Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (2 af 16)


Andet år - Instruktion 4 - 21. juni–20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (2 af 16)

Første del

Bøn

 

Betydningen af og stedet for bøn i dag

I nutiden opfattes ordet "bøn" anderledes end tidligere. Den mest almindelige opfattelse er, at bøn er en handling, der kan komme til udtryk på utallige måder, som f.eks. meditation, kontemplation, påkaldelse og inderlige ønsker, og emnet kan virke meget forvirrende på grund af forskellighederne. Men for at undgå misforståelser i dette studie bruges ordet bøn som udtryk for en indre handling, der kan beskrives som en følelse, der rettes mod de højere kræfter. Men selv denne formulering indeholder flere forskellige former for bøn. Det kan f.eks. være en simpel bøn om materielle ting, eller en bøn om hjælp og vejledning til sig selv eller tilsvarende ønsker for andre. Det kan desuden være bønner med følelser af hengivenhed, og hvor man stiller sig til rådighed for en højere magt − eller bønner af en endnu højere type, der fører til fordybelse båret af kærlighed.

Materialismens problemer

For at forstå bønnens placering blandt de forskellige metoder til åndelig tilnærmelse, der svarer til menneskehedens psykiske karakter i dag, er det nødvendigt at se på den mest udbredte mentalitet i nutidens samfund. En paradoksal situation har nemlig skabt alvorlige vanskeligheder. Hovedparten af menneskeheden har i stigende grad fået interesse for fysiske fornøjelser, besiddelse af materielle ting og social status. De fleste bruger energierne på at samle sig rigdom og til at udnytte planetens ressourcer. Men på samme tid er der sket en meget hurtig udvidelse af undervisningssystemet og en omfattende udvikling af tænkeevnen. Det har skabt store fremskridt i menneskehedens udvikling, men det har også skabt alvorlige problemer, for udviklingen af den mentale og kritiske evne medfører ofte intellektuel stolthed og separatisme.

Mellem disse to tendenser − den materialistiske og den intellektuelle − findes niveauet med følelser og forestillingsevner, der ofte er blevet ignoreret eller undervurderet. Men drivkraften menneskets dybere natur kan ikke bremses. Ethvert forsøg giver bagslag og resultatet er tilbagevenden til lavere bevidsthedsstadier.

En kommentar fra Jung

Situationer er beskrevet af mange tænkere og kritikere, eksempelvis af Bergson, Buber, Keyserling, Sorokin, Maslow og Jung. Carl Gustav Jung kom med følgende kontante kommentar i et interview:

 

"I nutiden er det intellektet, der formørker tilstanden, fordi man har givet det alt for stor indflydelse. Bevidstheden skelner, bedømmer, analyserer og peger på modsætninger. Det er naturligvis nødvendigt til et vist punkt. Men analyser dræber, og syntese skaber liv. Menneskeheden skal finde ud af, hvordan alt kan sættes i relation til alt. Der må gøres modstand mod den intellektuelle stemme."

A Magasin of Jungian Thought

 

Set fra et andet synspunkt kan en erkendelse af funktionerne i menneskets natur − herunder de ikke-rationelle aspekter − have negative og skadelige virkninger. Hvis menneskets ret til at udtrykke disse aspekter får for stor opmærksomhed, kan alverdens reaktioner blive udløst og resultere i ukontrollerede former for begær og forestillinger både individuelt og kollektivt.

Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6