Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 4:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 4:8 (3 af 10)


Nationer består af mennesker - identiteter med en kollektiv bevidsthed. Derfor har en nation karakteristiske særpræg, der adskiller den fra andre nationer.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 4:8 (3 af 10)

Frankrig, Indien og Italien

 

De-Syv-Stråler-04-05-Den-nye-tids-psykologi

Frankrig

 

Frankrig har en speciel stråleopbygning, for landet er præget af to intelligensstråler. Frankrig har en 3. stråle sjæl og en 5. stråle personlighed. Det er to gange tænkningens eller intellektets stråle. Sjælsstrålen giver adgang til abstrakt tænkning, og personlighedsstrålen udtrykker den konkrete, videnskabelige tænkning. Frankrig er derfor tænkningens land. Men på grund af 3. stråles indflydelse, er det også et folk med fleksibel tænkning. Frankrig har i århundreder præget Europa med sin personlighed og sin smag, og franskmændene har givet et stort bidrag til Vestens viden og tænkning gennem historien. Hvis franskmændene kan overvinde deres nationalisme og egoisme, kan de en dag lede verden åndeligt, men det sker først, når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen. Det vil først ske, når Frankrig opgiver sin nationale storhedsdrøm til fordel for visionen om menneskehedens enhed.

I åndsvidenskaben antydes det, at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og sjælelig åbenbaring, som vil oplyse verdens tænkning, for det er angiveligt Frankrig, der en dag vil bevise sjælens eksistens.

 

De-Syv-Stråler-04-06-Den-nye-tids-psykologi

Indien

 

Indien har en 1. stråle sjæl og en 4. stråle personlighed, og da 4. stråle ikke er i inkarnation i denne periode, har inderne vanskeligt ved at udtrykke deres nationale særpræg. Det er en væsentlig årsag til, at der er kaos i Indiens politiske liv. Til gengæld ligger den kraftfulde 1. stråle inde bagved. Her må man huske, at inderne ikke alene er 5. rodraces 1. underrace, men udgør selve rodracen – den indoeuropæiske race. På et tidspunkt vil Indien begynde at markere sig som den indoeuropæiske mennesketypes overhoved. Det vil ske, når 4. stråle kommer i inkarnation og begynder at præge det politiske liv med harmoni.

Indien "skjuler lyset", og det lys vil – når det åbenbares for menneskeheden – skabe harmoni i formaspektet, dvs. på det fysiske plan. Man vil se tingene klart – sådan som de er – frigjort for blændværk og illusion. Det harmoniserende lys har Indien selv stærkt behov for, og når det engang er manifesteret, vil det medføre, at 1. stråle for kraft og lederskab kommer til at fungere rigtigt. Folkets vilje vil kunne ses i lyset af magthavernes beslutninger.

I denne forbindelse vil England igen træde ind i billedet, for Englands personlighedsstråle og Indiens sjælsstråle er identiske. Mange englændere er subjektivt knyttet til Indien gennem tidligere inkarnationer og relationer. Striden mellem England og Indien er stort set et familieanliggende i dette udtryks dybere forstand, og det skaber bitterhed– en ældre broders bitterhed over at se den yngre stjæle hans rettigheder.

 

De-Syv-Stråler-04-07-Den-nye-tids-psykologi

Italien

 

Italien har også en 4. stråle personlighed, og her ser man også kaotiske tilstande i det politiske liv, for italienske regeringer bevarer som regel kun magten i korte perioder. Samtidig præges italienerne af 6. stråle. Det er kommet til udtryk som en uhensigtsmæssig forherligelse af fortiden og en sentimental dyrkelse af katolicismen.

Artikel-De-Syv-Stråler-04-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 4:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-04-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 4:8