Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (16 af 18)


Femte år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6 (16 af 18)

Hvordan rigtige relationer etableres

(energier – teknikker)

 

A. Fjernelse af forhindringer

Grundtanke:

"… adskillelse hører til personlighedens liv. Der er ingen adskillelse på sjælens plan, kun en fri cirkulation af åndeligt liv, lys og kærlighed."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 317

 

De ni forhindringer:

 

Fysiske:

1. Seksualitet – kønnenes relationer. De kan bruges egoistisk eller forenes som en guddommelig handling.

2. Fysisk komfort – livsbetingelser, der er erhvervet på en egoistisk måde.

3. Penge – opsparet til egoistiske formål.

Astrale:

1. Frygt – der er afgørende for nutidens aktiviteter

2. Had – der er en afgørende faktor i relationer

3. Ambition – der er afgørende for målsætninger

Mentale:

1. Stolthed – svarer til intellektuel tilfredsstillelse, som forhindrer tankesindet i at opnå sjælskontakt og -kontrol.

2. Separatisme – svarer til en tilbagetrukket holdning, som forhindrer tankesindet i at skabe rigtige menneskelige relationer.

3. Grusomhed – svarer til tilfredsstillelse med personlighedens metoder, som forhindrer tankesindet i at blive et redskab for åndelig kraft.

 

"Når disse fejl er erkendt og overvundet, er der opnået to resultater. Det ene er, at de rigtige relationer til sjælen er etableret. Det andet er, at de rigtige relationer til omgivelserne er etableret."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 191

 

B. Anvendelse af 2. stråles energi

Egenskaberne i de tre egoiske blade:

 • Samarbejde – kærlig forståelse – gruppens kærlige adfærd
 • Gensidig afhængighed ("grundlaget for kærlighed")
 • Vilje-til-at-vise-kærlighed (Viljen til at opmuntre).[1]

Formel II: Ildelementets relationer[2]

 

Ren fornuft[3]

 

Visdom – intelligent kærlighed[4]

 • At dele (materielt, følelsesmæssigt, mentalt, åndeligt) – pulje af ressourcer
 • Tolerance – lykke – glæde
 • Anerkendelse – taknemmelighed – velsignelse (udstråling).

 

C. Anvendelse af 1. stråles energi [5]

 • Viljen, der medfører realisering af rigtige menneskelige relationer.
 • Den rigtige form for tilbagetrukkethed medfører rigtige relationer og korrekte forbindelser til virkeligheden.

 

D. Anvendelse af 4. stråles energi [6]

 

"Harmoniseringen mellem det lavere centre og det højere. Harmoniseringen eller etableringen af rigtige relationer mellem menneskets udvikling i de tre verdener og det buddhiske plan. Forbindelsen mellem menneskeheden og Hierarkiet. Og tjenestearbejdet med at skabe rigtige relationer mellem mennesker …"

 

 • Rigtige relationer og skønhed
 • Rigtige proportioner
 • Symmetri
 • Harmoni
 • Livskunst

 

E. Anvendelse af 7. stråles energi [7]

 

"7. stråle er i særlig grad den stråle, der skaber relationer (ceremoniel magi). Rigtige menneskelige relationers er hvid magi, der ikke kan standses …"

 

 

F. Harmonisering og forening af stråleenergierne [8]

 

"Se 5. åbenbaringspunkt: Når lyset fra de syv stråler blandes med lyset fra 7. stråle, så kan det overjordiske lys opfattes. "

 

 • Samlet kan man sige, at alle strålerne er understråler af den grundlæggende solare stråle for kærlighed-visdom.

 

G. Anvendelse af Vandbærer-tegnets energi [9]

 

I den cyklus, som nu er begyndt, strømmer disse energier ind i planeten:

 • Den særlige påvirkning fra Vandbærer-tegnet
 • Den 2. og den 7. energi, der overføres af Jupiter og Uranus
 • 1. stråles energi fra Shamballa, der påvirker menneskehedens bevidsthed.
 • Desuden – fordi 4. stråle er strålen for menneskeheden, er dens energi altid til stede og aktiv. Den overføres også af Månen, der er den hierarkiske hersker i Vandbærer-tegnet.

 

På den måde er der nu for tiden en enestående mulighed for at modtage og anvende disse energier til at skabe rigtige menneskelige relationer.

 

 

 

_________________________________

[1] Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 793

[2] Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 305

[3] Se forklaring i Alice A. Bailey: Telepati, s. 71

[4] Se forklaring i Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 111-112

[5] Se forklaring i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 526-527

[6] Se forklaring i Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 695

[7] Se forklaring i Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 571-573

[8] Se forklaring i Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 467-471

[9] Se forklaring i Alice A. Bailey: Esoterisk Astrolog, s. 132-133

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-05-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 1:6