Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (9 af 16)


Andet år - Instruktion 4 - 21. juni–20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (9 af 16)

Teknik til visualisering

 

Velovervejet visualisering

Den første opgave er at kontrollere de mange strømme og lære at erstatte, kontrollere og skabe billeder ved hjælp af viljen. Begynd med de mere subtile, som kommer indefra, og som er et resultat af fantasien. Der findes teknikker, der kan udvikle denne kontrol, og den mest virkningsfulde er bevidst visualisering. Bevidst visualisering vil sige at man vækker og fastholder de bevidste og ønskede billeder i bevidstheden og udelukke alle andre.

Det lyder enkelt, men hvis man prøver det, vil man hurtigt blive klar over, hvor vanskeligt det faktisk er. Man vil erfare, at man i stor udstrækning pacificeres af billeder og er offer for dem. Selv når man slapper af og har nået et punkt, hvor strømmen af billeder stilner af og der er relativ fred, er det vanskeligt at fastholde det billede, man har valgt. Det vil simpelthen ikke adlyde. Det har en tendens til at fade ud, at blive fordrejet eller at mangfoldiggøre sig i en række lignende billeder.

Teknik til visualisering

Ligesom ved udviklingen af enhver anden evne er det første trin i teknikken til visualisering teknisk og mekanisk. Man begynder med at praktisere den enkleste og letteste form for øvelse, der ikke har anden værdi, end at den opøver selve evnen. Denne øvelse går forud for senere øvelser, der har hver sin betydning og nytte.

Den første af disse øvelser er den hjælp, som iagttagelse og koncentration kan give. F.eks. kan man koncentrere sig om detaljerne i et fotografi eller et maleri, sådan som det blev beskrevet i første instruktion om koncentration. Derefter kan man opbygge et mentalt billede af det. Som næste øvelse kan man skabe et billede af noget, man kender, men som det er længe siden, man har set. Derefter kommer en øvelse i at skabe et billede af noget, som man ikke har set i virkeligheden, nemlig et imaginært billede. I alle disse øvelser skal billedet fastholdes klart, præcist og stabilt så længe som muligt, og hver gang det sløres eller fader ud, skal det genopbygges.

Den vigtige gentagelse

I teknikken til visualisering skal man være på, at det er nødvendigt at skabe billederne flere gange og at genskabe dem mange gange. At visualisere noget én eller to gange er ikke nok til at gøre billedet dynamisk og ladet med liv.

Alle billeder har svært ved at overleve i kampen med de utallige billeder, der allerede eksisterer i underbevidstheden, eller som strømmer ind udefra. Hvis man ønsker, at et billede skal blive klart og kraftfuldt, skal man belive det med ekstra meget energi ved igen og igen at fastholde det et stykke tid foran tankesindets øje og belive det med opmærksomhed. Glæden ved at udføre dette arbejde er en stor hjælp, og desuden skal billederne gøres så attraktive som muligt.

Form og farve

De to vigtigste aspekter i billeder er form og farve. Nogle mennesker har gode evne til at visualisere former, andre til at visualisere farver, og der er en markant forskel på de mentale og de psykologiske typer. Former er mere forbundet med tankesindet, mens farver er mere forbundet med følelser, og derfor skal begge mennesketyper arbejde med det, der er vanskeligst for at udvikle evnen til at visualisere både form og farve lige godt af ethvert billede, der vælges.

Visualisering er desuden en forberedelse til den effektive "som-om-teknik", der går ud på, at man lader som om, man gør det rigtige, selvom man mangler en tilsvarende følelsesmæssig holdning. Et kendt eksempel er, at man gør noget, man faktisk er bange for på en rolig og modig måde, selvom man i den aktuelle situation reelt er bange. "Som-om-metoden" kræver, at der først er foretaget en levendegørende visualisering af den handling, der skal udføres. Skal man til eksamen, holde foredrag, tale, synge eller optræde som skuespiller o.l., kan denne teknik være af stor værdi.

Visualisering og vilje

Det er indlysende, at disse øvelser kræver vilje. Det er viljen, der gør det muligt for mennesket at fokusere opmærksomheden på billedet, at gentage øvelsen og at fastholde en stabil visualisering. Relationen mellem viljen og forestillingsevnen er interessant. Coué[1] sagde, at når der opstår konflikt mellem viljen og forestillingsevnen, så er det forestillingsevnen, der løber af med sejren. Og det er på en måde sandt, for viljen kan kun skabe ydre handlinger ved hjælp af indre billeder i de tilfælde, hvor forestillingsevnen ikke tages i brug. Man har fundet frem til, at forud for enhver fysisk bevægelse har der været en bevidst – eller oftere ubevidst – visualisering af den. Derfor kan man, når viljen bruges, skabe og styre billeder og handle ved hjælp af dem. Viljen har endnu en funktion, der bør gå forud for evokation og fastholdelse af billeder, og det er valg. Evnen til at vælge er en af viljens særlige funktioner.

 

_________________________________

[1] Émile Coué de la Châtaigneraie – fransk psykolog.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6