Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN FYSISKE KROP
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-fysiske-krop

DEN FYSISKE KROP (7 af 13)


Kroppen tilhører det fysiske plan på grund af sit materiale, og den kan ikke gå uden for det. Dagsbevidstheden, som arbejder i den, er bundet inden for de fysiske grænser.

DEN FYSISKE KROP (7 af 13)

Hjernen og nervesystemet

 

Den-fysiske-krop-07-Annie-Besant

 

Her forlades det sympatiske nervesystem, for at tale om det somatiske, for det har en langt større betydning for menneskets mentale formål. Det er det store system, som er menneskets redskab til tænkning, og det er det, der bruges til at føle og bevæge sig på det fysiske plan. Det består af hjernen og rygraden, og herfra udgår der tråde af nervestof − føle- og bevægelsesnerver − til alle dele af legemet. De nerver, som mennesket føler med, går fra periferien til hjerne-rygradsaksen, og de nerver, som mennesket bruger til at bevæge sig, går fra aksen til periferien. Fra alle andre dele af legemet udløber nervetrådene, som forener sig med hinanden og danner knuder, som igen forener sig med rygraden, og danner dens udvendige, trådede substans, som går opad for at sprede sig og forgrene sig i hjernen. Hjernen er center for al følelse og al bevidst bevægelse, der kan beherskes af viljen. Mennesket udtrykker sin vilje og sin bevidsthed gennem systemet, og man kan sige, at det har sit center i hjernen.

Mennesket kan udelukkende foretage sig noget på det fysiske plan i kraft af hjernen og nervesystemet. Mennesker med et naturvidenskabeligt og materialistisk livssyn bygger deres livssyn på den kendsgerning, at tanke- og hjernevirksomhed fungerer sammen. Hvis man kun beskæftiger sig med det fysiske plan – sådan som naturvidenskaben og materialistiske mennesker gør det – så er det korrekt, at tanke og hjerne fungerer sammen. Det er derfor nødvendigt at inddrage kræfter fra et højere bevidsthedsplan – astralplanet – for at vise, at tanken ikke er et resultat af nervevirksomhed i hjernen. Hvis hjernen påvirkes af bedøvende midler, sygdom eller beskadiges, kan tanken hos det menneske, der ejer hjernen, ikke længere fungere korrekt på det fysiske plan. Det materialistiske menneske vil henvise til det faktum, at nogle hjernesygdomme påvirker tanken på en bestemt måde. Men der findes hjernesygdomme, som ødelægger en bestemt del af hjernevævet i nærheden af øret. Det resulterer i et totalt tab af hukommelsen i relation til ord. Hvis man stiller et spørgsmål til et menneske med den form for hjernelidelse, kan det ikke svare. Hvis man spørger, hvad det hedder, kan det ikke svare, men hvis man siger navnet, vil det reagere på det. Hvis man giver det en information, vil det give udtryk for, om det er enigt eller uenigt. Det er i stand til at tænke, men ikke i stand til at tale. Tilsyneladende stod den del af hjernen, der har taget skade, i forbindelse med den fysiske hukommelse for ord, og skaden på den del af hjernen medfører, at det fysiske menneske mister hukommelsen for ord og bliver stum, men det beholder tænkeevnen, og det kan give udtryk for accept eller det modsatte, når man kommer med forslag.

 

Den-fysiske-krop-08-Annie-Besant

 

Det er en selvfølge, at det materialistiske argument øjeblikkeligt falder til jorden, når et menneske er i stand til at foretage en bevidst ud-af-kroppen oplevelse og dermed bevise, at det stadig er i besiddelse af alle evner – og at det igen bliver begrænset, når det vender tilbage til det fysiske legeme. Det vigtigste for den, der studerer åndsvidenskab, er ikke, om det materialistiske livssyn er stærkt eller svagt – rigtigt eller forkert. Det vigtigste er det faktum, at mennesket på det fysiske plan er begrænset i sit udtryk af det fysiske redskabs evner, og at redskabet er modtageligt for fysiske påvirkninger. Når påvirkningerne kan beskadige redskabet, kan de også forædle det! Det er en erkendelse, der er af vital betydning.

Artikel-Den-fysiske-krop-Annie-Besant
Download-fil: DEN FYSISKE KROP - Annie Besant


Artikel-Den-fysiske-krop-Annie-Besant
Læsefil med vendbare sider: DEN FYSISKE KROP