Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (10 af 22)


Hvad er etik, og hvad er moral? Er det regler og befalinger? Og hvad er instinktiv moral? Hvordan definerer man det gode, sande, retfærdige, kærlige og vise?

ETIK OG MORAL ESOTERISK BELYST (10 af 22)

Information kræver sortering

 

Etikbølgen er en naturlig følge af informationssamfundet. Med et stigende informationsbombardement af kendsgerninger og værdier tvinges man til at sortere. Man tvinges til at have en synsvinkel på den daglige overdosis – ellers går det galt.

Når man skal sortere, skal man have

nogle værdinormer at sortere efter.

 

Behov for værdikriterier

Man er tvunget til at vælge, og traditionelle "relevanskriterier" er ikke længere nok. Der er desuden behov for værdikriterier. Med mange tilbud om de rigtige værdier, meninger og holdninger bliver det nødvendigt at tage stilling. Listen over de områder, man tvinges til at tage stilling til, er uendelig lang, men her er nogle eksempler:

 

Etik-og-Moral-esoterisk-set-18-Erik-Ansvang

 

  • opsparing eller forbrug.
  • miljø eller vækst.
  • indvandrere eller danskere.
  • hjælp til klodens fattige eller hjælp til nationens fattige.
  • velfærdssamfund eller privatisering.
  • åndsvidenskab eller naturvidenskab.
  • arbejdsfri eller arbejde.
  • familien eller karrieren.

 

Tryghedssøgen

En anden begrundelse for etikbølgen er utryghed. Værdierne var som sagt i opbrud i 1960'erne, da den økonomiske vækst var meget høj og beskæftigelsen var sikret. Med stigende utryghed på jobmarkedet og udsigt til velstandstilbagegang bliver materialisme og eksperimenter mindre interessante. Faste værdier – herunder etiske og moralske regler – bidrager til denne tryghed.

Reaktion på fortiden

En tredje årsag er en reaktion på fortidens værdier. I den internationale højkonjunktur opstod risikoviljen. Smartness og grådighed var holdninger, der bredte sig til Danmark. Under den efterfølgende lavkonjunktur har nedturen været brat. Smartness viste sig i denne fase at være tabsgivende. Det er derfor ikke mærkeligt, at man begyndte at lægge vægt på andre værdier – herunder etik og moral. Man ser en penduleffekt, hvor pendulet svinger langt forbi midten og ud til den anden side.

Etikken i centrum – igen

Etikken og moralen er kommet i centrum − både som et styringsredskab og som en søgen efter en fælles værdihorisont. Især i USA har der været stor interesse for "business etichs". Der undervises i "business etichs" på amerikanske universiteter og højere læreanstalter, og der udgives i stribevis af bøger om emnet.

Tydeligst har det vist sig i politiske spørgsmål. Præsident Clintons verdenskendte affære med Monica Lewinsky var et kart signal om en høj moral hos verdens ledere. I kølvandet på anklagerne mod Clinton afdækkede pressen den ene umoralske affære efter den anden hos de moralske anklagere – republikanerne i Repræsentanternes Hus.

Korruption i den olympiske komité er et andet eksempel på, at umoralen nu kommer op til overfladen. For ikke at nævne de utallige dopingskandaler, hvor sportsfolk forsøger at snyde sig til en sejr med umoralske metoder.

Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Download-fil: ETIK & MORAL - esoterisk belyst - Erik Ansvang


Artikel-Etik-og-Moral-esoterisk-set-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: ETIK & MORAL - esoterisk belyst