Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

NETERU & NETER - gudernes storfamilie
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Neteru-&-Neter-Erik-Ansvang

NETERU & NETER - gudernes storfamilie (4 af 8)


Egyptens religiøse skrifter afspejler en konsekvent panteisme og med referencer til de åndelige væsener, som er skabere af livet - Neteru.

NETERU & NETER - gudernes storfamilie (4 af 8)

Datidens tænkning skabte enhed.

Nutidens skaber adskillelse.

 

Neteru-&-Neter-05-Erik-Ansvang

 

Hvis man sammenligner de gamle egypteres verdenssyn med nutidens, ser man, at relationen mellem mennesket og de mange andre niveauer af åndelige væsener havde stor betydning dengang. Man ser, at menneskets forbindelse til naturen netop var et bånd, der blev opretholdt. Det eneste nutidens materialistiske "én-guds" tænkning skaber, er separatisme mellem det fysiske og det ikke-fysiske − og som regel en undertrykkelse af den sidstnævnte. På denne måde bliver en forståelig fortolkning af ethvert metafysisk eller åndeligt fænomen umuligt.

Livets hus

Fortidens rejsende fortalte, at i "Livets hus" − det gamle Egyptens store mysterieskole − var uddannelsen et program for indviede, som blev undervist i at udvikle og bruge alle menneskets potentialer og åndsevner. Det samme blev antydet i Corpus Hermeticum. Hieroglyfferne for Neter vises nemlig på flere måder, og der er ikke blot tale om synonymer, men om forskellige betydninger. Ordet "Neter" betyder som sagt "kraft" eller "kontrol", men ordet betyder også "et højtstående væsen" eller "en gud". Neter består af utallige væsener, som udtrykker metafysiske dimensioner, bevidsthedstilstande, lokaliteter, objekter eller begreber.

 

Neteru-&-Neter-06-Erik-Ansvang

 

o Hieroglyfskrift 01

I et eksempel antyder hieroglyffen for Neter, at Neter er et legeme af vand, idet tre bølgelinjer (egypternes symbol for vand) er tilføjet selve betegnelsen for Neter.

 

Neteru-&-Neter-07-Erik-Ansvang

 

o Hieroglyfskrift 02

I det andet eksempel har de gamle egyptere tilføjet symbolet for ånd, essens eller et flydende koncentrat til hieroglyffen for Neter, idet de har erstattet bølgelinjerne med en krukke.

 

Neteru-&-Neter-08-Erik-Ansvang

 

o Hieroglyfskrift 03

I det tredje eksempel er hieroglyffen for Neter forbundet med symbolet for stof, klædningsstykke eller et slør.

 

Neteru-&-Neter-09-Erik-Ansvang

 

o Hieroglyfskrift 04

Og i det fjerde eksempel er hieroglyffen for Neter kombineret med symbolet for et højtstående væsen eller en overmenneskelig kraft.

 

I virkeligheden er alle disse versioner af Neter udtryk for de gamle egypteres forståelse af Neter, for Neter er en udstrømning fra urhavet (urstoffet), som rummer dets ånd eller essens. Det antager en form og tilslører dermed de iboende kræfter, der kan løfte menneskets bevidsthed ud af den fysiske formverden, som den for tiden er indespærret i, og når det sker, vil mennesket blive overmenneskelig eller guddommelig.

 

"Kun tanken kan se det, der er skjult, fordi tanken selv er skjult for synet. Og hvis selv tanken, som er inden i dig, er skjult, hvordan kan da Han (Gud), et væsen af ren væren, manifestere sig for dine fysiske øjne? Men hvis du har kraften til at se med dit indre syn, vil Han manifestere sig for dig."

 

Libellus V:2

Artikel-Neteru-&-Neter-Erik-Ansvang
Download-fil: NETERU & NETER - Erik Ansvang


Artikel-Neteru-&-Neter-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: NETERU & NETER