Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (5 af 18)


Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (5 af 18)

Princippet om den gode vilje

 

Princippet om den gode vilje er et omfattende princip, der giver impuls til at skabe rigtige relationer og til at opretholde dem med åndelig energi. Det skaber desuden det grundlag, der er nødvendigt, for at man samtidig kan bruge alle andre love og principper.

Midt i den nuværende periode med stress og kaos er det en opmuntrende kendsgerning, at der er stigende forståelse for, at der er behov for den gode vilje. Der er gjort mange vigtige forsøg på at give udtryk for dette behov. Værdien i den gode vilje og i den kraft, der ligger bag den, skyldes, at den strømmer fra den planetariske Logos’ vilje-til-det-gode. Kraften er for det meste latent, men den er så småt begyndt at komme til udtryk, og den vil få langtrækkende og frigørende virkninger. Hvis energien bruges til uselviske formål, kan den være en frelsende kraft for hele menneskeheden og sikre manifestationen af en ny verdensorden, hvis:

 

"– alle, der virkelig holder af deres medmennesker, visualiserer de åndelige energiers vilje-til-det-gode og forener dem med menneskehedens gode vilje, kan de skabe de tilstande, hvor den nye verdensorden kan komme til udtryk"

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 389

 

At forsegle døren til det onde

En af de vigtigste opgaver, som menneskeheden kan og skal udføre ved at bruge den gode vilje, er "at forsegle døren til det onde".

Derfor er det sagt at:

 

"– det had, der dominerer verden i nutiden, vil – ved det liv, som udgår fra Fredens Ånd, og som kommer til udtryk gennem Kristus, der er det fuldkomne udtryk for guddommelig kærlighed – blive opvejet af en helt speciel god vilje. Og garantien for at denne gode vilje vil vise sig, er netop den nuværende mængde af had – et had, som er vokset støt i menneskets bevidsthed siden begyndelsen af det 19. århundrede, og som nu er ved at nå et nyt højdepunkt. Senere vil et tilsvarende mål af kærlighedsenergi komme til udfoldelse som følge af impulser fra Fredens Ånd via Kristus eller Fredsfyrsten, som han nogle gange kaldes."

Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 75

 

Den gode viljes vigtigste opgave er at forberede Kristi tilsynekomst. Det fremgår af budskabet om, at Kristus står og venter, som Alice Bailey videregav:

 

"Den vej, jeg må betræde

for at nå til dit sted, er af lys.

Dens kvalitet er god vilje

 og den er næsten klar til,

at jeg kan betræde den."

Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6