Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKE KEND DIG SELV - 01 - ÅNDENS INVOLUTION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Menneske-kend-dig-selv-Artikelserie-Erik-Ansvang

MENNESKE KEND DIG SELV - 01 - ÅNDENS INVOLUTION (2 af 8)


Forudsætningen for åndelig udvikling er kendskab til menneskets indre instanser. Serien indledes med manifestationen.

MENNESKE KEND DIG SELV - 01 - ÅNDENS INVOLUTION (2 af 8)

De tre udstrømninger

 

Menneske-kend-dig-selv-01-artikel-04

 

Logos … ord og tanke

Gud – det ufattelige og gådefulde væsen, som mennesket reelt intet kan sige om, fordi det er så uendelig langt fra den menneskelige bevidsthed, kaldes i åndsvidenskaben for ”Logos”. Logos er en græsk betegnelse, der betyder “ord” eller “tanke”. Dette ufattelige liv er i virkeligheden begge dele, for Logos er dels den bevidsthed, der gennemtænker systemet, og dels det ord, den lyd eller den vibration, der manifesterer systemet. I Bibelen har man dog valgt kun at oversætte den ene betydning, og det er derfor man hører præsten sige, at “… i begyndelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud …” Det samme tema møder man i alle store religioner.

De tre Logoi – den treenige Gud

I mange religioner tales der om den treenige eller trefoldige Gud, og åndsvidenskaben bekræfter, at Logos har tre aspekter. Det første aspekt afbildes symbolsk med en cirkel med et punkt i midten. Dette aspekt kaldes “Første Logos”. Det andet aspekt symboliseres med en cirkel, der er delt med en horisontal linje, og det betegnes “Anden Logos”. Det tredje aspekt vises som en cirkel med et kors, og det benævnes “Tredje Logos”. “Logos” hedder i flertal “Logoi”, og disse tre Logoi repræsenterer hver især en specifik energi med en bestemt kvalitet.

Tredje Logos – aktivitet og bevægelse

Tredje Logos repræsenterer “intelligent aktivitet” eller “aktiv intelligens”. Aspektet er derfor kendetegnet ved aktivitet. Ved skabelsens begyndelse tager denne aktivitet form af en gigantisk roterende bevægelse. Bevægelsen skabte urmassen (som de gamle kulturer kaldte “urhavet”) − altså rummets første energitæthed. Her dannes de første byggesten, som har fået navnet “atom” (græsk). Udstrømningen fra Tredje Logos former på denne måde de første atomer eller urstoffet.

Anden Logos – tiltrækningskraft og magnetisme

Herefter træder udstrømningen fra Anden Logos i kraft. Anden Logos er kendetegnet ved tiltrækningskraft eller magnetisme. Anden Logos er derfor i stand til at tiltrække eller samle atomerne og holde dem sammen i stadig større enheder.

 

Menneske-kend-dig-selv-01-artikel-05

 

De syv stofplaner med syv underplaner

I første omgang bygges atomerne sammen til molekyler. Sammenbygningen skaber seks forskellige stoftætheder, som sammen med det atomare plan udgør syv planer eller stoftilstande.

Udover at bygge atomer sammen til molekyle- eller stofstrukturer, danner Anden Logos det, der i åndsvidenskaben kaldes “elementalessens”, som er en slags grundstof på hvert niveau i skabelsen. Elementalessens er flygtig og udgør ikke stabile stofformer som i mineralriget.

Den skematiske beskrivelse er en illusion

Hele denne lagdeling er imidlertid en illusion eller en abstraktion, for øverst og nederst eksisterer ikke i virkeligheden. Partikler og tilstande er ikke lagdelte, men befinder sig som hvirvlende energier inde i hinanden. Men for at kunne beskrive dette virvar af forskellige stoftætheder, er det nødvendigt at præsentere dem som lagdelte.

Artikel-Menneske-kend-dig-selv-01-Erik-Ansvang
Download-fil: MENNESKE KEND DIG SELV 01 - Erik Ansvang


Artikel-Menneske-kend-dig-selv-01-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: MENNESKE KEND DIG SELV 01