Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TREDJE INDVIELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond

TREDJE INDVIELSE (10 af 12)


Indvielse er en omfattende proces. På den lange udviklingsrejse medfører indvielse, at der sker en gradvis virkeliggørelse af at være ét med alt levende.

TREDJE INDVIELSE (10 af 12)

Glimt af viden

 

I virkeligheden kræver afslutningen på tredje indvielse en helt speciel tilegnelse af åndsvidenskabelig viden. Man kan forvente, at denne åndsvidenskabelige forståelse har noget at gøre med de love, der hersker i hele den kosmiske skabelse, men om det særlige ved denne viden siger Djwhal Khul:

 

"− denne højere form for undervisning kommunikeres ikke ved hjælp af ord – hverken de talte eller skrevne."[1]

 

Derfor kan man ikke forvente, at disse emner er beskrevet eller uddybet nogen steder i nogen form for litteratur.

Loven om binding

Men måske gives der et glimt af den åndsvidenskabelige viden i relation til tredje indvielse, når Djwhal Khul siger, at denne indvielses stråleenergi − den femte − også kommer til udtryk som loven om binding. Denne lov hersker på det mentale plan, og den har fået sin betegnelse, fordi 5. stråle har tendens til at fortætte tankeenergi til form, selvom det kun gælder tankeformer. Derfor kunne man forvente, at de love og mysterier, der bliver åbenbaret ved tredje indvielse, har relation til funktionen af solsystemets mentalplan og måske også det kosmisk mentalplans funktion. Men en interessant tilføjelse, der er værd at tage i betragtning, er den kendsgerning, at loven om binding også kendes som loven om karma, og den forudsætter en lang række aktioner og reaktioner samt fortid og fremtid, for at disciplen kan forstå den åndsvidenskabelige viden, der kræves ved tredje indvielse.

 

Tredje-Indvielse-13-Temple-Richmond

 

Loven om binding eller karma er den proces, som personligheden gennemlever i et langt forløb af utallige inkarnationer, hvor kausallegemet bogstavelig talt formes. I dette opbygnings- og tilpasningsarbejde ser man tydeligt 5. stråles funktion med at fortætte energier til form. Loven om binding kommer til udtryk gennem 5. stråle, der rummer den esoteriske metode til opbygning af de ønskede sjælsegenskaber i kausallegemet.

Årsager og virkninger

Loven om binding styrer også tidspunkterne for reinkarnation. Sammen med denne lovs rolle i opbygningen af kausallegemet, som kræver visdom, der er opnået gennem inkarnationernes erfaringer, antyder denne kendsgerning, at den viden, man skal forstå ved tredje indvielse, sandsynligvis har relation til studiet af cyklusser og til loven om årsag og virkning, der fungerer gennem alle tidsaldre. Når man undersøger årsagerne til begivenheder i en aspirants liv set i lyset af den guddommelige hensigt fra tidspunktet for inkarnation og fremad, kan man lære følgende: At alle erfaringer er nødvendige for at kunne tilegne sig de ønskede egenskaber til at gøre fremskridt i udviklingsforløbet. Når man desuden ser processen fra den tidløse sjæls perspektiv, så vil de årsager og virkninger, der relaterer den ene inkarnation til den næste, være lige så tydelige.

Selvom en tidsrelateret opfattelse af loven om binding kan forstås på denne måde ved at studere en enkelt sjæls rejse, så vil den åndsvidenskabelige viden, der kræves ved tredje indvielse, sandsynligvis også relatere til denne lov, hvad angår meget større fællesskaber, som f.eks. grupper af sjæle, nationer, stater, planeter, solsystemer og endnu større grupper. Den åndsvidenskabelige viden, der kræves på dette niveau af indvielsesprocessen, indeholder i det mindste dette og utvivlsomt en hel del mere. Denne viden er oprindeligt modtaget i så abstrakte og komplicerede symboler, at den ganske enkelt er uforståelig for mennesker, der ikke har tredje indvielse.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 334

_________________________________

Artikel-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond
Download-fil: TREDJE INDVIELSE - M. Temple Richmond


Artikel-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond
Læsefil med vendbare sider: TREDJE INDVIELSE