Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (13 af 16)


Andet år - Instruktion 4 - 21. juni–20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 4:6 (13 af 16)

Anden del

Princippet om samstemmighed

 

Samstemmighed hedder på engelsk "unanimity". Mange forveksler "unanimity" eller samstemmighed med "uniformitet" eller ensartethed, men det er to helt forskellige begreber. Det viser ordenes rod tydeligt: "Unanimity" har rod i "anima" – sjæl – og betyder, at gruppen fungerer som én sjæl. "Uniformitet" har rod i "form" og betyder, at gruppen har samme holdning.

Den fundamentale forskel er ikke nem at integrere i det praktiske liv. Det sande ideal − samstemmighed − er vanskeligt at fastholde. Betydningen fordrejes let, og derved får ensartethed tendens til at overtage ordets betydning. Det repræsenterer en fælde, for en gruppeleder vil let kunne benytte begrebet "ensartethed" til at skabe sig al for stor autoritet. Og selvom man kalder ensartethed for samstemmighed, er det ikke tilfældet, og det er under ingen omstændigheder Den Nye Tidsalders arbejdsmetode.

Levende samstemmighed kommer indefra

Samstemmighed betyder, at en gruppe har den samme intention. Det betyder, at en gruppe (eller en befolkningsgruppe) går sammen om et grundlæggende formål for at gøre en fælles indsats. Men det betyder ikke, at de enkelte deltageres indsats skal være nøjagtig den samme. Forskel i indsats, udtryk og form er helt foreneligt med et samstemmigt formål og er en garanti for, at den levende samstemmighed altid kommer indefra.

Forskellighed og samstemmighed

Målbevidsthed tillader forskel både i de områder, hvor den skal manifesteres, og i de måder og metoder, der skal anvendes til udførelsen. Der kan være stor forskel på planer til gennemførsel af et vigtigt formål, og på planer til formål inden for mange slags områder, og det kræver naturligvis forskellige metoder. Men hvis samstemmighed i formål er præcist og klart, påvirkes det ikke nødvendigvis af disse forskelle, men man vil se det som en udfordring, der skal klares.

Det er indlysende, at der vil være mål, der sjældent opnås, og årsagen er, at de gode intentioner, forskellige visioner og opfattelser af hvilke metoder, der er bedst, kan være forskellige. Men et fleksibelt samarbejde baseret på indre kontakt og indre relationer er muligt, og der findes teknikker, der kan være en hjælp.

Essentielt og ikke essentielt

Den første teknik er en løbende opbygning af relationer og opretholdelse af en følelse af enhed og fælles indsats uafhængig af uenigheder, for det betyder, at man skal praktisere gensidig kærlighed, forståelse og tillid. Den anden teknik er at skabe klarhed over, hvad der er essentielt, og hvad der ikke er det − og hvor det er nødvendigt at være fælles om en opgave, og hvor det vil være en fordel at have frihed til at udføre den alene. Det kræver intelligent tænkning, skelneevne og visdom. Begrebet "frihed" skal ses i et andet perspektiv end sædvanligt, for frihed har også til formål at stimulere styrke, vækst og fuld aktivitet i gruppepotentialet.

En samstemmighed, der giver frihed til og den nødvendige variation i måden at udtrykke sig på, er nøglen til rigtige relationer i en gruppe og til en fredelig proces, der fører mod gruppens mål.

Uvæsentlige forskelle

Den tredje nyttige teknik er at undgå at lægge vægt på metoder og detaljer, for det skaber ofte uoverensstemmelser. Alle har deres egne idéer om, hvordan opgaverne skal udføres, men hver enkelts mening vil kun i begrænset omfang blive afgørende. Det er derfor en klog forholdsregel at lægge hovedvægten på den fælles intention, og lidt efter lidt løse de mindre problemer på formsiden. Til tider kan en gruppe have en samstemmende mening om, hvad der er den bedste metode, men for det meste er det ikke muligt, og fokuseres der for meget på meningsforskellene, kan selve gruppen blive splittet og svag.

Det sande venskab

Et af de bedste eksempler på samstemmighed er venskab − det sande venskab − der ser bort fra alle mindre forskelle og fortsætter uafhængigt af livets op- og nedture. Denne form for venskaber har rod i en dyb indre forbindelse, og venskabet påvirkes ikke af ydre og mere forbigående problemer og begivenheder.

Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-02-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 4:6