Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

UNDERVISNING I DEN NYE TIDSALDER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Undervisning-i-Den-Nye-Tidsalder

UNDERVISNING I DEN NYE TIDSALDER (5 af 12)


Fremtidens undervisning vil forberede og instruere de studerende i at skabe kontakt til deres sjæl og intuition og de højere åndelige verdener.

UNDERVISNING I DEN NYE TIDSALDER (5 af 12)

De tre undervisningsstadier

 

Undervisning-i-Den-Nye-Tidsalder-05

 

Undervisningen vil blive målrettet mod tre undervisningsstadier, hvor man vil forsøge at lede barnet og det unge menneske frem til de tre ovenstående mål i det omfang, deres evolutionsniveau gør det muligt.

 

Den elementære undervisning

 

Den elementære undervisning vil foregå i perioden 4-12 år. Her er det skolens opgave at gennemføre civilisationsprocessen, der har til opgave at lede barnets instinkter i den rigtige retning. Der er tale om, at selvopholdelsesdriften, seksualdriften, flokinstinktet, selvhævdelsesinstinktet og forskerinstinktet skal ledes mod evnen til at udtrykke gode menneskelige relationer. Samfundsborgerskab skal betones, og barnet skal forstå, at alt, hvad det lærer, er med henblik på, at det skal komme andre til gavn.

Barnet vil få et indgående kendskab til de grupperelationer, det indgår i – familien, nationen og menneskeheden – og det vil lære, at gruppetilhørsforholdene er styret af karma og reinkarnation. Det skaber en forståelse for den opgave og det ansvar, ethvert menneske har i forhold til sine grupper. Der opnås også en forståelse for, at menneskehedens mange f.eks. religiøse forskelle ofte kun er et spørgsmål om, hvor man er født i den aktuelle inkarnation.

Om man er katolik, buddhist, jøde eller hindu er overvejende en kulturel faktor, som er en ydre form, der pålægges det indre menneske. Men skolen har også til opgave at indføre barnet i den ”folkegenetiske” arv og den særlige nationale bevidsthed, som barnet er inkarneret i. På den måde trækkes det bedste frem fra nationens bevidsthedsmæssige skatkammer. Menneskehedens enhed må aldrig føre til ensartethed. Målet er enhed i mangfoldighed.

Der vil desuden blive undervist i elementære discipliner som læsning, skrivning, regning, historie (med vægt på verdenshistorie), geografi og poesi. Skolen vil lære barnet de fundamentale kendsgerninger om livet.

Artikel-Undervisning-i-Den-Nye-Tidsalder
Download-fil: UNDERVISNING I DEN NYE TIDSALDER af Kenneth Sørensen


Artikel-Undervisning-i-Den-Nye-Tidsalder
Læsefil med vendbare sider: UNDERVISNING I DEN NYE TIDSALDER