Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Egyptens-10-plager-Erik-Ansvang

EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST (11 af 14)


De 10 plager er ikke udtryk for magi, men en beskrivelse af de prøver, som mennesket gennemgår i sjælens evolution.

EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST (11 af 14)

7. plage:

Hagl 

 

"Se, jeg lader i morgen ved denne tid et frygteligt haglvejr bryde løs, hvis lige ikke har været i Ægypten, fra den dag det blev til og indtil nu. Derfor må du sørge for at bringe dit kvæg og alt, hvad du har på marken, i sikkerhed! Thi alle mennesker og dyr, der befinder sig på marken og ikke kommer under tag, skal rammes af haglen og omkomme."

"2. Mosebog", 9:18-19

 

Egyptens-10-plager-20-Erik-Ansvang

 

Men kampen på udviklingsvejen er endnu ikke overstået. Der er stadig modstand eller "plager", som skal overvindes – ikke i form af karma, men som en naturlig del af vejen til fuldkommengørelse. Denne modstand eller disse prøver har mere karakter af opgaver, som ånden påtog sig fra begyndelsen, dvs. stoffets totale underkastelse, sådan at stoffets iboende inerti er fuldstændigt under kontrol.

Denne åndsvidenskabelige sandhed præsenteres i symbolsproget. Ordene "i morgen ved denne tid" antyder begyndelsen på en ny cyklus, hvor mennesket vil få kontakt til en mellemplanetarisk viljekraft, som skal erfares og udvikles.

Selvbevidst intuition eller buddhi

Indtil nu har plagerne været af jordisk oprindelse. Den sjette plage, hvor asken blev kastet op i luften, beskriver overføringen af bevidstheden fra det lavere til det højere – eller fra den individuelle død til udødelighed. Den syvende plage består af "et frygteligt haglvejr", der som bekendt kommer fra oven uden nogen forudgående handling nedefra. Hagl er frosne regndråber. Fysisk regn er vand, som via fordampning er steget højt op i luften og fortættet til skyer. Denne proces indikerer sublimerede følelser, som bliver til intuition.

 

Egyptens-10-plager-21-Erik-Ansvang

 

Åndsvidenskabeligt vil man sige, at astrale energier bliver til buddhiske. Frossen vand symboliserer den selvbevidste intuition, som kommer til udtryk i højt udviklede mennesker. Når hagl falder fra himlen, må kvæg og mennesker – som symboliserer det lavere mentallegeme – dø. En mester tænker ikke, men bruger sin intuition, som giver adgang til visdom og dermed indsigt i den fulde sandhed.

 

Egyptens-10-plager-26-Erik-Ansvang

 

Det siges at …

 

"alle mennesker og dyr, der befinder sig på marken og ikke kommer under tag, skal rammes af haglen og om­komme."

 

Det højere "hjem"

I den engelske udgave står der "under tag" og ikke "hjem". I symbolikken benyttes "hjem". Hjem betyder i dette tilfælde et stadie i bevidstheden, som er opnået i et af naturrigerne ved slutningen af en udviklingsperiode.

Udviklingens mål er altid at komme "hjem". De bevidstheder, der ikke når dette mål i den aktuelle udviklingsperiode, må "dø", sådan at forstå, at begrænsningerne ophæves og transcenderes hurtigt. Alt liv og alle væsener trækkes tilbage fra manifestation, når en udviklingsperiode (sanskrit: manvantara) afsluttes. I mennesket symboliserer kvæget den firfoldige personlighed. "Hjem" er det stadie, som et menneske skal opnå ved slutningen af en udviklingsfase.

Artikel-Egyptens-10-plager-Erik-Ansvang
Download-fil: EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST - Erik Ansvang


Artikel-Egyptens-10-plager-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST