Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (18 af 18)


Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (18 af 18)

Citater fra Tibetanerens bøger

 

"Nøgleordet for Den Nye Tidsalder er

Rigtige Menneskelige Relationer"

 

 

"… At skabe gudsriget på Jorden, at forberede Kristi tilsynekomst og menneskehedens frigørelse kræver mod, organisering, skarpsindighed, psykologi og udholdenhed. Det kræver veluddannede mennesker og mange penge, samt omhyggeligt gennemtænkte programmer, der indeholder langsigtede visioner og intelligente metoder. Det er til denne opgave, at alle med sand vision og kærlighed til menneskeheden er kaldet. Det betyder, at en intelligent og forædlet god vilje skal udbredes for at stimulere de tilstande, de holdninger og synspunkter, der uundgåeligt vil medføre, at rigtige menneskelige relationer bliver skabt."

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 642

 

"Oprettelse af rigtige menneskelige relationer er et aspekt af den guddommelige vilje i forhold til menneskeheden og det næste aspekt af den guddommelige natur, som vil komme til udtryk i menneskelivet – individuelt, socialt, nationalt og internationalt. Intet har nogensinde virkelig forhindret denne guddommelige udfoldelse undtagen tidsfaktoren, og tiden for denne udfoldelse bestemmer menneskeheden selv …"

Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 110

 

"I denne tid med kaos og kamp i verden er det etableringen af rigtige relationer, der er nøglen til det overordnede aspekt af den vision, som skal manifesteres på Jorden."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 805

 

"Energien for rigtige menneskelige relationer er underordnet energien for kærlighed-visdom – den første af de store indstrømmende energier… Rigtige menneskelige relationer er ikke alene god vilje, som folk normalt tror. De er et resultat af god vilje og opmuntrer til konstruktive forandringer mellem mennesker, samfund og nationer … De daglige handlinger skal udtrykke den gode vilje og være rettet mod målet om at fremskynde rigtige menneskelige relationer, hvis den rigtige holdning til menneskeheden og til Hierarkiet skal komme til udtryk."

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 638-639

 

"7. stråles påvirkning af menneskeheden vil være … at der skabes en ny og lettere forståelig måde til etablering af en vedvarende fællesskabsfølelse, og derved skabes rigtige menneskelige relationer på det fysiske plan."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 573

 

"En interessant kendsgerning dukker op, og det er, at ordet "åndelig" hverken hentyder til (såkaldt) religiøse emner, til discipelskabets vej eller til de større eller højere indvielsers vej, men til relationer på ethvert niveau af det kosmisk fysiske plan – dvs. til ethvert niveau lige fra det laveste til det højeste. Ordet "åndelig" henviser til holdninger, til relationer, og til en fremadrettet bevægelse fra et bevidsthedsniveau (uanset hvor lavt eller groft, det ser ud fra et højere niveau) til det næste."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 371

 

"Målet for al stræben på Jorden er rigtige relationer mellem mennesker, mellem Gud og mennesket, mellem alle de guddommelige livs udtryk fra det allermindste atom til uendeligheden."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 730

 

"Videnskaben om inspiration danner grundlaget for teorien om relationer og vil medføre en udvidelse af begrebet rigtige menneskelige relationer, der foreløbig – som en talemåde – har været begrænset til et ideelt ønske om harmonisk samspil mellem mennesker, grupper og nationer. Begrebet rigtige relationer har også været begrænset til menneskets samfund og samspil, og det er stadig kun et håb og et ønske. Når videnskaben om inspiration opfattes korrekt og bringes ned på det niveau, hvor den vil blive et mål for uddannelse, vil den være nært knyttet til undervisningen om invokation og evokation. Den vil blive udvidet til at omfatte ikke alene rigtige menneskelige relationer til naturrigerne over det menneskelige, men også til rigerne under det menneskelige. Den vil derfor beskæftige sig med den fysiske og metafysiske verdens sensitive respons på den "Ene, i hvem vi lever, ånder og er". Den vil skabe den rigtige relation til alle aspekter af og udtryk for den guddommelige natur, uddybe den subjektive kontakt og skabe en mere objektiv guddommelig manifestation, der er i overensstemmelse med det guddommelige formål. Det vil medføre et vigtigt løft af menneskets bevidsthed fra astralplanets og det fysiske plans liv (hvor flertallet af menneskeheden er fokuseret) til det mentale erkendelsesniveau."

Alice A. Bailey: Telepati, s. 53-54

 

"Kun en veluddannet offentlig mening og et intelligent krav fra masserne om rigtige menneskelige relationer kan redde verden fra kaos. Når det er tilfældet, så er pligten for disciplen, for mennesker med god vilje og for den intelligente tænker også indlysende."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 639

 

"Når mennesker overalt er i kontakt med planens vogtere, og deres tænkeevne og hjerner oplyses af intuitionens lys, af sjælen og af det universelle sind … vil den første virkning … blive at etablere rigtige relationer mellem de fire naturriger og rigtige relationer mellem enheder og grupper i menneskeheden. Et skridt i denne retning tages nu. Relationerne mellem de fire aktivitetsområder – menneskers, dyrs, planters og mineralers – er dårligt tilpasset hinanden, fordi det hovedsageligt er energien i stoffet, der er den styrende faktor."

Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 473-474

 

"… De mål, der ligger foran disciplene … er at forstå esoterisk og ikke bogstaveligt, hvad planetariske relationer er. I stedet for den vægt, der har været lagt på det enkelte menneskes relation til sin sjæl, til sin mester og til ashramen, så sker der en bevidst udvidelse af bevidstheden (hvis jeg kan bruge en så overflødig sætning) for at skabe en erkendelse opad til hidtil usynlige og ukendte riger, nedad til naturrigerne under det menneskelige, udad til omgivelserne og til menneskeriget, og indad (et meningsløst ord) mod selve guddommen. Det betyder mod syntese – mod det totale."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 296-297

 

"Sanat Kumaras grundlæggende hensigt er at skabe rigtige relationer inden for alle områder af sit manifesterede liv. Den opmuntrende faktor er, at menneskehedens egen aktivitet – for første gang – vedrører temaet om rigtige menneskelige relationer, og hvordan de skabes. Det vil jeg bede jer om at reflektere på, for det betyder, at menneskeheden bevidst responderer på Shamballas vilje og hensigt, selv om den ikke forstår, hvad det esoterisk indebærer. Det har langt større betydning, end man kan forestille sig, for det er tegn på nye relationer af åndelig natur, der kan give dybt åndelige resultater."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 400

 

 

 

Skabende-meditation-Femte-år-02

Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6