Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TREDJE INDVIELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond

TREDJE INDVIELSE (8 af 12)


Indvielse er en omfattende proces. På den lange udviklingsrejse medfører indvielse, at der sker en gradvis virkeliggørelse af at være ét med alt levende.

TREDJE INDVIELSE (8 af 12)

Pandecentret

 

Tredje-Indvielse-10-Temple-Richmond

 

Pandecentrets rolle får ny betydning på dette afgørende tidspunkt på indvielsesvejen, fordi centrets funktion i tjenestearbejdet bliver endnu mere omfattende. I løbet af selve indvielsesprocessen, og ved et særligt højdepunkt, koordineres pandecentret, hovedcentret og kausallegemet. Det er første gang, de indviedes natur organiseres sådan, at funktionerne baseres på en direkte forbindelse fra hovedcentret til den åndelige triades højeste punkt. Pandecentret tiltrækker de energier, det har fået kontakt til, og derefter fordeles energierne i relation til tjenestearbejdet. Djwhal Khul siger om dette punkt, at ved tredje indvielse:

 

"− begynder disciplene bevidst og aktivt via pandecentret at styre de energier, der bliver tilgængelige, og retter dem mod menneskeheden som helhed."[1]

 

Fire energityper

Det siges, at det drejer sig om fire energityper: Energien fra den indviedes egen sjæl, energien fra den ashram, som den indviede er knyttet til, energien fra Det Store Hvide Broderskab, og en speciel energi, som Sanat Kumara overfører til disciplen under tredje indvielse. På denne måde kan man se forandringen af pandecentrets funktion, der tidligere på udviklingsvejen havde ansvaret for styringen af energierne fra den integrerede personlighed. Nu bliver det en indstrømning og udstrømning af meget højere vibrationer, der ikke kan opfattes klart af personlighedens legemer.

 

 

 

 

Tredje-Indvielse-11-Temple-Richmond

 

Derfor er det indlysende, at den tredje indviede:

 

"− konstant forsøger at lære, hvordan disciplene skal bruge pandecentret, og hvordan de bevidst og med forståelse skal arbejde med, absorbere, forvandle og fordele energi, og det er deres vigtigste ashramiske tjenestearbejde."[2]

 

Processen baner vejen for indvielser efter tredje indvielse, og det er i selve processen, at Sanat Kumara styrer de ydre planetariske energier fra sit pandecenter til disciplens hovedcenter og derfra til disciplens pandecenter.

 

"Derefter føres energien ud i det

forudbestemte tjenesteområde."[3]

 

På denne måde gennemføres opgaven inden for rammerne af tredje indvielse − ikke alene ved at øge det område, som den enkelte discipels pandecenter har nået, men den bestemmer også stadier for udviklinger, der vedrører det næste center. Ved tredje indvielse og fremover lægges vægten på evnen til at modtage og fordele energier på en intelligent måde. I mange tilfælde vil det være pandecentret, der gennemfører opgaven som mellemled for mentallegemet.

5. stråles energi

Det er muligt til dels at lette pandecentrets øgede fokusering og funktion ved at bruge 5. stråles energi, der er karakteristisk for tredje indvielse. Den tibetanske mester forklarer, at tredje indvielse er gennemstrømmet og betinget af en kollision af energier og udstrømninger fra 5. stråle, på samme måde som første og anden indvielse blev gennemstrømmet af henholdsvis 7. og 6. stråles energier. Ved tredje indvielse skaber 5. stråle − strålen for videnskabelig og konkret tænkning − store virkninger i måden at tænke på, og det gør det muligt for den indviede at bruge energien som et vigtigt redskab i tjenestearbejdet. Det er en vigtig kendsgerning, at pandecentret, der er en vigtig formidler af den mentale natur, kontrolleres og dybest set betinges af 5. stråle, både generelt af menneskeheden og af disciplene. At den desuden fremmer opvækkelsen af dette center i forbindelse med indvielsen er ikke en overraskelse.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 684

[2] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 686

[3] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 685

_________________________________

Artikel-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond
Download-fil: TREDJE INDVIELSE - M. Temple Richmond


Artikel-Tredje-Indvielse-Temple-Richmond
Læsefil med vendbare sider: TREDJE INDVIELSE