Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Pæleslagning-Bredo-Berntsen

PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING (8 af 18)


Egyptens geometriske konstruktionssystem varetages af to guder og en gudinde - Tehuti, Khnum og Seshat.

PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING (8 af 18)

Mikrokosmos og makrokosmos

 

Der hersker ingen tvivl om, at relieffet viser den første af den række af ceremonier, som blev brugt ved grundlæggelse af templet, nemlig afsætningen af templets hovedakser og fastsættelsen af dets fire hovedhjørner.

Før selve ceremonien forklares, er det imidlertid hensigtsmæssigt at forsøge at klarlægge en del faktorer, som er af betydning for forståelse af selve handlingen.

Efter oldtidens og antikkens opfattelse er templet på den ene side et symbol på det menneskelige mikrokosmos, og på den anden side er det et symbol på makrokosmos som Guds bolig.

 

Pæleslagning-15-Bredo-Berntsen

Templet er et legeme, og legemet er et tempel (Luxor-templet)

 

Tempelteksterne taler flere steder om, at templet skal være en afbildning af himmelrummet. Der siges eksempelvis:

 

"Huset, dette herlige himmelrumslignende,

det er Hathors himmel på Jorden."

 

Når Gud stiger ned til Jorden, åbenbarer Han sig på forskellige måder: I afgrødernes vækst, i Nilens stigning, i Solens vandring over himmelhvælvingen og på mange andre måder – foruden Hans særlige forhold til og betydning for menneskene. Derfor skal Han også have sin egen bolig blandt de, der kan tjene Ham, tilbede og takke Ham for alle Hans barmhjertighedsgerninger, lægge alle sorger og bekymringer frem for Ham og bede om Hans hjælp – endog til "livet efter døden". Anlægget af en sådan helligdom blev derfor en hellig handling udført symbolsk af guddommen selv i forskellige skikkelser, der svarede til de guddommelige egenskaber, som skulle komme til udtryk i et tempel, der var bygget for evigheden.

Artikel-Pæleslagning-Bredo-Berntsen
Download-fil: PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING - Bredo H. Berntsen


Artikel-Pæleslagning-Bredo-Berntsen
Læsefil med vendbare sider: PÆLESLAGNING & SNOREUDSPÆNDING