Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (9 af 12)


Andet år - Instruktion 3 - 21. april–20. juni - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 3:6 (9 af 12)

Farer og fejltagelser i

receptiv meditation

 

Der kan opstå farlige situationer, som det er nødvendigt at forstå karakteren af, hvis man skal være i stand til at neutralisere dem. De to vigtigste former for farer er for det første negativitet og passivitet og for det andet overstimulering og opstemthed. En passiv tilstand åbner for at kræfter og påvirkninger, der stammer fra underbevidstheden og fra bevidsthedens lavere niveauer. Desværre opdager man dem ikke altid, og selvom man opdager dem, er det vanskeligt at neutralisere påvirkningen. Problemerne vokser, når de vildleder ved at virke fristende. Tilsyneladende er de harmløse eller endda af en højere orden, men alligevel er de uden virkelig værdi, og de kan være direkte vildledende.

Der kan også ske en indtrængen i bevidstheden fra andre kilder end den individuelle underbevidsthed. Generelt kan man sige, at påvirkningerne kommer fra den kollektive underbevidsthed, og det kan betyde, at der udvikles helt almindelige psykiske tendenser, symboler og former (Carl Gustav Jung kalder dem "arketyper"), og at specielle gruppecentre påvirkes. Emnet er omfattende og endnu ret uudforsket, og derfor er det ikke muligt at give detaljerede oplysninger. Men denne oplysning er tilstrækkelig i relation til det nuværende formål, nemlig at gøre opmærksom på de farer, der eksisterer.

Metoder til beskyttelse

Den bedste beskyttelse mod farerne er en konstant positiv opmærksomhed – en proces, som tidligere er omtalt. En anden beskyttelse er at udvikle evnen til klart at skelne mellem åndelige indtryk og de forskellige psykiske påvirkninger. Psykiske fænomener har ikke karakter af noget åndeligt, og derfor er det vigtigt at undgå at komme ud på et sidespor ved at være alt for interesseret i dem. Man skal huske, at primitive folkeslag og selv dyr har psykiske evner. Det har videnskabelig forskning bevist. Disse fænomener er helt anderledes end de fænomener, der opstår i receptiv meditation, og derfor kræver de helt andre metoder.

Overstimulering

En anden fare, som man skal beskytte sig mod, er overstimulering. Overstimulering er ikke afhængig af hverken naturen af eller kilden til de indtryk, der modtages, for selv høje åndelige påvirkninger, når de strømmer ind i personligheden med fuld styrke, kan i nogle tilfælde have skadelige virkninger. Det kan være virkninger helt fra nervepres og træthed til følelsesmæssig opstemthed, fanatisme, overdrivelse og hektisk aktivitet. Det kan sammenlignes med, at spændingen i et elektrisk system pludseligt øges. Det kan medføre, at lyset blinker, og at computeren eller andre sensitive apparater beskadiges. Disse konsekvenser kan forebygges ved at reducere sin meditationspraksis − eller når de første vanskeligheder viser sig − ved helt at holde helt op med at meditere i en periode.

Det faktum, at farerne findes, kræver naturligvis, at det er nødvendigt at tage forholdsregler, men det bør ikke skabe frygt for at meditere. Alle positive aktiviteter rummer en potentiel fare. Den rigtige medicin kan også være skadelig, hvis den indtages i for store doser. Og med en anden analogi kan man sige, at både det at "stige opad" i det indre og en bjergbestigning kan være farligt, men med grundige forberedelser, rigtige forholdsregler og intelligent handling kan farerne minimeres. Og hvad angår meditation, så overgår de gode resultater langt de risici, meditationen indebærer.

Rigtig meditation – effektiv beskyttelse

Det skal igen understreges, at når receptiv meditation udføres rigtigt – dvs. med stabil og positiv iagttagelse, og hvis den suppleres med en intelligent fortolkning af resultaterne, så opbygges der en effektiv beskyttelse mod de påvirkninger, der kan komme fra den ydre eller indre verden. I meditationen fokuseres bevidstheden på mentalplanet, og herfra kan den kontrollere det område, hvor følelser, forestillinger og psykiske fænomener opstår, og den kan også modtage lys, inspiration og kraft oppefra.

Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6


Artikel-Skabende-meditation-02-03-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 3:6