen om natten
 • Side 45: Den nye faraos lynmanøvrer
 • Side 46: Moses strategiske evner og brug af pyroteknik
 • Side 47: Historisk genkendelig ild-anvendelse
 • Side 48: Overgangen over det Røde Hav
 • Side 49: Påskefuldmånen, tidevandet - og faraos stalde
 • Side 50: ORIENTERING - ILDSØJLENS DATO
 • Side 51: 11. KAPITEL - Israelitternes gådefulde antal og opholdsteder
 • Side 52: Isarelitternes beskyttede baser ved Sinai og Nebo
 • Side 53: Et kontroversielt spor: Moses boede i Petra
 • Side 54: 12. KAPITEL - Magiske midler brugt i striden mellem farao og Moses
 • Side 55: Den nye faraos magiske riter
 • Side 56: Magi-krigsførelse mod koalitionen i nord og syd
 • Side 57: Magien med navnene
 • Side 58: 13. KAPITEL - Nationalklenodie til magisk beskyttelse
 • Side 59: Et magisk nationalklenodie?
 • Side 60: 14. KAPITEL - Guldkalven - eksport fra egyptisk kult?
 • Side 61: En efterkommer af Moses tilhørte Guldkalv-kulten
 • Side 62: Danaernes guldkalv - og druzernes guldkalv i nutiden
 • Side 63: 15. KAPITEL - Til hvem var det forjættede land lovet?
 • Side 64: Uden land nogetsteds
 • Side 65: Samme land lovet til to folk?
 • Side 66: 16. KAPITEL - Moses egyptiske specialkorps
 • Side 67: Var ikke alle israelitiske stammer hebræiske?
 • Side 68: Levitter - egyptisk præg eller egyptisk afstamning?
 • Side 69: Problem at indlemme levitterne som Israels børn
 • Side 70: Arkens hemmelighed - vogtet af levitisk specialkorps?
 • Side 71: 17. KAPITEL - Nederlaget
 • Side 72: De allieredes modstand opløses - Moses står alene
 • Side 73: Fanget i en fælde - af ørkenen og af internt oprør
 • Side 74: De historisk kendte betingelser
 • Side 75: Hvorfor gik det så galt?
 • Side 76: Igennem hele 2000 år skulle ingen hedde Moses
 • Side 77: Var de 40 års ørkenvandring realistisk?
 • Side 78: 3. DEL - 18. KAPITEL - Og byens mur skal falde sammen –
 • Side 79: Slaget om Jeriko - endeligt dateret?
 • Side 80: Arkæologiske fund i Jeriko genkendes i Bibelen
 • Side 81: Joshua og invasionen omtalt i breve til farao?
 • Side 82: Navne og steder i breve til farao ses i Joshua-teksten
 • Side 83: Breve med ligheder i Exodus-teksten ignoreres
 • Side 84: 19. KAPITEL - Den dag da Solen stod stille
 • Side 85: Kleomedes’ fænomen - ekstremt sjældent
 • Side 86: Tegnet fra himlen
 • Side 87: Faraos hebræiske fanger passer med Moses tidsalder
 • Side 88: Tidsmæssige krydspunkter og astronomisk datering
 • Side 89: 20. KAPITEL - Moses historiske eksistens genetableret
 • Side 90: Arven fra Moses
 • Side 91: Den gådefulde holdningsændring over for Moses
 • Side 92: Viden om Moses baggrund bevaret uden for Bibelen
 • Side 93: Forbandelsen ophævet
 • Side 94: APPENDIKS - 1
 • Side 95: APPENDIKS - 2
 • Side 96: APPENDIKS - 3

 

INDHOLD I eBOGEN:

1. DEL

 

1: MOSES - EN TRONARVING I EKSIL

Kuppet og forbandelsen mod Moses

2: Udmattelsesstrategien - og den mystiske koordinator

Mærkelig tvang bag faraos felttog. - Pendul-taktik. - Tuthmosis III’s skjulte fjende

3: Spillet ingen vandt

Faraos propaganda ledte forskning på vildspor. - Moses ramt af egne metoder

4: Den onde bror - og forbundsfællernes flugt

Kontroversielle overleveringer fra Indien om Moses. - Moses’ venner i græske sagn

5: Danaernes gaver - efter Tuthmosis III’s strid i 19 år

Udenlandske baser for Moses forbundsfæller. - Egyptisk kultritual medbragt på flugt

 

2. DEL

 

6: DET ENDELIGE OPRØR - HEBRÆERNES STORE CHANCE

De nye muligheder for at genvinde tronen. - Den hårde farao

7: Kanaanæiske konger skulle støtte Moses’ oprør

Moses’ oprør og den nye religion. - Kanaanæisk alliance med Moses

8: Forårsofferet

De lange knives nat i den første påske. - Blod på dørstolper til magisk beskyttelse

9: Den nye farao på tronen næste morgen

Historisk bevis for at faraos død var samtidig med udvandringen?

10: Skysøjlen om dagen, ildsøjlen om natten

Moses’ mislykkede comeback. - Moses’ strategiske evner i anvendelse

11: Israelitternes gådefulde antal og opholdssteder

Moses’ etablering af skjulte, strategiske baser

12: Magiske midler brugt i striden mellem farao og Moses

Egyptens ti plager og faraos magikere. - Magien med navnene

13: Nationalklenodie til magisk beskyttelse

Josefs mumie på afveje?

14: Guldkalven - en eksport fra egyptisk kult?

Egyptiske kultritualer medbragt på flugten. - Danaernes guldkalv

15: Til hvem var det forjættede land lovet?

Det store dilemma. - Uden land nogetsteds

16: Moses’ egyptiske specialkorps

De gådefulde levitter. - Var alle israelitiske stammer hebræiske?

17: Nederlaget

Moses trængt afgørende bort. - Anti-egyptisk opstand opløses, Moses står alene

 

3. DEL

 

18: TOG BYENS MUR SKAL FALDE SAMMEN

Slaget om Jeriko endelig bestemt. - Astronomi og arkæologi viser Moses’ tidsalder

19: Den dag da Solen stod stille

Kode i Bibelen løser astronomisk gåde. - Sjældent himmelfænomen dateres præcist

20: Moses’ historiske eksistens genetableret

Moses’ isolerede position fremmede hans nye religion. - Forbandelsen ophævet

APPENDIKS:

Alfabetet og Moses’ allierede 183 - Historisk krydspunkt

 

 

FORORD

 

Denne revurdering af Moses’ baggrund og tidsalder er funderet i tværvidenskabelig kulturhistorisk forskning, sammenfattende arkæologiske fund, tekstforskning og astronomisk datering sat i relation til Bibelen, rabbinerskrifter og oldtidsforfattere. Mange overleveringer og fund er for første gang sat i større sammenhæng og må bedømmes ud fra helheden, da bogen ikke er baseret på enkeltstående kilder eller afgørelser, men på fremlæggelse af en lang række indicier; disse kan betragtes som „tilbud“ - til videre udforskning.

Bogen læses uden videnskabelige forudsætninger, og er ikke forsøg på „levnedsskildring“ af Moses, „documentary fiction“ eller modebetonet historiefremstilling. Et noteapparat er udeladt til fordel for sammenhæng og læseforløb. I stedet er notemateriale indarbejdet som læsestof i den fortløbende fremstilling; kildereferencer nævnes direkte på stedet og kan, ligesom ved resuméer, Tillæg og Appendiks, efter behag forbigås eller udnyttes i videre dokumentation. Dertil er fremlagt en omfattende bibliografi med bogens oplysninger yderligere dokumenteret og med vidtgående specificering i emneområder, så verifikation lettes.

Den britiske egyptolog Alan H. Gardiners transskription af egyptiske navne er foretrukket. Astronomiske oplysninger findes bag i bogen.

En række forskere og fagfolk har fra deres videnskabsområder imødekommende bidraget med vejledning, kritik, modargumenter og opmuntring. Disse eksperter har naturligvis intet ansvar for anvendelsen af deres oplysninger. En særlig tak rettes til:

Historisk astronomi: dr.scient. Kristian Peder Moesgaard, Institut for de Eksakte Videnskabers Historie, Aarhus Universitet, - direktør for Steno Museet, Danmarks Videnskabsmuseum.

Egyptologi: dr.phil. h.c. Erik Iversen, tidl. Ægyptologisk Institut, Kbh. Univ.; mag.art. Eva Richter Ærøe, tidl. Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet.

Hebraisk filologi, hebraiske/græske bibeltekster og Talmud-skrifter: fagreferent Egon K. Keck og rab. S. Heimann, begge tidl. Judaistisk Afd., Det Kgl. Bibliotek, København; relgionshistoriker og semitisk filolog Jens-André P. Herbener, Det Kgl. Bibl. København.

Josefus-forskning: dr.theol. Per Bilde, Religionsstudiet, Aarhus Universitet.

Bibelforskning: tidl. overrabbiner Bent Melchior, København; fagreferent cand.theol. Jakob H. Grønbæk, tidl. Det Kgl. Bibliotek, København.

Græsk filologi og mytologi: univ.lekt. Leo Hjortsø, Inst.f. Græsk og Latin, Kbhs.Univ.

Historie: cand.mag. Jens Jørgensen, historiecensor v. Kbhs., Aarh. og Odense Univ.

Militærstrategihistorie: oberst, cand.phil. Michael H.Clemmesen, tidl. Forsvarsakademiet.

Glaciokronologi: Claus Hammer, Geofysisk Afd., Niels Bohr Instituttet, København.

Jødiske/mosaiske kalenderprincipper: overrabbiner Bent Lexner, København.

Astronomiske beregninger: univ.lekt. Leif Kahl Kristensen, Fysisk Institut, Aarhus Universitet; magister K.A.Thernøe, tidl. Fysisk Institut, Danmarks Lærerhøjskole, Kbh.; univ.lekt. Kyril Fabrin, Aalborg Universitet; astronom H. Quade Rasmusen, Kalundborg; astronom F. Richard Stephenson, University of Durham, England; astronom David Dunham, US Naval Observatory, Washington DC, USA.

Også tak til: forskningsbibliotekar Eva Bjørnbøl, Cairo; Marianne Illum; Bodil Eeg Neumann; idéhistoriker, red. Rune Engelbreth Larsen; cand.jur. Jannie Fursund; Asmus Koefoed; journalist Karine Smidth; Evan Bogan; Det Kgl. Bibliotek og Universitetsbibliotekets 2. afd.; for edb-specialprogram fra Laurids Pedersen, Nysted; og for astronomiske computerberegninger af Jarl Hansen, KironGlobal Ltd., Coín, Spanien.

O.v.S. 

 

Den-forsvundne-tronarving-01-Ove-von-Spaeth

 

_________________________________

Omlsagets ill.:  Farao stående i sin stridsvogn stod i spidsen for hæren  var en tradition under egyptiske felttog - og genkendes i Bibelens omtale  af opgøret ved Moses’ og israelitternes udvandring.
_________________________________

Artikel-DEN-FORSVUNDNE-TRONARVING-Ove-von-Spaeth
Download-fil: DEN FORSVUNDNE TRONARVING - Ove von Spaeth