Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (6 af 18)


Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (6 af 18)

Loven om gruppebestræbelser

 

Loven om gruppebestræbelser kan betragtes som den vigtigste lov i Den Nye Tidsalder, for den vil navnlig komme til udtryk i Vandbærerens tidsalder. De påvirkninger, der vil komme fra Vandbæreren sammen med de påvirkninger fra 7. stråle, der også er ved at manifestere sig, tilbyder menneskeheden store muligheder. Menneskeheden skal forstå og praktisere en helt ny måde at leve på, der går ud på at være nært knyttet til grupper. Det første, man skal forstå, er, at Den Nye Tidsalders grupper vil få en helt anden karakter, end de grupper, man indtil nu har levet i. Vandbærertidsalderens grupper vil blive etableret på en måde, hvor det enkelte menneske står frit i sit forhold til gruppen, og at gruppen fungerer samlet som en organisme med en fælles idé, et fælles mål og et fælles tjenestearbejde. Grupperne vil ikke få samme struktur som et solsystem, der har ét stort midtpunkt af lys og kraft med mindre enheder, der cirkler omkring det, men derimod som en stjernekonstellation, der samtidigt bevæger sig fremad mod et fælles mål.

I den nye videnskab om gruppers liv vil man tage følgende områder i betragtning:

  • Hvad er en gruppe?
  • Forskellige former for grupper.
  • Oprettelse af en gruppe.
  • Integrationsprocessen i en gruppe.
  • Relationer i en gruppe.
  • Relationer mellem grupper.
  • Den nuværende mulighed og pligt.
  • Den nye verdenstjenergruppe.
  • Åndelige og esoteriske grupper.

Det er en essentiel esoterisk sandhed, at grupper er levende enheder. Alle bør reflektere dybt over denne kendsgerning.

 

Loven om gruppefremskridt

Den Nye Tidsalders grupper vil fungere med et minimum af ydre organisation. De vil blive holdt sammen af en fælles tankestruktur og af telepatisk udveksling.

Denne lovs højere aspekter er nært forbundet med loven om gruppefremskridt, der også kaldes loven om opløftelse. Forbindelsen forklares i dette citat:

 

"De nye grupper er langsomt og trinvis ved at blive dannet, og processen styres af sjælens love. De vil derfor anslå en anden tone og danne grupper, der er svejset sammen af fælles indsats og fælles mål. De vil bestå af frie, individuelle og udviklede sjæle, som ikke anerkender nogen anden autoritet end deres sjæl. De tilsidesætter personlige interesser til fordel for sjælens hensigt i gruppen. Det enkelte menneskes præstation gennem tiderne har tjent til at opløfte menneskeheden. På samme måde vil en tilsvarende præstation af en gruppe være i stand til at opløfte menneskeheden langt hurtigere. Derfor kaldes denne lov for loven om opløftelse."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 181

Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6