Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TREDJE INDVIELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond

TREDJE INDVIELSE (6 af 12)


Indvielse er en omfattende proces. På den lange udviklingsrejse medfører indvielse, at der sker en gradvis virkeliggørelse af at være ét med alt levende.

TREDJE INDVIELSE (6 af 12)

Vandbæreren

 

Tredje-Indvielse-07-Temple-Richmond

 

Gruppebevidsthed

Det astrologiske tegn Vandbæreren, der lader livsenergierne strømme ud til alle for at stimulere til at arbejde for det fælles gode, repræsenterer den type gruppebevidsthed, der er forudsætningen for væksten af kontakt og samarbejde med indre oplyste bevidstheder. Den tibetanske mester har oplyst, at Vandbæreren, er forbundet med tredje indvielse. Han siger, at:

 

"− i Vandbæreren virkeliggøres sjælens langvarige arbejde, og disciplen på det faste kors afslutter sine erfaringer. Derefter tager mennesket tredje indvielse og frigør sig fra personlighedens kontrol. De to næste indvielser tager mennesket på det kardinale kors".[1]

 

Det skal forstås sådan, at når man skifter til gruppebevidsthed og opnår frihed fra personlighedens kontrol, så befinder man sig normalt i en tilstand, der kan symboliseres med ordene "i Vandbærerens tegn". Derfor kan alle disciple – uafhængigt af om de har markante placeringer i Vandbærerens tegn i deres fødselshoroskop − nå frem til et stadie af væren "i Vandbærerens tegn" eller i gruppebevidsthed. Det er denne Vandbærer-tilstand, der repræsenterer afslutningen på sjælens lange kamp, der er gennemført for at skabe den rigtige relation mellem sjæl og personlighed, og for at gøre sig fri af den trefoldige personligheds ældgamle autoritet. I virkeligheden henviser navnet for denne indvielse − "forklarelsen" − til personlighedens frigørelse fra:

 

"− den tiltrækning, der medfører fangenskab

i de tre lavere verdener".[2]

 

Denne udvikling er karakteristisk for tredje indvielse og markerer et afgørende vendepunkt i alle indviedes liv.

I Vandbærerens tegn

Der kan være en anden årsag til, at Vandbærerens tegn rent astrologisk er til stede − eksempelvis når et menneske ifølge sjælens plan er bestemt til at blive konfronteret med tredje indvielses prøver. Derfor vil Vandbærerens tegn have en markant plads i fødselshoroskopet. Pladsen kan vise sig på flere måder − f.eks. ved at Solen, Månen, Ascendanten, Medium Coeli (himlens midtpunkt), eller andre astrologiske aspekter har relation til Vandbærerens tegn.

I løbet af det 21. århundrede vil alle − som en konsekvens af den konstante baggrundsstimulering skabt af forårsjævndøgnets bevægelse gennem Vandbærerens tegn − have mulighed for at være "i Vandbærerens tegn", efterhånden som Vandbærerens tidsalder skrider frem. På grund af energien fra dette stjernebillede, dets repræsentative tegn og den nuværende fase i det store astrologiske år, vil mange opdage, at det er muligt og attraktivt at stræbe efter tredje indvielses niveau. Når et stadig større antal disciple tager tredje indvielse, vil det få en positiv virkning på planetens liv og på verdens begivenheder. Og alene af den grund er det et vigtigt mål at stræbe imod.

 

Tredje-Indvielse-08-Temple-Richmond

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 137

[2] Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 438

_________________________________

Artikel-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond
Download-fil: TREDJE INDVIELSE - M. Temple Richmond


Artikel-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond
Læsefil med vendbare sider: TREDJE INDVIELSE