Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Egyptens-10-plager-Erik-Ansvang

EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST (10 af 14)


De 10 plager er ikke udtryk for magi, men en beskrivelse af de prøver, som mennesket gennemgår i sjælens evolution.

EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST (10 af 14)

6. plage:

Byldepest

 

"Derpå sagde Herren til Moses og Aron: ›Tag begge eders hænder fulde af sod fra smelteovnen, og Moses skal kaste det i vejret i Faraos påsyn! Så skal det blive til en støvsky over hele Egypten og til betændelse, der bryder ud i bylder på mennesker og kvæg i hele Egypten!‹"

"2. Mosebog", 9:8-9

 

Egyptens-10-plager-18-Erik-Ansvang

 

Denne plage illustrerer en dyb esoterisk sandhed, nemlig bevidsthedens transformation fra det dødelige menneske i formens verden til den evige sjæl i den formløse verden.

Asken spredes i luften som symbol på, at stoffets og formens verden transformeres og overføres til den formløse verden. Referencen til aske er vigtig, for aske er resterne efter afbrænding, og ild symboliserer åndelig aktivitet – skabende livsenergi.

Asken samles op fra jorden og symboliserer dermed menneskets lavere princip – personligheden – som er fokuseret i den fysiske krop og den fysiske verden. Handlingen, hvor asken samles op og kastes op i luften, symboliserer inspirationen fra sjælen, som først løfter bevidsthedsniveauet, og derefter højner fokuseringen, og for det tredje overføres frugterne af erfaringerne i den ydre verden til sjælens indre verden.

 

 Egyptens-10-plager-19-Erik-Ansvang

 

Antahkaranaen – regnbuebroen

Spredningen af aske fra jorden til luften symboliserer antahkaranaen – regnbuebroen – den indre forbindelse, der forener personligheden og sjælen.

For at bevare overblikket, skal de første plager nu repeteres …

  1. plage: Floden, der bliver til blod, symboliserer forvandlingen fra det universelle til det specielle, og det er vigtigt for skabelsesprocessen.
  2. plage: Frøerne beskriver udviklingsprocessen fra det fysiske gennem det æteriske til det astrale niveau.
  3. plage: Lusene er en allegorisk beskrivelse af den afsluttede astrale erfaring.
  4. plage: Fluerne beskriver udviklingen af den lavere tænkeevne.
  5. plage: Det næste skridt i transformationen af menneskets lavere principper (personligheden) til den højere bevidsthed forudsætter, at bevidsthedens binding til den lavere verden skal dø. Kvægets død symboliserer afslutningen på menneskets identifikation med tanker, følelser og handlinger – og i de egyptiske indvielser markerer det, at neofytten nu har fået adgang til mysterieskolens store mysterier.
  6. plage: Herefter betrædes et særdeles kritisk stadie. Livets ild i det fysiske legeme må slukkes. Seksualkraften må trækkes tilbage fra den fysiske krops kønsorganer, som nu holdes i en passiv tilstand symboliseret af asken. Seksualkraften må sublimeres til tankekraft og kreativ skaberkraft. Bevidstheden, som tidligere var næsten fuldkommen opslugt af det fysiske liv, kommer nu til udtryk både intellektuelt og åndeligt. Man kan sige, at den tidligere ydre fokusering nu ligger i aske, og den nye er rettet indad og opad.

Denne plage kunne faraos magikere ikke efterligne, for de blev selv angrebet af byldepesten.

Artikel-Egyptens-10-plager-Erik-Ansvang
Download-fil: EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST - Erik Ansvang


Artikel-Egyptens-10-plager-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: EGYPTENS 10 PLAGER ESOTERISK BELYST