Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (8 af 12)


Andet år - Instruktion 3 - 21. april–20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (8 af 12)

Gruppemeditation

 

Der findes en måde at praktisere receptiv meditation på, der har stor værdi og forskellige fordele. Man mediterer som en gruppe. I gruppemeditation sker der en gensidig integrering af egenskaber og også en gensidig beskyttelse mod nogle af farerne ved receptiv meditation. Det er desuden en stor fordel, at man kan sammenligne hinandens resultater. Men der er mere end det, for der opstår en temmelig mystisk men meget virkelig faktor, der er baseret på gruppens sammensætning. Det kan forklares med en fysisk analogi, som bekræfter, at der i en gruppe sker en vekselvirkning på samme måde som ved kemiske processer. Vekselvirkningen mellem de forskellige deltagere − selvom den kun er delvis og kortvarig − skaber noget helt andet, end hvis man kun vurderede den enkelte deltagers indsats.

Sjælens individuelle og universelle aspekt

Man skal huske, at på sjælens niveau er forskelle og adskillelse ikke nær så markant som på det fysiske plan. Sjælen har to aspekter − et individuelt og et universelt. Det universelle aspekt af menneskets sjæl gør det ikke alene muligt at skabe kontakt til andre sjæle og forene sig med dem, men også at skabe nær relation og kontakt til den universelle sjæl − til åndens uendelige område og til de højere væsener, der lever i dette bevidsthedsfelt. Det var det, Kristus talte om, da han sagde: "For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem". Derfor er det ikke så underligt, at mange, der taler af erfaring, har bekræftet, at stilhed og modtagelighed er lettere at opnå som gruppe, og at resultaterne er både større og dybere.

Fri og styret stilhed

Der findes flere teknikker til gruppemeditation. Den første er fri stilhed – dvs. gruppestilhed uden noget forudbestemt emne for meditationen. En anden metode er styret stilhed – dvs. stilhed med tænkeevnen fokuseret på et bestemt emne. Emnet kan være et åndeligt spørgsmål, som har alles interesse, og som alle prøver at opnå indre oplysning om eller blive vejledt i. Desuden er der kvækernes metode – dvs. en gruppestilhed, der kan afbrydes af enhver deltager, der føler sig inspireret til at tale.

Der findes endnu en teknik til gruppemodtagelighed. Når det ikke er muligt at være personligt til stede, kan den enkelte deltager praktisere den receptive meditation alene derhjemme. Men denne metode forudsætter, at der eksisterer en telepatisk kommunikation og telepatisk forbindelse mellem deltagerne, og at de koncentrerer sig om det samme tema og fokuserer tankerne i samme retning. Det væsentligste er ikke at meditere præcis på det samme tidspunkt, fordi tanker og navnlig åndelig indsigt ikke er begrænset af tid og rum. Hvis en gruppe mediterer på det samme tema i en bestemt periode – måske en uge eller en måned – så kan og vil der opstå et samspil og en gruppekommunikation, uanset om deltagerne mediterer på samme tidspunkt. Det kan ske nemt og problemfrit, forudsat at deltagerne føler en tæt samhørighed.

Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6