Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV TEMPERAMENTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson

DE SYV TEMPERAMENTER (4 af 12)


Temperamenterne er en nøgle til forståelse af menneskets natur. Den skaber orden i den enorme forskelligartethed og i menneskets enormt mange potentialer.

DE SYV TEMPERAMENTER (4 af 12)

3. kapitel

ANDEN STRÅLE

 

2. stråle svarer til 2. aspekt – dvs. Sønnen og opretholderen. Strålens særlige egenskaber er visdom, kærlighed, intuition, indsigt, filantropi, enhedsfølelse, åndelig sympati, medfølelse, loyalitet og storsind. Mennesketypen er det víse menneske, filantropen, reformatoren, læreren, den inspirerende, menneskevennen, lægen og det menneske, der tjener menneskeheden. 2. stråle udtrykker en altomfattende kærlighed, som ofte strømmer til de lavere naturriger. Den store pædagog og reformator Friedrich Fröbel (1782-1852) er ophavsmand til ordet ”kindergarten” – børnehave – og H.P. Montessori er gode eksempler på lærere på 2. stråle, selv om de begge i høj grad udtrykte andre strålers egenskaber.

2. stråle menneskets ideal er upersonlig og altomfattende kærlighed, som er baseret på erkendelsen af livets enhed. Når et 2. stråle menneske er højt udviklet, er det intuitivt. Det stræber efter at lade visdom og kærlighed højne og inspirere alle de mennesker, det kommer i kontakt med. Og energien udstråles uden at 2. stråle mennesket tænker på at blive belønnet eller få noget til gengæld. Det føler sig motiveret til at udvikle bestemte positive evner til fuldkommenhed – eksempelvis tjenstvillighed, renhed, forfinelse, mildhed, ømhed, barmhjertighed, sympati, velvilje, harmoni og en beskyttende holdning. En af de største karakteregenskaber er loyalitet og kærlighed i venskab. For 2. stråle mennesket er venskab næsten en religion, og loyalitet er religionens højeste udtryk − især når det menneske, det drejer sig om, udsættes for nederlag og illoyalitet. Ordene ”kærlighed, som ændrer sig, når den oplever forandring, er ikke kærlighed”, og det giver på en måde udtryk for 2. stråles kærlighedsideal.

For 2. stråle mennesket er Gud identisk med visdommens og den udstrålende, altomfattende kærligheds og selvopofrelses princip. 2. stråle mennesket opfatter den guddommelige skabelse som en evig, frivillig og rituel offerhandling, hvor Gud i det uendelige giver sit liv, for at alle kan leve. 2. stråle mennesket vurderer adfærd og resultater ud fra, hvor meget de er baseret på kærlighedens egenskaber. Det er endda i stand til at se igennem fingre med negative handlinger, hvis de er baseret på kærlighed. Det er en indstilling, der kommer til udtryk i linjerne:

 

”De, der går ad kærlighedens veje, kan vandre vidt omkring

– men Gud vil føre dem derhen, hvor de lyksalige bor”.

 

Når 2. stråle mennesket er højt udviklet, kan det faktisk altid udtrykke kærlighed, og derfor kan det tilgive synderen samtidig med, at det fordømmer og modvirker synden. For den type mennesker kommer de største onder til udtryk som had, adskilthed, grusomhed, egoisme og illoyalitet. Drivkraften hos 2. stråle mennesker er at frelse, undervise, tjene, helbrede, dele med andre, gøre dem lykkelige og skabe og bevare harmoni. Det højeste mål for 2. stråle mennesker er den totale erkendelse af altings enhed og at give udtryk for erkendelsen i handling. Det, der optager dem allermest, er at udvide grænserne for erkendelsen og for de udtryk, den giver. De stræber også – ofte med held – efter at formidle visdom og oplyse andre indefra.

Et menneske på 2. stråle forsøger ikke at overvinde, nedkæmpe eller knuse fjender ved hjælp af overmægtig styrke. Det føler dybt fjendskaben, og ønsker at få den til at forsvinde, og hvis det er muligt, ønsker det at forvandle den til samarbejdsvilje, vinde fjendernes sympati og gøre dem til venner. Når 2. stråle mennesket konfronteres med fjendskab eller modstand, bruger det sin intuitive indsigt og evner for at opnå selvoplysning. Det opleves ikke som naturligt at gøre modstand. Det vender den anden kind til, og hvis det endelig kæmper med en modstander, vil det primært være udtryk for en styrkeprøve og ikke for at udslette modstanderen. 2. stråle mennesket er også meget villig til at forhandle, og det foretrækker en forhandlingsløsning − ikke en løsning, der tvinges igennem.

Som lærer deler 2. stråle mennesket rundhåndet al sin nyttige viden med andre og understreger værdien af selvoplysning, der altid kommer indefra. Det opfordrer til at udvikle og bruge intuitionen for at sprede lykke. Det betragter lærerens kvalifikationer, personlige natur og motiver for at have stor betydning. Læreren skal vælge sit erhverv som et ægte kald ud fra idealistiske motiver − ikke bare som et levebrød. 2. stråle mennesket advarer imod at forveksle opdragelse med træning, der lægger vægt på hukommelse og efterligning. Det er et menneske, der altid forsøger at vække elevernes iboende evner og begavelse − især trangen til at skabe noget smukt.

2. stråle mennesket arbejder for at vække elevernes interesse, og det sørger for, at der er tilstrækkeligt mange aktiviteter, som det store energioverskud, der ophobes i et barn, kan få afløb, i stedet for at det kommer til udtryk på en destruktiv måde. Psykologisk integrering betragtes som en vigtig del af opdragelsesprocessen.

Følgende definitioner af opdragelsens funktioner er eksempler på det, 2. stråle mennesket stræber efter at opnå:

 

”Et fyldestgørende liv”.

Herbert Spencer

 

”Lykke og egnethed”.

Aristoteles

 

”Opdragelse består ikke i at undervise folk

i kundskaben om det, de ikke ved,

men i at lære dem at opføre sig,

som de ikke opfører sig”.

John Ruskin

 

”Ærbødighed for sig selv,

kundskab om sig selv, selvkontrol”.

Alfred Tennyson

 

”Kun disse tre ting fører livet frem til suveræn magt”.

(Oenone)[1]

 

Til opdragelsesidealerne kan man tilføje:

 

”Hjælp sjælen til at give det mest fuldstændige udtryk.

Skab oplyste borgere. Udvikl mennesker,

som vil arbejde til gavn for verden

og tjene deres medmennesker”.

 

Sympatiskolen i England er et flot eksempel på en af de undervisningsmetoder, som er typisk for 2. stråle. På skolen har hvert barn i løbet af undervisningsperioden en dag som blind, en som lam, en som døv og en som stum. Om aftenen før den dag, hvor barnet skal leve som blind, får det bind for øjnene. Det vågner som blind. Det har behov for hjælp, og de andre børn fører det omkring. På den måde får det en dyb forståelse af, hvad det vil sige at være blind. Og de børn, som hjælper det ”blinde” barn, har selv været ”blinde”, og derfor kan de vejlede med stor forståelse.

For 2. stråle mennesket er guddommen allestedsnærværende, og det vil sige bevidst at identificere sig med det guddommelige liv i naturen og i alle skabninger og på den måde være mystisk til stede overalt, hvor livet er manifesteret. Kristus og Buddha er de store eksempler på fuldkommenhed, som kommer til udtryk i følgende udtalelser af Jesus:

 

”Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre,

har I gjort imod mig”.

 

Matthæusevangeliet, 25,40

 

”Jeg fordømmer dig heller ikke”.

Johannesevangeliet, 8,11

 

”Den af jer, der er syndfri, lad ham være den første,

der kaster sten på hende”.

Johannesevangeliet, 8,7

 

”Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn,

dér er jeg midt iblandt dem”.

Matthæusevangeliet, 18,20

 

”Elsk jeres fjender”.

Matthæusevangeliet, 5,44 og Lukasevangeliet, 6,27

 

”Bed for dem, som forfølger jer”.

Matthæusevangeliet, 5,44

 

”Fader, tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør”.

Lukasevangeliet, 23,34

 

2. stråles mennesketype har også fejl og mangler, og man kan f.eks. nævne sentimentalitet, sensitivitet, selvretfærdighed, nærtagenhed, selvmedlidenhed, afhængighed af andre, en vane med at spekulere over fornærmelser og at have svært ved at tilgive overtrædelser af 2. stråles adfærdsregler. Der er ofte en risiko for, at dømmekraften sløres af følelser − især af medfølelse og kærlighed. Den sympati 2. stråle mennesket har for andre, og som er karakteristisk for strålen, kan illustreres med en begivenhed, hvor en lille pige bad sin mor om at være mere hensynsfuld, i forbindelse med at moderen irettesatte en ældre søster:

 

”Mor, vil du ikke nok lade være med at være vred på Mary.

Der bliver så mørkt i stuen af det”.

 

2. stråle mennesker kan være upraktiske. De bringer ofte så store ofre for andre, at det nogle gange undergraver selvtilliden og forstærker egoismen hos dem, de ofrer sig for. De har tendens til i den grad at overbetone energisiden i deres arbejde, at de overser nødvendigheden af en tilsvarende fuldkommenhed i formsiden.

Den største lidelse kan være et resultat af ulykkelig kærlighed, disharmoni i nære relationer, illoyalitet, tillidsbrud, fejlbedømmelse, følelsesmæssig kulde, isolation, afvisning, ensomhed og at blive ignoreret.

I mennesket er 2. stråle visdommens og den åndelige intuitions princip. I åndsvidenskaben kaldes det buddhi.[2] Buddhi er legemet for Kristusbevidstheden, der svarer til 2. stråle. Farverne er gyldengult og azurblåt. Ædelstenen er en safir, og symbolet er det latinske kors. Strålens kunstart repræsenteres af musik med meditativ og harmoniserende påvirkning.

Buddhismen er primært en 2. stråle religion. De dogmatiske, teologiske – og der, hvor teologien er baseret på sandheden – forløsende, frelsende og oplysende aspekter i alle verdensreligionerne repræsenterer den indflydelse, 2. stråle har på dem.

2. stråle repræsenterer de abstrakte aspekter, og den tilsvarende stråle er 6. stråle, som repræsenterer det konkrete udtryk for energien. 6. stråle er derfor en mere individuel og følelsesbetonet måde at give udtryk for den altomfattende kærlighed og evnen til selvopofrende hengivenhed for en leder og en sag, der er typisk for 2. stråle.

Med sin fuldkomne visdom, altfavnende kærlighed, grænseløse barmhjertighed, ømhed og medfølelse med alt levende og især med alle, der lider, er Kristus et forbilledligt eksempel på 2. stråles egenskaber.

 

 

 

_________________________________

[1] Oenone er et digt, der er skrevet af Alfred Tennyson i 1829.

[2] Buddhi er det 6. princip i mennesket og legemet for atma. Buddhi kommer til udtryk som visdom og intuition. Forklaringen er baseret på The Theosophical Glossary og Den Hemmelige Lære, som begge er af H.P. Blavatsky.

_________________________________

Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Download-fil: DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: DE SYV TEMPERAMENTER