Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Pæleslagning-Bredo-Berntsen

PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING (15 af 18)


Egyptens geometriske konstruktionssystem varetages af to guder og en gudinde - Tehuti, Khnum og Seshat.

PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING (15 af 18)

Karnak-relieffets hemmelighed

 

På denne måde opstår cirkel II af cirkel I ved en såkaldt kvadratisk progression. Når denne kvadratiske progression gentages, får man fire punkter 9, 1o, 11 og 12, der ligger på cirkel III. Endnu en gentagelse giver punkterne 13, 14, 15 og 16, der ligger på cirkel IV. I samtlige cirkler indtegnes tolvkantens triangler, og dermed er man nået frem til den konstruktion, som øjensynlig er Karnak-relieffets hemmelighed. (Planche V).

Som allerede nævnt er den først optegnede centrale sekskant benyttet som støtte for optegning af Karnak-relieffets centrale del. Det vil derfor være rimeligt at antage, at også de perifere dele af relieffet er optegnet med en eller anden geometrisk konstruktion som konceptuelt grundlag. Derfor skal det straks bevises, at den konstruktion, der ligger til grund for hele Karnak-relieffet, netop er den omtalte progression (planche V) med fire progressionscirkler og de tilhørende trekanter og kvadrater. For at vise dette er den omtalte konstruktion indlagt på Dumichens gengivelse af Karnak-relieffet (planche VI). Man kan derfor konstatere følgende overensstemmelse mellem karakteristiske punkter og linjer på relieffet og korresponderende punkter og linjer i konstruktionen:

 

Pæleslagning-27-Bredo-Berntsen

 

1) De to pæle.

2) De to køller.

3) Snorens øvre linje.

4) Snorens nedre linje.

5) De to inderste albueled.

6) Overarmenes indre linjer og …

7) Underarmenes retning er tegnet direkte over punkter og linjer i en regulær sekskant.

8) Det tredje progressionskvadrats øverste side falder nøjagtigt sammen med billedets øverste grænselinje, og dets sidelinje til venstre danner midtlinjen i hieroglyffeltet.

9) Billedets nederste grænse er bestemt ved, at dens afstand fra den inderste cirkel er lig cirklens radius.

10) En linje gennem stangen i gudinden Seshats krone går gennem en af tolvstjernespidserne i progressionscirkel II. Seshats krone er en seksbladet blomst, der viser konstruktionslinjerne i en sekskant. På andre relieffer er den tegnet mere nøjagtigt end her. Det er betegnende for egyptisk tankegang, at mens kongen som den maskuline guddommelige repræsentant har den livgivende Sol over sit hoved, har den feminine repræsentant i dette tilfælde en seksbladet blomst, der peger hen på hendes rolle som formgiver.

11) Den øverste horisontale linje i kongens dragt falder nøjagtigt sammen med den nederste trigonside i progressionscirkel II.

12) Den nederste horisontale linje i kongens dragt falder nøjagtigt sammen med grundlinjen i progressionskvadrat II = den nederste trigonside i progressionscirkel IV.

13) Nederste grænse for Seshats dragt falder sammen med grundlinjen i kvadrat I = den nederste trigonside i progressionscirkel III.

14) Den hellige tempel-alen (Tehutis alen) er angivet ved afstanden fra snorens øverste linje til billedets basislinje og får på denne måde sin plads på et iøjnefaldende sted. Den inderste konstruktionscirkel hviler på et kvadrat, hvis side er lig cirkelens radius, og hvis grundlinje er billedets basislinje.

15) Når punktet X i Masxet placeres i progressionscirkel I, falder punktet Y i Sahu nøjagtigt i progressionscirkel IV. (Se planche V og planche III).

 

Også andre overensstemmelser kan påvises, men de kan bero på tilfældigheder. De er ikke nødvendige for at fastslå den sammenhæng mellem konstruktion og relief, som efter foranstående anvisninger må anses for dokumenteret. Som helhed betragtet kan de anførte overensstemmelser ikke være tilfældige, men de viser, at den omtalte konstruktion har ligget til grund for Karnak-relieffets koncept.

I det foregående blev det væsentlige i de udsagn, som foreligger i tempelteksterne, gennemgået. Desuden er det konstateret, at det relief, der viser pæleslagnings- og snoreudspændingsceremonien, og som blev udført af Ramses II, hviler på en bestemt geometrisk konstruktion, og der er gjort forsøg på at forstå tempelteksternes betydning med dette relief som grundlag. Ved hjælp af de oplysninger, der på denne måde er blevet samlet, kan man nu danne sig en velbegrundet mening om, hvordan templets orientering og grundlæggelse i det mindste i store træk har fundet sted.

 

Pæleslagning-28-Bredo-Berntsen

Planche VI

Planche-VI-PÆLESLAGNING

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover.

Artikel-Pæleslagning-Bredo-Berntsen
Download-fil: PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING - Bredo H. Berntsen


Artikel-Pæleslagning-Bredo-Berntsen
Læsefil med vendbare sider: PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING