Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (4 af 18)


Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (4 af 18)

LOVENE OG PRINCIPPERNE

 

Loven om

rigtige menneskelige relationer

 

Den første lov er den bedst kendte i den brede befolkning. Problematikken vedrørende menneskelige relationer er blevet grundigt drøftet, og der er gjort mange forsøg på at skabe bedre relationer inden for alle aktivitets-, beskæftigelses- og livsområder.

Men videnskaben om relationer er på begyndelsesstadiet, og dens dybere betydning er endnu ikke forstået. F.eks. er det kun få mennesker, der er i stand til at forholde sig til sine egne tanker, følelser og handlinger. Det er ikke overraskende. Psykoanalysen har opdaget, at de konflikter, et menneske har med relationerne til andre, findes i mennesket selv. Det har den konsekvens, at konflikterne "projiceres" over i andre. Årsagen er de delvis fortrængte instinktive tendenser, lidenskaber og følelser.

Horisontale relationer

Menneskets relationer er mangfoldige og komplicerede. Den enkleste form for relation (som ikke nødvendigvis er den nemmeste) er den relation, mennesker har til hinanden. Den er baseret på, at et menneske helt bevidst erkender, at dets grundlæggende identitet er identisk med sine medmenneskers. Erkendelsen skaber dyb respekt for andre og forståelse for deres rettigheder. Martin Buber har forklaret det i beskrivelsen af "jeg-du"-relationen og den deraf følgende "dialog", som modsætning til den objektive og umenneskelige "jeg-det"-relation.[1]

Den form for relation, der er meget vanskelig at skabe på den rigtige måde, er relationen mellem det enkelte menneske og gruppen – eller snarere de forskellige grupper, som det er knyttet til. Det beskrives nærmere i forbindelse med loven om gruppebestræbelser.

Vertikale relationer

Udover de "horisontale" relationer er der en hel række "vertikale" relationer, som har hierarkisk karakter. Djwhal Khul har beskrevet dem sådan:

 

"Temaet for den planetariske Logos’ bevidsthed er altid det store hierarki af skabninger. Det er en kæde af skabninger, hvor selv det mindste led er vigtigt, og det største led har relation til det mindste via den elektriske udveksling af åndelige energi. Set fra nogle vigtige skabningers synsvinkel findes der intet andet end hierarkier, der forbinder sol med sol, stjerne med stjerne, solsystem med solsystem, planet med planet og alle planetariske skabninger med hinanden."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 729

 

Den harmoniske kombination af de horisontale og vertikale relationer skaber en sfære, der konstant udvides, og et magnetisk område til kontakter, samspil og eventuelle fusioner og identifikationer. Studiet af de mange relationer og teknikker til at integrere dem er et område, man kan kalde "inter-individuel psykosyntese".

Strålerne og relationerne

Det drejer sig hovedsageligt om 4. og 2, stråle, og energien fra 4. stråle:

 

"– virkeliggør princippet om konflikt, og den har en unik og mystisk virkning på alle relationer. Det skyldes det indbyrdes slægtskab, der eksisterer mellem 4. stråle for harmoni gennem konflikt og 2. stråle for kærlighed-visdom. 2. stråle er først og fremmest strålen for rigtige menneskelige relationer, når det drejer sig om det 4. naturrige."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 610

 

Men 7. og 1. stråle er også effektive:

"Den hvide magi, der findes i rigtige menneskelige relationer, kan ikke standses. Den hvide magi vil uundgåeligt have effekt, fordi energien fra 7. stråle er til stede …"

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 573

 

Den grundlæggende impuls siges at have sit udspring i Shamballa som:

"– viljen, der medfører fuldbyrdelse af

rigtige menneskelige relationer."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 526 og 534

 

Samarbejde og kærlig forståelse er to grundlæggende egenskaber, der skaber en ægte "jeg-du-relation" og gør det muligt at "forstå, og at skabe kompromis og at opfatte de mange forskellige synspunkter".

Buddhas ottefoldige vej til rigtige relationer

Angående de metoder, der kan benyttes, kan man sige, at de mest omfattende findes i Buddhas ædle ottefoldige vej. De kaldes:

"– vejen til rigtige relationer – rigtige relationer til Gud og til hinanden … Trinene på vejen er:

 

       Rigtige værdier        Rigtig aspiration

       Rigtig tale                Rigtig opførsel

       Rigtig levemåde       Rigtig stræben

       Rigtig tænkning        Rigtig glæde eller sand lykke

 

… på fundamentet af Buddhas lære rejste Kristus sin overbygning af menneskehedens broderskab som et udtryk for Guds kærlighed."

Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 459

 

 

_________________________________

[1] Martin Buber: I and Thou, T. Clark, Edinburgh

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6