Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (2 af 18)


Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (2 af 18)

Gruppens formål og funktion

 

Der er mange tegn på, at Den Nye Tidsalder nærmer sig. Der kan være mange forskellige opfattelser af tidsalderens begyndende påvirkninger, men i fællesskab skal der findes metoder til at forberede den. Fællesskabet opmuntres af tre faktorer:

  • Bekymring for menneskehedens dybe krise.
  • Erkendelse af at en ny civilisation og kultur er under opbygning.
  • Fornemmelse af et sjæleligt pres for deltagelse i opgaven og være med blandt Den Nye Tidsalders pionerer.

Den tibetanske mester Djwhal Khul har givet udtryk for en af de metoder, man aktivt kan bidrage med, når Den Nye Tidsalder nærmer sig. Eksempelvis understreger han at:

 

"– det er nødvendigt at etablere en stor gruppe på verdensplan, der i samstemmighed og samtidighed kan meditere på det arbejde, der skal forberede verden til den nye verdensorden under Kristi ledelse".

 

Han forklarer det sådan:

"Jeg vil navnlig gøre jer opmærksom på den sidste sætning, der introducerer et nyt begreb i det forberedende arbejde, der skal udføres af den nye verdenstjenergruppe. Opgaven for gruppen er, at den ved hjælp af meditation skal opbygge viden om, hvordan lovene og principperne fungerer, for det er dem, der skal styre den kommende tidsalder, den nye civilisation og den fremtidige verdenskultur. Kristus kan ikke komme igen, før grundlaget for hans kommende "ledelse" er skabt. Hvis han kom uden denne grundige forberedelse, ville meget tid, mange kræfter og meget åndelig energi være spildt. Derfor er forudsætningen (hvis betingelserne accepteres), at der i nær fremtid dannes en gruppe i enhver nation, der under fornuftige forhold vil meditere i "samstemmighed og samtidighed" på de juridiske metoder og grundlæggende love, som Kristi ledelse skal baseres på, og som dybest set er gudsrigets – 5. naturriges – love for planetens udviklingsprocesser."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 267

 

Lovene og de tilsvarende principper er:

  • Loven om rigtige menneskelige relationer.
  • Princippet om den gode vilje.
  • Loven om gruppebestræbelser.
  • Princippet om samstemmighed.
  • Loven om åndelig tilnærmelse.
  • Princippet om essentiel guddommelighed.

Som respons på opfordringen til at skabe en verdensomspændende gruppe, der ved hjælp af samstemmig meditation skal forberede Kristi nye ledelse, dannede man gruppen for skabende meditation, der mediterer på 5. naturriges love og principper, som skal manifesteres i den fysiske verden.

Meditation er handling og tjeneste

Iflg. Djwhal Khul har ordet "arbejde" en bestemt betydning. Ordet udtrykker en sandhed, der er velkendt i Østen, men som man normalt ikke kender til i den udadvendte vestlige civilisation, hvor der lægges vægt på det synlige og håndgribelige og på handlinger og resultater. Sandheden er, at skabende meditation er en form for handling og tjenestearbejde. Den almindelige opfattelse, at meditation eller kontemplation har én virkning, og at handling har en anden, er forkert. Både meditation og kontemplation er en form for handling. Den eneste forskel er, at der anvendes henholdsvis indre og ydre metoder, og at handlingen foregår i to forskellige områder.

Gruppen skal betragtes som en ydre form af en allerede eksisterende indre virkelighed. Tankeformerne af de seks love og principper eksisterer som levende subjektive enheder, som Hierarkiet har skabt og "tilfører energi". De er allerede aktive i menneskeheden, som man f.eks. kan se i de eksisterende verdensomspændende bevægelser, der arbejder for rigtige menneskelige relationer og den gode vilje.

Arbejdet for gruppen for skabende meditation består for det første i at modtage lys og i at belyse de dybere meninger, de mange anvendelsesmuligheder og den esoteriske betydning, der findes i lovene og principperne. Gruppen skal for det andet samarbejde om at fastholde og bevare "idealet" i hver lov og hvert princip i overensstemmelse med den oprindelige idé, og udsende og styre tankeformer, så de manifesteres på den rigtige måde i verden.

Man kan betragte denne gruppe som en plante, der er ved at spire frem. Den vokser ved hjælp af sin egen iboende levedygtighed, i sin egen rytme og forhåbentligt med velsignelse fra højere kræfter, som tjenesten er dedikeret til.

Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6