Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kærlighed-til-menneskeheden-Foster-Bailey

KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN (1 af 7)


De vigtigste mennesker er kærlige mennesker, for fra et hierarkisk synspunkt, er de den potentielle faktor, der kan sikre freden og enheden i fremtidens verden.

KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN (1 af 7)
                                                                                               

KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN

 

Af Foster Bailey

(Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

 

Kærlighed-til-menneskeheden-Foster-Bailey 

Du kan frit downloade artiklen "KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN" af Foster Bailey. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN

 

Kærlighed-til-menneskeheden-01-Foster-Bailey

 

Den gode viljes energi

Enhver essentiel form for energi har sin specielle virkning på det, den rammer. Det gælder også den gode viljes energi, som strømmer gennem menneskehedens aura. Virkningen modificeres af de individuelle egenskaber hos de mennesker, den rammer, men gamle veletablerede relationer modsætter sig altid forandringer. Den gode vilje i Den Nye Tidsalders er essentielt den samme som tidligere tidsaldres gode vilje, men den rummer desuden en ny tidsalders egenskaber og bruges i en ny tidsalders tjeneste. Den gode vilje i Den Nye Tidsalder er derfor anderledes, og den har en anden virkning – og den er kraftigere.

Den gamle tidsalders krystalliserede energier modarbejder automatisk Den Nye Tidsalders energier, men Den Nye Tidsalders gode vilje møder endnu ingen egentlig modstand. Derfor er det den mest formålstjenlige form for energi, Hierarkiet kan bruge. Det er den mest effektive grundenergi, den nye verdenstjenergruppe kan bruge. Og det er også den bedste energi, verdenstjenere generelt kan benytte.

Kærlighed i handling

God vilje er en energi, alle kan anvende, og i overensstemmelse med den åndelige lov om fri vilje er Hierarkiet nødt til at overlade det til menneskeheden, om den vil bruge den eller ikke. God vilje er så dynamisk, at virkningen er uundgåelig, selvom man kun gør lidt. Menneskeheden kan forsinke den guddommelige plan, men den kan ikke stoppe den. Forsinkelse betyder lang tids fortsættelse af unødvendige grusomheder, uretfærdighed, sult og lidelse for millioner. Ægte kærlighed til menneskeheden kan ikke længere tolerere denne tilstand. Kærlighed er den største kraft, der er på planeten. Af alle guddommelige kræfter er kærlighed den stærkeste. Derfor opfordres disciple til bevidst og mere dynamisk at vise kærlighed i handling.

Mennesker med en kærlig holdning gør det som regel automatisk, for deres følelsesliv er ikke kvalt af det rationelle tankesind, men som disciple opfordres man til at gøre mere, yde en større indsats, handle klogere og være mere konstante. Et liv, der er gjort nyttigt for andre i kraft af kærlighed, er det mest tilfredsstillende liv. Det giver indre ro, ligevægt, glæde, tillid, selvtillid og fjerner angst. Det begrænser udviklingen af negativ karma, og resultatet er frihed og selvstændighed.

                                                                                                               
Artikel-Kærlighed-til-menneskeheden-Foster-Bailey
Download-fil: KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN - Foster Bailey


Artikel-Kærlighed-til-menneskeheden-Foster-Bailey
Læsefil med vendbare sider: KÆRLIGHED TIL MENNESKEHEDEN