Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (11 af 15)


Fjerde år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 5:6 (11 af 15)

TEKNIKKER

 

Der findes forskellige teknikker til fjernelse af blændværk. De kan anvendes effektivt på forskellige niveauer. De indledende metoder (beskrevet i fjerde års anden instruktion) kan sædvanligvis anvendes, for de er enkle og nemme at forstå, selvom de kan være vanskelige at praktisere.

Den første er erkendelse, som indebærer en erkendelse af eksistensen af et bestemt eller flere blændværk. Måske forsøger man at bortforklare blændværket, for det sårer som regel stoltheden, hvis man skal erkende en svaghed. Men man er nødt til at være ærlig overfor sig selv uden samtidig at skabe en mindreværds- og skyldfølelse. Alle mennesker har blændværk. Der er derfor tale om en helt almindelig menneskelig tilstand.

Disidentifikation, fornuft og beslutning

Det næste skridt er disidentifikation, som i denne forbindelse betyder, at man erkender og bekræfter: "Blændværket er i mig, men det er ikke mig". Har man brugt øvelsen i disidentifikation[1] vil det være nemt at benytte den i forbindelse med ethvert blændværk.

Derefter følger rigtig anvendelse af tankesindet. Fornuft og klar tænkning er ofte tilstrækkeligt for at kunne finde ud af, hvordan et blændværk forvrænger livet og står i vejen for indsigt i både den ydre og den indre virkelighed. Men det er nødvendigt at bruge disse kræfter, at stoppe op og betragte sig selv og vurdere holdninger og handlinger.

Til sidst kommer stadiet med beslutning. Man beslutter ikke at give efter for det aktuelle blændværk. Man skal bruge viljen, og det giver gode muligheder for at øve sig i at bruge denne vigtige men ofte glemte eller misbrugte kraft. Her er "som-om"-teknikken[2] hensigtsmæssig. Man skal lade "som-om" dette blændværk ikke eksisterer. Substitutionsmetoden er også god. Her skal man rette opmærksomheden og handlingerne mod andre områder, end de, der blev præget af det blændværk, man prøver på slippe af med.

Teknik vedr. lys

Alle ovennævnte teknikker har en forsvarsmæssig karakter. De kan styre blændværket til en vis grad, men de kan ikke opløse det. Hvis man vil helt af med et blændværk, er det nødvendigt at bruge direkte og dynamiske teknikker − eksempelvis teknikken vedr. lys.

Teknikken er dybest set baseret på raja-yoga, sådan som Patanjali har fortolket den.[3] De første stadier er koncentration og meditation med det formål at koordinere personlighedens aspekter − fysiske, astrale og mentale. Derefter integreres personligheden med sjælen. På denne måde kanaliseres sjælens stærkere lys til tankesindets lys.

Man kan forestille sig lyset som et lyspunkt. Fra dette lyspunkt kan man ved en viljeshandling og ved hjælp af den skabende forestillingsevne rette en lysstråle mod det blændværk, man ønsker at fjerne. Når lyset gennemtrænger blændværket, vil det gradvis forsvinde. Meditationen i slutningen af instruktionen, er baseret på denne teknik.

Følgende tilbageblik på lys kan også være en hjælp. Et aftentilbageblik på de holdninger og handlinger man har givet udtryk for i dagens løb, er en virkelig vigtig praksis. Ved at visualisere sit lys og ved at vurdere, hvordan man bruger det i sit liv, kan man benytte følgende spørgsmål som nøgleord − ét for hver uge.

 

Tilbageblik på lys

  1. Kan jeg helt ærligt sige, at jeg véd, hvordan jeg som personlighed kan træde til side og kaste lys over problemerne i mit daglige liv?
  2. Det siges, at der er en sjæl, et lysvæsen, der oplyser den åndelige vej. Når jeg erkender det, ved jeg så, hvordan jeg undgår bekymringer − en indsigt, der burde oplyse min vej?
  3. Hvordan reflekterer jeg lyset i mit liv?
  4. Hvilke problemer og begivenheder vækker hurtigst lyset i mig?
  5. Hvilke aktiviteter og egenskaber i min lavere natur er det nødvendigt at fjerne, hvis lyset skal oplyse min vej?
  6. På hvilke måder kan jeg bruge lyset til at hjælpe menneskeheden?

 

 

_________________________________

[1] Fjerde års anden instruktion.

[2] Fjerde års anden instruktion.

[3] En nyere oversættelse af Yoga Sutra af Patanjali med omfattende kommentarer af Alice A. Bailey findes i bogen Sjælens Lys, Esoterisk Center Forlag.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-04-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-04-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 5:6