Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LIVET PÅ ASTRALPLANET - 06
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Dødens-eventyr-06-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

LIVET PÅ ASTRALPLANET - 06 (4 af 6)


Åndsvidenskaben fortæller, at en del af efterlivet leves på astralplanet. Men hvordan er denne verden? Og hvem kan man møde? Og hvordan er livet herinde?

LIVET PÅ ASTRALPLANET - 06 (4 af 6)

4. gruppe:

Kunstige væsener (elementaler)

 

Den næste type er kunstige væsener. De er allerede blevet omtalt. Enhver følelse eller tanke hos mennesker eller andre væsener, skaber en midlertidig form i elementalessensen, som kaldes en "elemental". Det er altså en form, der dannes af en følelse eller tanke, og den rummer en energi, som gør den levende. Derfor er den reelt et levende væsen – en "elemental".

Hvor længe lever en elemental?

Hvor længe er der liv i en kunstig elemental? Det afhænger af den kraft, der er i den tanke eller følelse, der formede den. Eksisterer den allerede, kan den styrkes ved enegitilførsel via gentagelse af den samme tanke eller følelse. På denne måde kan den holde sig i live i årevis. Energien skal blot fornyes med jævne mellemrum – på samme måde som en lommelygte, der skal have nye batterier, inden den løber tør for strøm. Får den ikke tilført energi, vil den langsomt gå i opløsning, efterhånden som energien bruges.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-95-Døden-i-esoterisk-lys

 

Astralplanets største gruppe er ikke-levende

Astralplanet er primært befolket af ikke-levende væsener, for de kunstige elementaler udgør langt den største gruppe. Måske lyder det underligt, men mineralriget er også det absolut mest dominerende naturrige i den fysiske verden, og det opleves som helt naturligt. Selvfølgelig er de kunstige elementaler langt den største gruppe. Tænk bare på de ufattelig mange sindstilstande, man selv har i livets løb. Det har andre mennesker også. Både inkarnerede og diskarnerede mennesker skaber konstant kunstige elementaler på astralplanet. Derfor er der tale om myriader af kunstige væsener, som ser levende ud.

Tænker man eksempelvis hengivent på sin hund, og har et klart billede af, hvordan den ser ud, så ligner tankeformen hunden til forveksling. Man kan næsten ikke se forskel på dens naturlige, astrale genpart og den kunstige tankeform, der blev skabt i det samme stof.

Det siger sig selv, at det er uhyre vanskeligt for clairvoyante at se forskel på ægte og kunstige former. Ofte kan de heller ikke se forskel. Mange clairvoyante er desværre direkte uvidende om dette. At se er ikke det samme som at vide. At man ved hjælp af et veludviklet klarsyn kan opleve den astrale verden, er ikke ensbetydende med, at man ved, hvad man ser. Derfor er det vigtigt, at clairvoyante skaffer sig viden, så de bliver pålidelige – navnlig når de i fremtiden skal assistere i det medicinske arbejde.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-96-Døden-i-esoterisk-lys

 

a. Elementaler, der skabes ubevidst

 

Kunstige elementaler kan groft inddeles i to grupper. Den første gruppe er de elementaler, der skabes ubevidst – og det er selvfølgelig langt de fleste. De færreste er opmærksomme på, at de skaber levende væsener, hver gang de tænker og føler et eller andet.

Handler elementalen om én selv, bliver den i menneskets eget astrallegeme, og her forsøger den instinktivt at leve længere. Og det gør den, hvis den kan lokke mennesket til at tilføre energi, ved at få det til at føle den samme følelse igen. Den lever derfor sit eget primitive liv som en evig fristelse med det ene formål – at få sig gentaget. Hver gang man gentager den samme tanke eller følelse, giver man elementalen energi, og så lever den lidt længere. Det er tankeformernes grundlov. Det betyder, at mennesket befolker sin astrale aura med en lang række automatiske reaktioner, der hele tiden prøver at få det til at tænke og føle det samme.

Eksempel: Ældre mennesker

Det kan føre til total automatik. De fleste kender ældre mennesker, som næsten er som automater. Ligegyldigt hvad man siger, får man de samme svar eller reaktioner. Deres meninger er rene klichéer eller floskler. Det er næsten som at afspille en Cd … det er nøjagtig den samme "melodi" hver eneste gang.

Årsagen er, at kraften i det ældre menneskes tankeformer overstiger viljen. Da det ikke er bevidst om denne mekanisme, bukker det under for automatiske associationer. Der er konstant en tankeform, der fortæller: "Sådan plejer du at føle eller tænke i denne situation?" Ligegyldigt hvad man siger, kommer der en eller anden erindring, en kliché eller et ordsprog.

Krystalliseringsprocessen kan forhindres, og metoden er ganske enkel. Man skal sørge for at holde sig kreativ og nytænkende hele livet. Dermed menes der ikke, at man konstant skal forkaste sine holdninger, men man skal uddybe dem. Hvis man er i stand til at være nytænkende og fleksibel, kan man holde sig lige så vågen og kreativ i alderdommen som i ungdommen. Det er noget, man styrer med sin bevidsthed.

Målrettede tankeformer

Hvis en tankeform handler om et andet menneske, bevæger tanken sig over i dette menneskes aura, og her gør den nøjagtig det samme, som når den bliver i tænkerens egen aura. Den forsøger at leve længere ved at friste dette menneske til at gentage sig. På denne måde påfører man andre mennesker sit eget individuelle tankeklima. Man har derfor et væsentligt større ansvar for sine tanker, end man tror.

Neutrale tankeformer

Er tankeformen neutral, driver den planløst omkring og kan indfanges af enhver forbipasserende. Neutrale tankeformer lever normalt ikke længe, for de er ikke særlig intense.

 

b. Elementaler, der skabes bevidst

 

Den anden gruppe elementaler skabes bevidst, men de er faktisk sjældne, for det kræver en vis viden og koncentration at skabe dem. Bevidst skabte tankeformer kan som alt andet bruges i en positiv eller en negativ hensigt. Ved hjælp af koncentreret tænkning kan man danne en beskyttende tankeform. Den vil fungere som et beskyttende væsen, som sendes over i et andet menneskes aura. Man kan faktisk opretholde tankeformen i årevis ved at gentage den jævnligt. På denne måde kan man være til virkelig velsignelse og hjælp. Desuden samarbejder man med lysets kræfter. Omvendt kan man også skabe et væsen, der skader og devitaliserer et andet menneske, så det bliver lettere at udnytte det til egoistiske formål. Der er uhyggelige perspektiver i denne mulighed. Mennesker, der bevidst skaber destruktive tankeformer, samarbejder naturligvis med mørkets kræfter.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-97-Døden-i-esoterisk-lys

 

5. gruppe:

Devariget

 

Der er endnu en form for beboere i astralverdenen. Det er det gigantiske rige, der kaldes devariget. Devariget er naturens mangfoldige bygmestre. Men da det er et meget omfattende og separat emne, udelades det her.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE