Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 4:8
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-01-Den-nye-tids-psykologi

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 4:8 (8 af 10)


Nationer består af mennesker - identiteter med en kollektiv bevidsthed. Derfor har en nation karakteristiske særpræg, der adskiller den fra andre nationer.

DE SYV STRÅLER - den nye tidsalders psykologi 4:8 (8 af 10)

Forskellene i farverne

 

De-Syv-Stråler-04-19-Den-nye-tids-psykologi

 

"Farve er den form, som en kraft antager, alt efter hvilken rytme den bevæger sig i, og om dens virksomhed og bevægelse hæmmes eller ikke hæmmes af det materiale, som den arbejder igennem. I sætningen ligger nøglen til løsningen på problemet vedrørende forskellene i farverne både på de højere planer og på de lavere."

Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation

 

Stoffets relative tæthed og modstand mod nedstrømningen af kraft og liv forklarer meget vedr. farveforskellene. De farver, der kan ses i det uudviklede menneskes aura og i gennemsnitsmenneskets aura er helt forskellige. Årsagen er, at det uudviklede menneskes stofvibration er langsom, mens gennemsnitsmenneskets er betydeligt hurtigere. Den ene har en langsom, træg og tung rytme, mens den andens rytme pulserer og bevæger sig med stor hastighed. Det medfører, at det materiale, som legemerne er opbygget af, får større og hurtigere bevægelighed.

 

"Derfor skal det understreges, at efterhånden som menneskeheden gør fremskridt som en kollektiv enhed, bliver de, der betragter den fra et højere plan, opmærksom på de løbende forbedringer af de farver, der viser sig, og af den større renhed og klarhed i farven i menneskehedens aura – en aura, der er sammensat af auraer af alle menneskers auraer."

Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation

 

Grupper af mennesker, der samles på grund af lighed i vibration, har omtrent samme grundfarve, men i nuance og tone vil der være adskillige mindre forskelle. Farven fra store menneskemasser undersøges og vurderes af Hierarkiet. På den måde bedømmer medlemmer af Hierarkiet det stadie, der er opnået, og hvilke fremskridt, der er gjort.

 

De-Syv-Stråler-04-21-Den-nye-tids-psykologi

 

Som nævnt består nationer af grupper af mennesker, og dermed bliver nationer identiteter, der danner en slags kollektiv eller fælles bevidsthed. Når de fleste nationer på det nuværende udviklingstrin først og fremmest giver udtryk for nationens personlighedsstråle, skyldes det befolkningens gennemsnitlige udviklingsniveau. Hovedparten i en befolkning er det, man kalder "almindelige mennesker" eller "gennemsnitsmennesker". Denne store gruppe, skaber den offentlige mening eller den kollektive bevidsthed. Men i nationerne findes der desuden mennesker, der er længere på udviklingsvejen. Nogle er aspiranter, mens andre er nået så langt, at de betragtes som mestrenes disciple.

Strålerne er energi, og energi skelner ikke mellem almindelige mennesker, aspiranter, disciple, indviede og mestre. Energien strømmer ind i det enkelte menneske, som administrerer energien forskelligt. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskets udviklingsniveau har relation til forholdet mellem strålekvaliteterne og de centre og chakraer, de strømmer igennem.

Artikel-De-Syv-Stråler-04-Den-nye-tids-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 4:8 - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-04-Den-nye-tids-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - DEN NYE TIDSALDERS PSYKOLOGI 4:8