Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (9 af 18)


Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (9 af 18)

Princippet om

essentiel guddommelighed

 

I relation til mennesket er nøgleordet for dette princip "essentiel". Det er en inspirerende sandhed, at mennesket dybest set er guddommeligt. Men man skal undgå den fatale illusion – det snigende blændværk – at man på det nuværende evolutionstrin er i stand til at udtrykke den iboende guddommelighed fuldt ud. Hvis det var tilfældet, er det en ynkelig form for guddommelighed. Alligevel møder man af og til denne misforståelse, som resulterer i en selvglad personlighed. Man ser det eksempelvis hos tilhængere af visse bevægelser eller sekter, og i ekstreme tilfælde hos paranoide mennesker, der tror og siger, at de er Gud. Den modsatte yderliggående opfattelse findes hos eksponenter for en streng dualistisk teologi (som desværre genoplives i nogle religiøse kredse). Her erklærer man, at der er en radikal forskel på mennesket og Gud. Enkelte eksistentialistiske filosoffer pointerer menneskets sørgelige isolation og ensomhed.

Latent og manifesteret guddommelighed

De fejlagtige opfattelser skyldes manglende skelneevne, fordi man ikke forstår forskellen på latente egenskaber og manifesterede udtryk. Man kan sige, at det centrale formål med menneskets evolution er at virkeliggøre, manifestere og åbenbare den guddommelige essens i mennesket. I Agni Yoga siges det:

 

"En sand stræben efter at virkeliggøre de højeste potentialer skal udgøre størstedelen af menneskets liv som den vigtigste og dybeste beskæftigelse".[1]

 

Evnen til at udstråle den indre glans er den store belønning til solenglene,[2] der har valgt at udføre arbejdet med at forløse planeten, så "de med stråleglans kan vandre i skabende udstråling". Ved at åbenbare det enkelte menneskes indre guddommelighed, åbenbarer man samtidig guddommeligheden i helheden og i hele skabelsen. Dette kosmiske billede er smukt beskrevet i bogen Telepati:

 

"… Den planetariske Logos, den Ene, i hvem mennesket lever, ånder og er, er den styrende bevidsthed, der besjæler planeten Jorden. Det er Logos' liv, der integrerer planeten som helhed, og Logos' liv gennemstrømmer alle former – store og små … Det er Logos' vilje-til-at-være, der har ført hans manifesterede form til fysisk eksistens på livets store scene. Det er Logos' vilje-til-det-gode, som aktiverer evolutionsloven og bærer formen med dens myriader af mindre livsformer (som formen består af) frem mod den endelige herlighed, som han alene kender. Det er Logos' bevidsthed og hans sensitive lydhørhed over for alle former og alle stadier af væren og alle mulige påvirkninger og forbindelser, som er garanti for, at bevidstheden udvikles hos alle de mange skabninger, der lever i og på Jorden".

Alice A. Bailey: Telepati, s. 169-170

 

Det 5. naturriges love

Som afslutning på denne korte refleksion på lovene og principperne, vil det være nyttigt at gentage Djwhal Khuls ord om den opgave, der skal fuldføres. Det er:

 

"… at man ved hjælp af meditation skal opbygge viden om, hvordan lovene og principperne fungerer, for de skal styre den kommende tidsalder, den nye civilisation og den fremtidige verdenskultur. Kristus kan ikke komme igen, før grundlaget for hans kommende "ledelse" er skabt. Hvis han kom uden denne grundige forberedelse, ville meget tid, mange kræfter og meget åndelig energi være spildt. Derfor er forudsætningen (hvis betingelserne accepteres), at der i nær fremtid dannes en gruppe i enhver nation, der under fornuftige forhold vil meditere i "samstemmighed og samtidighed" på de juridiske metoder og grundlæggende love, som Kristi ledelse skal baseres på, og som dybest set er gudsrigets – 5. naturriges – love for planetens udviklingsprocesser."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 267

 

Det er et kraftfuldt esoterisk tjenestearbejde, og med højere kræfters hjælp vil det lykkes for mennesket at udføre sin del og give et effektivt bidrag til en vellykket manifestation af det overmenneskelige rige – gudsriget – på Jorden.

 

 

_________________________________

[1] Agni Yoga para. 158

[2] Solenglen er en betegnelse for sjælslegemet, der består af højtvibrerende kausalt stof. I åndsvidenskaben kaldes solenglen ofte "tankens søn". Det er intelligensprincippet, der har mange navne – eksempelvis solengel, agnishvatta eller Kristus-princippet m.fl.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6