Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (20 af 22)


Hvad er etik, og hvad er moral? Er det regler og befalinger? Og hvad er instinktiv moral? Hvordan definerer man det gode, sande, retfærdige, kærlige og vise?

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (20 af 22)

Samvittighed en rettesnor

– som kan brydes

 

Der kan som sagt ikke gives bedre rettesnor for et menneske end den visdom, kærlighed og moral, sjælen har tilkæmpet sig gennem lidelser og erfaringer. Men betyder det, at hvis man handler imod sin samvittighed, vil være det samme som at handle imod sjælen? Nej! Samvittigheden er udviklet på grundlag af erfaringer gjort i forskellige liv i forskellige kulturer. Samvittigheden er derfor nært knyttet til de pågældende kulturers love.

I dag er menneskeheden imidlertid nået så langt, at mange mennesker er godt i gang med at udvikle ægte intelligens eller tænkeevne. Det betyder, at flere og flere bliver stadig mindre følelsesbetonede. Trygheden i flokmentaliteten og ved den kollektive autoritetstro forlades lidt efter lidt, og man tager ansvaret for sig selv, bruger sin dømmekraft og skelneevne og skaber egne værdinormer. Når man møder åndsvidenskaben og begynder at leve efter et nyt og åndeligt værdisystem, står man med et helt andet livssyn, som i mange sammenhænge vil være i modstrid med samfundets love, som jo er skabt på grundlag af et materialistisk værdisystem. Det betyder, at samfundets love kan være imod et esoterisk livssyn.

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-35-Erik-Ansvang

 

Lovens stemme eller den indre stemme?

Det skaber et dilemma hos mange åndeligt søgende mennesker. Samvittigheden vil kræve, at man følger samfundets moralkodeks, mens forstanden og de nye værdinormer opfordrer til at gå imod samvittighedens stemme. Resultatet er dårlig samvittighed.

  • Følger man samfundets love, får man dårlig samvittighed i forhold til det esoteriske livssyn.
  • Følger man de universelle love, får man dårlig samvittighed i forhold til samfundets syn på lov og ret.

Et eksempel: Copyright

Copyrightbegrebet, (ejendomsretten til en ide), er under global opløsning for tiden. Det er forbudt at kopiere bøger, musik fra Cd'er og film fra Dvd'er. Det er også forbudt at hjemmebrænde Cd'er med computerprogrammer. Og hente illustrationer fra internettet … men det sker overalt på planeten. Set fra lovens synsvinkel er det ulovligt, umoralsk og forkasteligt. Set fra et esoterisk synspunkt tyder meget på, at copyright begrebet er ved at forsvinde, fordi menneskeheden skal lære, at ideer ikke tilhører den enkelte, men hele menneskeheden. Inspirationen til en ide kan f.eks. stamme fra en afdød på astralplanet, fra en tankeform på mentalplanet, fra meddisciple eller mesteren selv via sjælen. Hvem har så copyright? Og hvad med samvittigheden?

Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Download-fil: ETIK & MORAL - esoterisk belyst - Erik Ansvang


Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ETIK & MORAL - esoterisk belyst