Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (3 af 12)


Andet år - Instruktion 3 - 21. april–20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (3 af 12)

Viden, styring og intelligent handling

 

Menneskelige relationer medfører sensitivitet, og manglende sensitivitet udelukker kærlighed. Den rigtige løsning kræver klar tænkning og intelligent handling, og det opnår man gennem tre stadier i den indre aktivitet – viden, kontrol eller beherskelse og intelligent handling. Receptiv meditation indeholder disse funktioner. De skaber et godt grundlag for at ændre uheldige tendenser, fejltagelser og farer, der kan opstå, hvis sensitiviteten er for stor. Det er nødvendigt at forstå, at receptiv meditation er en bestemt form for meditation. Det er en bevidst og kontrolleret mental aktivitet. Den er helt anderledes end psykisk sensitivitet, der åbner for påvirkninger af en følelsesmæssig og illusorisk natur. Den receptive meditations mentale egenskab gør det muligt for den mediterende at skelne mellem de forskellige indtryk, at registrere dem korrekt og senere at fortolke dem rigtigt. Disse delemner vil blive uddybet, når metoderne til receptiv meditation forklares.

Stadier i receptiv meditation

Da den første betingelse for sikker receptiv meditation er evnen til at fastholde bevidstheden urokkeligt på et mentalt niveau med fokuseret opmærksomhed, må meditationen kun gennemføres, hvis den forberedelse, der er beskrevet i andet års anden instruktion − som er nødvendig for refleksiv meditation − er udført. Dvs. stadier med afspænding, mental forberedelse og relevant læsning, for det er nødvendigt at eliminere opfattelsen af, at sjælen er identisk med kroppen og følelserne ved at højne bevidsthedscentret og den indre holdning. Det skaber en positiv tilstand med stor åbenhed for indtryk. Derefter vil det på dette tidspunkt være fornuftigt at udføre en kort refleksiv meditation, hvis det er muligt, fordi det vil stabilisere en positiv holdning og udvikle evnen til at bruge tænkeevnen som et lydigt redskab.

Tankesindet er et indre øje

For at blive klar over forskellen mellem refleksiv og receptiv meditation, kan man forestille sig, at tankesindet er et "indre øje", hvad det også er. I refleksiv meditation styres "øjet" symbolsk og horisontalt af tankesindet, hvor det prøver at se bag det, der er synligt − eller snarere, at se det, der er kommet ind i bevidstheden. I receptiv meditation rettes tankesindets øje "opad", hvor det forsøger at skelne mellem det, der findes "oven over" på et højere niveau end det kendte niveau. Den samme beskrivelse kan benyttes i relation til hørelsen, hvor øret prøver at fange en indre lyd eller et budskab fra et højere og mere subtilt plan.

Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6