Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (2 af 15)


Fjerde år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (2 af 15)

Første del

Blændværk forbundet med aktivitet

 

Introduktion

Blændværk, der er forbundet med aktivitet, er muligvis nutidens mest udbredte. Den vestlige civilisation er ikke kun et offer for aktivitetens blændværk − den er nærmest besat af det. Der findes flere årsager til, at det er blevet så dominerende, men som nævnt i første instruktion, så skyldes det hovedsageligt interessen for og overvurdering af den materielle virkelighed. Derfor fokuseres der på materielle besiddelser og resultater.

Blændværk vedr. overaktivitet

Fokusering på aktivitet skaber blændværket "at have travlt". Hvert eneste minut i et gennemsnitsmenneskes dag er ikke alene disponeret, det er oven i købet stolt af det. Det tror, at jo mere det foretager sig på det fysiske plan, jo mere opnår det. De fleste mennesker har i så høj grad omstillet deres livsmønster til "at have travlt", og konstant aktivitet er nærmest blevet en livsstil. De er ikke i stand til at være rolige og indadvendte eller til at opleve glæde på andre områder. Når det aktive menneske ikke foretager sig et eller andet, er det ikke tilfreds, og rastløsheden er både astral, mental og fysisk. Impulsen til aktivitet er så kraftig, at det er meget svært at stoppe op og tage den med ro.

Selvom man har erkendt problemet, så er det meget vanskeligt at ændre det meget opspeedede livsmønster. De fleste mennesker er programmeret af faste rutiner fra barndomsårene og helt frem til alderdommen. De fleste arbejdsformer tvinger mennesket til at overholde snævre tidsskemaer og til at leve en kontrolleret liv. Unge mødre med familie har som regel en mere stresset dag, end mennesker med faste rutiner. Der stilles hele tiden krav, der ikke kan ignoreres. Det er meget få mennesker, der er i stand til at leve livet i et roligt tempo.

Derfor er løsningen ikke kun at dæmpe overaktiviteten, når det er muligt, men også at ændre holdning og at lære at skabe indre stilhed midt i aktiviteten, og derefter arbejde ud fra et stille center. Et østerlandsk skrift siger:

 

"Både aktion og reaktion skal være en del af dig

− din krop aktiv, dit sind roligt,

din sjæl klar som en bjergsø."

 

Udover forpligtelser og tidspres i nutidens samfund kan man ofte finde en anden årsag til overaktivitet. Man kan f.eks. føle sig presset til at se bort fra sig selv for at glemme sine problemer. For at kunne iagttage dette blændværk og vide, hvordan man skal bearbejde det, skal man kunne skelne mellem den form for overaktivitet, der primært skyldes en indre impuls, og den form, der er en flugtmekanisme for at undgå vanskelige og ofte ubehagelige opgaver.

Blændværk vedr. effektivitet

Der er en nær forbindelse mellem blændværket vedr. konstant at være aktiv og blændværket vedr. at være effektiv. Effektivitet, der resulterer i materielle goder, hurtige resultater, arbejdsløn og rationel produktion, prioriteres højere end kvalitet. Tendensen er udbredt i nutiden pga. konkurrence og finanskriser m.m., at det ikke er nødvendigt at uddybe emnet, men der er grund til at være opmærksom på denne kollektive trend, så man ikke rives med af den, men står fast ved en sund holdning til værdier.

Afbalancering af aktiviteter

De to former for blændværk kan afbalanceres med to vigtige erkendelser. Den første er, at:

 

− enhver handlings værdi afhænger af de motiver,

der inspirer til handlingen,

og af de mål, man ønsker at nå.

 

Motiver, værdier og mål hører ikke til den ydre "virkelighed". De hører til menneskehedens indre verden. De er psykologiske og nogle gange åndelige. Derfor skal motiver, værdier og mål gennemtænkes, før man tager fat på en fysisk aktivitet. Al fysisk aktivitet stammer i virkeligheden fra en psykologisk kilde. Man ved, at selv den mindste bevægelse forudsætter, at der findes et bevidst eller ubevidst billede af den. Det kan være tilfældet, hvis der er tale om mere komplekse og organiserede aktiviteter, der kræver mental planlægning − f.eks. forberedelse og psykologiske impuls til udførelsen.

Artikel-Skabende-meditation-04-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-04-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6