Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ESOTERISKE LÆRE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsviden

DEN ESOTERISKE LÆRE (1 af 16)


Bogen beskriver udviklingen af alt liv fra et uudviklet stadie til et højt åndeligt bevidsthedsniveau. Det er livets og bevidsthedens lange udviklingshistorie.

DEN ESOTERISKE LÆRE (1 af 16)

e-bog

DEN ESOTERISKE LÆRE

 

Af Hardy Bennis

 

DEN-ESOTERISKE-LÆRE-e-bog-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

Du kan frit downloade e-bogen "DEN ESOTERISKE LÆRE" af Hardy Bennis. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

Kort omtale af denne bog:

 

Åndsvidenskaben eller den esoteriske lære er et gigantisk emne, idet det ikke alene omhandler menneskelivet i den fysiske verden. Den esoteriske lære beskriver livets og bevidsthedens udvikling, som den har udspillet sig fra mineralets til menneskets stadie og videre gennem menneskehedens udviklingsmæssige potentialer frem mod højere bevidsthedstilstande. Derfor ville det ganske enkelt være en umulig opgave at skrive en bog, der skaber et fuldkomment og detaljeret overblik over dette enorme emne, og det har heller ikke været forfatterens hensigt med Den Esoteriske Lære. Men det er i høj grad lykkes for forfatteren at give en koncentreret gennemgang af åndsvidenskabens væsentligste emner, og bogen gør det derfor muligt for læseren at danne et grundlæggende og sammenhængende helhedsbillede af det esoteriske livssyn.

Bogen tager læseren med på en fantastisk rejse, hvor kosmologien eller læren om universet og dets udvikling beskrives på grundlag af indviedes, clairvoyantes og profeters iagttagelser og beretninger. Fænomener som det æteriske energifelt, menneskets psykiske centre eller chakraer og dets syv bevidsthedstilstande forklares og sættes i en logisk sammenhæng med principperne for involution og evolution. Man får en forklaring på gruppesjæle, på individuelle sjæle og på menneskesjælens udvikling gennem reinkarnation og karma. Der gøres rede for, at menneskets fødsel, liv, død, efterliv på indre eksistensplaner samt genfødsel til en ny livscyklus er både en naturlig og fornuftsbestemt proces. Hele menneskehedens lange udviklingsproces gennem de syv rodracer − herunder livet og udviklingen på Atlantis − forklares og relateres til udviklingen af krop, følelser og tænkeevne og kommende bevidsthedsmæssige egenskaber.

Mennesket bevæger sig ud af en åndelig udviklingsvej, der fører til stadig højere bevidsthedstilstande, men ingen vandrer alene. Menneskeheden er under ledelse af en indre verdensstyrelse, og udviklingen er således lagt i hænderne på visdommens mestre, der inspirerer menneskeheden fra indre bevidsthedsplaner i det overmenneskelige rige. Deres primære kontakt til menneskeheden går i nyere tid gennem Den Nye Verdenstjenergruppe, og både denne gruppe, visdommens mestre og deres funktioner og opgaver forklares i et let fatteligt sprog.

Selvom bogen fra først til sidst omhandler et verdenssyn, der adskiller sig markant fra nutidens naturvidenskabelige og materialistiske virkelighedsopfattelse, er det lykkedes for forfatteren at beskrive åndsvidenskabens indre verdener og bevidsthedstilstande i et sprog, der kan forstås af ethvert tænkende menneske.

 

D E N    E S O T E R I S K E    L Æ R E

 

Af Hardy Bennis

 

Den-Esoteriske-Lære-00-forfatter-Hardy-Bennis

Hardy Bennis

 

Indhold:

 

 • Side 1: DEN ESOTERISKE LÆRE
 • Side 2: Kosmologi
 • Side 3: Det æteriske energifelt
 • Side 4: De psykiske centre − Chakraerne
 • Side 5: Mennesket & Naturens syv planer
 • Side 6: Involution & Evolution
 • Side 7: Gruppesjæle & Individualisering
 • Side 8: Sjælens liv
 • Side 9: Døden og det efterfølgende liv
 • Side 10: De 7 rodracer
 • Side 11: Atlantis
 • Side 12: Den åndelige udviklingsvej
 • Side 13: Den indre verdensstyrelse
 • Side 14: Visdommens mestre
 • Side 15: Den nye verdenstjenergruppe
 • Side 16: Litteraturfortegnelse

 

Illustrationer:

 

 • Formernes atomare opbygning
 • Kirlianfoto af et blad og en kompasnål
 • De 7 primære chakraer
 • De 21 sekundære chakraer
 • Skematisk fremstilling af menneskets struktur
 • Monadens involution
 • Monadens evolution
 • Atlantis i sin storhedstid
 • Atlantis i forfaldstiden
 • Solens og planetens hierarki

 

INDLEDNING

 

At beskrive den esoteriske læres historie er som at beskrive en cirkel − evighedens og det uendeliges symbol − den er uden begyndelse og ende. For der har altid eksisteret en esoterisk dvs. ”indre” viden eller lære.

Op gennem historien har den esoteriske lære, så længe der har eksisteret en menneskelig bevidsthed på denne klode, været i de ”indviedes” varetægt. I tidligere civilisationer blev dele af den videregivet i mysterieskoler og indvielsestempler i form af lignelser og symbolske fortællinger. I vore dage er den kommet frem igen men denne gang i en mere videnskabelig eller ”teknisk” form.

Læren skildrer livets og bevidsthedens udvikling fra mineralets stade gennem menneskets selvbevidste liv til højere åndelige tilstande − det, der kaldes ”evolutionen”. Den beskriver menneskets opbygning og funktion og giver praktiske anvisninger på, hvordan man kan samarbejde med evolutionen og på den måde udvikle sin bevidsthed. Den er altså en udviklingslære såvel som en filosofi og en psykologi.

De indviede eller højtudviklede, åndelige mennesker udgør tilsammen en slags indre verdensstyrelse − et åndeligt hierarki af ”mestre” eller ”adepter”. Det var to medlemmer af dette hierarki, der var de direkte initiativtagere til stiftelsen af et organ, som kunne bringe den esoteriske lære ud til en opvågnende menneskehed.

Efter lang tids søgen efter et brugbart redskab til den vanskelige opgave at være budbringer for Hierarkiet faldt valget på en russisk kvinde Helena Petrovna Blavatsky − eller HPB som hun senere blev kaldt. Med den formelle grundlæggelse af Det Teosofiske Samfund i New York i 1875, indledtes en epoke, hvor de dybeste åndsvidenskabelige informationer begyndte at gennemsyre bevidstheden hos interesserede og oplyste mennesker.

Men vi må lægge vægt på ”begyndte”, for verden var meget materialistisk orienteret, og disse nye revolutionerende tanker og ideer vakte voldsom modstand både i videnskabelige og kirkelige kredse.

Det store gennembrud kom med HPB’s udgivelse af Isis Unveiled (Den utilslørede Isis) i 1877 og Den Hemmelige lære i 1888. Især Den Hemmelige Lære kom til at danne grundlag for mange af eftertidens åndsvidenskabelige retninger og new-age-bevægelser.

Men dette var kun første del af hierarkiets frigivelse af esoteriske informationer. Anden del kom i 1919 med samarbejdet mellem den tibetanske mester Djwhal Khul og Alice A. Bailey. Det strakte sig over 30 år og udmøntede sig i 24 bind eller afhandlinger om en lang række esoteriske emner, spændende fra kosmologi og de energier, som ligger bag skabelsen af solsystemer, planeter, med mineraler, planter, dyr og menneskeevolutionen.

Der er i disse bøger fremlagt de mest dybsindige informationer, verden endnu har fået, og dog bliver det pointeret, at det kun er den esoteriske læres ABC.

Tredje del af denne frigivelse af den esoteriske lære kan forventes i det 21. århundrede.

Den esoteriske lære har gennem tiderne haft mange forskellige navne og betegnelser: Den ældste er Upanishaderne − en række hinduistiske skrifter, andre betegnelser i historisk tid er Gupta Vidya, den evige visdom, teosofi, Rosenkreuzernes lære, tempelherrernes og kartagernes hemmelige lære, men i det videre materiale vil vi hovedsagelig bruge betegnelsen: Den esoteriske lære.

Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Download-fil: DEN ESOTERISKE LÆRE - Hardy Bennis


Artikel-DEN-ESOTERISKE-LÆRE-Åndsvidenskab-Esoterisk-Spirituelt
Læsefil med vendbare sider: DEN ESOTERISKE LÆRE