Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ENHED & DUALITET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lederartikler-på-VisdomsNettet

ENHED & DUALITET


Hvorfor udvikler Universet og solsystemet sig på grundlag af dualitet, når man samtidig hører, at ånden repræsenterer enhed, og at sjælen på mystisk måde stræber efter åndelig enhed?

ENHED & DUALITET

 Lederartikler-på-VisdomsNettet

 

ENHED & DUALITET

 

Hvorfor udvikler Universet og solsystemet sig på grundlag af dualitet, når man samtidig hører, at ånden repræsenterer enhed, og at sjælen på mystisk måde stræber efter åndelig opvågnen ved at søge fusion med den oprindelige enhed – med det guddommelige?

For at besvare spørgsmålet vil en esoteriker tage udgangspunkt i, at alt er energi, at energi er liv, og at livet er ét. Det er den basale sandhed, der søges i al manifestation. Men det er nemt at sige, at ”livet er ét”. At realisere påstanden og omsætte den til en direkte erkendelse i bevidstheden, er utroligt vanskeligt, men det er alligevel det motiv, der guider søgende mennesker gennem indvielsesvejens faser. For at få et indblik i formålet med dualitet, må man erkende, at det kun er ved at acceptere polariteter – især den essentielle modsætning mellem ånd og stof – at menneskets flakkende tankesind vil være i stand til at opfatte enhed – den enhed, der vil blive åbenbaret, når modsætningerne engang smelter sammen i en syntese.

En anden polaritet, som mennesket er stærkt optaget af, er den maskuline/feminine polaritet. Det er ikke ualmindeligt, at de, der studerer åndsvidenskab, misforstår den feminine polaritet, som efter deres mening nedvurderes – eksempelvis når kvindelige disciple omtales som ”brødre”, og fordi målet for menneskeheden angiveligt er at skabe en enhed, der betegnes som ”broderskab”. Mange kvinder mener, at det bør ændres til ”broder-/søsterskab”.

Forklaringen på, at åndsvidenskaben ofte henvender sig til den maskuline polaritet, skyldes, at polariteten sidestilles med ånd – den positive pol – mens den feminine polaritet sidestilles med stof – den negative pol. Men positiv og negativ er ikke kvalitative udtryk. Det er derfor forkert at konkludere, at maskulin ”overtrumfer” feminin, for i skabelsen er der behov for både det maskuline åndelige aspekt og det feminine stoflige aspekt. Ånd og stof er ligeværdige og hinandens forudsætning. Desuden er det vigtigt at huske, at nutidens psykologi oplyser, at begge polariteter eksister i ethvert menneske uanset køn. Overalt i naturen findes ”polaritetens mysterium”, for alt i naturen består af en balance mellem de åndelige og de stoflige kræfter.

I forbindelse med skabelsen blev ånden nedsænket i stoffet, og derfor er der tilsyneladende opstået en dualitet med ånd i modsætning til stof. Alt i Universet er underkastet bestemte love. Alt styrer mod et bestemt mål og mod opnåelse af fuldkommenhed. Alt i Universet er sat i bevægelse af årsager, der kan føres tilbage til udgangspunktet før Universet blev dannet. Intet i systemet fungerer derfor som en isoleret enhed. Alt er en del af en større helhed. Og denne totalitet styres af kosmiske love og fuldender som en helhed et bestemt mål.

For at kunne vende tilbage til den oprindelige enhed, er det nødvendigt at forene modpolerne − de positive og negative aspekter – i en syntese. I virkeligheden har de aldrig været adskilt, for den tilsyneladende dualitet består af ånd og stof plus forbindelsen mellem dem. Når ånd møder stof opstår der et tredje aspekt – bevidsthed. Dvs. at dualitet dybest set udgør en uadskillelig treenighed. Det er årsagen til, at de store religioner taler om en trefoldig eller treenig Gud, som er én i tre og tre i én. Kristendommen taler om Fader, Søn og Helligånd – hinduernes trimurti består af Shiva, Vishnu og Brahma – en af egypternes mange triader består af Osiris, Isis og Horus – den nordiske mytologi er baseret på Odin, Freja og Thor og åndsvidenskaben taler om ånd, sjæl og legemer. Enhed eller treenighed udgør derfor en åndelig syntese, som repræsenterer løsningen på de modsætninger, der skabes af dualiteten. Treenighed er udtryk for, at ånd og stof er forenet af tankesindet.

 

Lederartikler-på-VisdomsNettet-02-

Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Download-fil: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET


Artikel-Lederartikler-på-VisdomsNettet
Læsefil med vendbare sider: LEDERARTIKLER PÅ VISDOMSNETTET