Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (4 af 16)


Andet år - Instruktion 4 - 21. juni–20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (4 af 16)

Hvem skal man bede til?

 

Det første spørgsmål må være: "Hvem skal man bede til, når der er modvilje mod at acceptere eksistensen af en personlig Gud, sådan som Gud traditionelt opfattes." Før spørgsmålet besvares, er det indlysende, at det første "mål" eller "væsen", som den håbefulde bøn kan rettes mod, er sjælen. Måske er det overraskende, for umiddelbart kan det se ud, som om man beder til sig selv. Men menneskets personlighed rummer kun et aspekt af sjælen, som er forbundet med sjælen på sit eget væsentligt højere bevidsthedsplan (kausalplanet). Sjælsaspektet i personligheden ignorerer som regel sjælen og afviser endda sjælens eksistensen. Sjælsaspektet i personligheden bemærker ikke sjælen og afviser indtryk og impulser, der modtages fra sjælen − og derved undgår personligheden det ansvar, der følger med. Den primære opgave er derfor at reducere følelsen af dualitet, for først når der er skabt en vis grad af enhed, kan indre det indre samarbejde blive effektivt, og det ydre liv blive positivt og konstruktivt. Bøn til sjælen om lys, inspiration og vejledning skal derfor erstatte den følelsesmæssige natur med den receptive meditation, der udføres ved hjælp af tankesindet. Denne form for bøn svarer til den bøn, som mange kristne henvender til den "indre Kristus". I de højere stadier for bøn viderefører sjælsaspektet i personligheden og sjælen bønnen til en højere magt. Den højere form for bøn er renset for egoistiske og personlige ønsker, for den er et ægte udtryk for viljen-til-det-gode.

Højere virkelighed

Men tilbage til emnet om en højere virkelighed. Det er ikke muligt at komme ind på emnets mange begreber, men det er heller ikke nødvendigt, for det aktuelle mål er at lære og bruge bøn, og til dette formål er der ikke behov for nogen form for teologi og heller ikke for at acceptere en bestemt metafysisk ideologi. Det er tilstrækkeligt at vide, at der findes en stor gådefuld og universel virkelighed i, omkring og over mennesket, og at det ikke er muligt at forholde sig til den med den rationelle opfattelsesevne. Det vil kun blive benægtet af selvovervurderende mennesker. Selvom man ikke kan få direkte kendskab til denne virkeligheds essentielle natur, kan man opfatte nogle af dens manifestationer med det rationelle tankesind, og mere vil blive åbenbaret, når man bliver i stand til at nærme sig emnet på en mere intuitiv måde.

Det kosmiske tankesind

Den tydeligste manifestation er intelligens. De mere progressive forskere taler om et kosmisk tankesind, der styrer den fysiske manifestation og udvikling. De tydelige mønstre, der med stor præcision styrer alt lige fra et solsystem til et atom, beviser denne påstand. Det vil være direkte uintelligent at afvise, at der står en intelligens bag. Skønheden i alle naturrigerne − lige fra det mindste krystal til en stjernehimmel − viser også, at der findes et højere tankesind eller væsen, der skaber og er den usynlige intelligens. I menneskeheden er der genialitet, uselvisk kærlighed og andre egenskaber, der er vanskelige at forklare, hvis disse egenskaber ikke reflekteres af egenskaber og aspekter fra et stort væsen.

Den kosmiske evolution

I menneskeheden er der store udviklingsforskelle. Bevidsthedsudviklingen strækker sig fra en mest primitive typer til de mest geniale hjerner inden for naturvidenskab, kultur m.m. Det viser, at en evolutionær vækst mod højere intelligensniveauer og tilstande for væren er i gang, og det indikerer, at der findes højere væsener og verdener, som ligger langt over menneskets nuværende fatteevne. Der er derfor ikke fornuft i at benægte deres eksistens, bare fordi man ikke kan se dem med de fysiske øjne. Naturvidenskaben får større og større indsigt i, hvor begrænset menneskets fysiske synsfelt og konkrete viden i virkeligheden er. Forskerne erkender, at der er mange energier og tilstande i stoffet, der er usynlige for mennesket, men som findes i Universet.

Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6