Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (10 af 12)


Andet år - Instruktion 3 - 21. april–20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (10 af 12)

Anden del

Loven om gruppebestræbelser

 

Denne lov kan betragtes som den vigtigste lov i Den Nye Tidsalder. Men man skal være klar over, at grupperne i Den Nye Tidsalder vil have helt andre egenskaber end de grupper, der har eksisteret indtil nu. En autoritær leder som midtpunkt er fortid, og Den Nye Tidsalders grupper vil være mere åbne for nye deltagere, og det, der vil holde en gruppe sammen, er en fælles idé, et fælles formål og et fælles tjenestearbejde. Man kan sige, at gruppen er sit formål. Disse gruppers struktur vil ikke længere være som et solsystem med et stort lys i midten med mindre enheder uden om. Den vil i stedet blive som et stjernebillede, hvor alle stjerner styrer mod et fælles mål.

Det kræver, at der er tale om en integreret gruppe, og at dens medlemmer er engagerede i gruppens mål, og det kan gruppen kun opnå ved at harmonisere de indre holdninger. Det er vanskeligt at opnå, hvis man påtvinges en ydre disciplin. For at forstå, hvordan det opnås, kan det være en hjælp med en kort oversigt over, hvordan en gruppe bør sammensættes.

Gruppen som en levende enhed

En gruppe er en levende enhed. Det er vanskeligt at forstå for det objektive tankesind, der er vant til at se en levende enhed som et specifikt og synligt legeme. Men bruger man en nation som analogi, bliver det indlysende, at en gensidig relation og forening af enheder bliver til en helhed, der danner en levende enhed med en bestemt kvalitet og med et bestemt formål, fordi den består af delene og lever gennem dem som en manifesterende kraft.

Ud fra denne synsvinkel udgør stammer, familier, samfund, nationer og alle former for kollektiver grupper enheder, og det gælder også midlertidige grupperinger som møder, tilskuere og medarbejdere. Det er et kendt faktum, at når to eller flere mennesker samles, stimulerer det en synteseproces, og dermed opstår der en ny kombination − på samme måde som i kemiske processer. Med andre ord − en bestemt slags gruppeliv begynder at tage form. Man ser tydeligt, at når en folkemængde samles for at give udtryk for noget med en fælles hensigt, så formerer den sig hurtigt − og stemningen udvikler og forandrer sig hele tiden som i en fælles bevidsthed. Nogle gange resulterer det i voldsomme scener.

"Gruppepersonligheden"

En gruppeenhed består af alle de enkeltdele, som mennesker med deres forskellige aspekter består af. Gruppeenheden har en ånd, der viser dens formål. Den har en sjæl og en egenskab. Den har et mentalt og et følelsesmæssigt aspekt, som er en sammensmeltning af alle deltagernes mentale og følelsesmæssige aspekter. Og den arbejder med fysisk manifestation gennem sin organisation og sine aktiviteter. Disse instanser former efterhånden en "gruppepersonlighed", og for virkelig at kende og forstå en gruppe er det nødvendigt at studere enkeltdelens karakter, på samme måde som man iagttager sig selv.

Integreringen af Den Nye Tidsalders grupper sker hovedsageligt pga. deres fælles hensigt. Disse grupper er ikke dannet for at forbedre forholdene for de enkelte deltagere. De har større mål, der ikke gælder deltagerne selv. Det er mål, som de enkelte deltagere ikke ville have mulighed for at nå alene, og som udstråler fra dem som et magnetisk og troværdigt mål. Målet eller formålet kan være at opfylde et behov hos en bestemt del af menneskeheden − at forankre en idé eller et ideal − eller at fjerne en forhindring for menneskeheden. Men uanset hvilken karakter formålet har, så vil det altid være det bedste for det største antal mennesker.

Den grundlæggende hensigt med loven for gruppebestræbelser er at højne enheden. Det er tidligere udført af enkeltpersoner, men nu kan det gennemføres meget hurtigere ved en gruppeindsats.

Styrken ved fælles indsats på det fysiske plan er kendt. Styrken ved forenede følelser benyttes ofte og er også erkendt – men også frygtet. Men styrken i den forenede tænkning er endnu kun forstået i begrænset omfang. Det vil imidlertid blive Den Nye Tidsalders vigtigste metode til skabende handling.

Gruppens formål frem for alt

Denne form for gruppearbejde kræver en høj grad af selvdisciplin. Et menneske, der er forenet med enheden, og som er i besiddelse af de kvaliteter, der er behov for, skal være så forenet med gruppens formål, at det ikke giver udtryk for sin egen holdning og ikke føler sig fristet til at handle på egen hånd. At tage sig denne frihed kan være blændværk. Et menneskes interesser må ikke komme på tværs af eller få større betydning end gruppens formål eller dominere gruppens liv. Egenskaber som kærlighed, tolerance, forståelse og tjenestearbejde skal udvikles og bruges på intelligent måde, mens kritik, egoisme, ligegyldighed og andre uheldige ten­denser kræver konstant opmærksomhed, så de kan udryddes.

Grupperelation kræver kompetence og offer, men teknikkerne læres hurtigt og bruges af de, der responderer på gruppebestræbelsernes impuls. Disse mennesker opbygger videnskaben om menneskelige relationer, og overalt findes der en indikation på, at det gavner, at evnen til det gode udvikles, og det samme gælder gruppernes aktiviteter.

En kort oversigt over emnet skal kun antyde naturen af det nye og hurtigt voksende mønster i menneskets liv. Det kræver erkendelse og forståelse af alle, hvis man vil høste fordelene. Oversigten kan muligvis også hjælpe med at samle tankerne i meditationen på denne lov, sådan at man fastholder karakteregenskaberne for Den Nye Tidsal­ders grupper. Den enkelte mediterende vil skabe sin egen forståelse af emnet.

Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6