Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (2 af 12)


Andet år - Instruktion 3 - 21. april–20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (2 af 12)

Første del

Receptiv meditation

 

Modtagelighed over for påvirkninger

Receptiv meditation er et meget vigtigt aspekt i den mentale træning, men den er desuden den vanskeligste meditationsform, fordi man let kommer til at begå fejl. Der er tale om reelle farer, og det kan medføre, at man føler sig fristet til at springe over meditationen. Den er bestemt ikke anbefalelsesværdig til alle, men for de fleste er der god grund til at øve sig og blive fortrolig med den og til at bruge den som en regelmæssig del i den indre aktivitet for til sidst at praktisere meditationen rigtigt og sikkert.

Vigtigt at vide om receptiv meditation

Som det første er det vigtigt at kende receptiv meditations værdi, og man skal vide, at den både kan åbne for indsigt i åndelige erkendelser og for nye livsholdninger i det personlige liv. Som det andet er det vigtigt at vide, at modtagelighed for indtryk er en naturlig, spontan og uundgåelig virkning, når der er opbygget indre koordinering og affinitet til sjælen − eller direkte sjælskontakt. Som det tredje er det vigtigt at vide, at hvis meditationen praktiseres rigtigt, vil det ikke indebære farer, for den rigtige metode medfører, at man undgår al ukontrolleret modtagelighed. Fordi det tredje punkt har så stor betydning, og fordi det altid skal praktiseres, vil det være klogt at studere det mere dybtgående.

Påvirkninger udefra

Indledningsvis skal man også være klar over, at man hele tiden udsættes for utallige påvirkninger fra enkeltpersoner, fra grupper og fra masserne. Påvirkninger fra masserne kommer til udtryk som sindsbevægelser, frygt og fjendtlige holdninger, der bølger frem og tilbage gennem dele af menneskeheden og omslutter alle, der ikke véd, hvordan man kan modstå dem. Disse bølger eller påvirkninger når mennesket via sanserne, der er de normale kanaler, eller via telepati med psykiske indtryk eller de kommer fra de mentale niveauer.

Det vil muligvis være en overraskelse at høre, at hvert eneste menneske er offer for påvirkninger, som det er uvidende om, og som det passivt giver efter for. Et udmærket eksempel, der kan betragtes som en gigantisk massesuggestion, der påvirker menneskers adfærd, er reklamer, som i effektivitet − set fra et økonomisk synspunkt − kan opgøres i milliarder. I begyndelsen blev reklame benyttet mere eller mindre til kommunikation uden psykologisk hensigt, men i nyere tid har man benyttet reklamer mere og mere målrettet og specielle psykologiske metoder bruges helt bevidst.

Uimodtagelighed er ikke løsningen

Man kan få den opfattelse, at det bedste vil være at øve sig i at være ikke-modtagelig for ydre påvirkninger, men det er ikke den rigtige løsning. Det er umuligt at være ikke-modtagelig, og det er heller ikke godt. Intet menneske lever isoleret. Alle er forbundet med enkeltpersoner og grupper, og resultatet er gensidig påvirkning. Isolation fører til egoisme, og isolation er en tilstand, der er så unaturlig, at den meget ofte bliver lidelsesfuld og uudholdelig. Ensomhedens plager, som isolation kan skabe, er beskrevet af flere eksistentialister, som f.eks. forfatterne Søren Kierkegaard og Franz Kafka. Den mest ekstreme type af en ikke-modtagelig person kendetegnes ved en paranoia, hvor personen er besat af en idé eller en overbevisning, og det er umuligt at overbevise om andet. Denne tilstand er bestemt ikke positiv.

Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6