Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV TEMPERAMENTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson

DE SYV TEMPERAMENTER (7 af 12)


Temperamenterne er en nøgle til forståelse af menneskets natur. Den skaber orden i den enorme forskelligartethed og i menneskets enormt mange potentialer.

DE SYV TEMPERAMENTER (7 af 12)

6. kapitel

FEMTE STRÅLE

 

De typiske og karakteristiske egenskaber for 5. stråle er den analytiske og deduktive[1] tanke. 5. stråle menneskets største interesse og højeste ideal er erhvervelsen af eksakt realitetsbetonet viden. Hvis 2. stråle også er til stede, vil ønsket om udbredelsen af den konkrete viden også være udviklet hos 5. stråle mennesket. Hvis 5. stråle er stærkt dominerende, kan mennesket afsløre en utrættelig tålmodighed og en usædvanlig grundighed og systematik, især når det er nødvendigt at foretage gentagne undersøgelser eller klassificering af små og indviklede detaljer.

Mennesketypen er forskeren, matematikeren, juristen og detektiven. På de tidlige udviklingsstadier vil naturvidenskaben have størst interesse, men den udvides senere til også at omfatte det åndsvidenskabelige og metafysiske.

5. stråle mennesker er kvikke, smarte, hurtige i vendingen, vittige, tekniske, analytiske, nøjagtige og positive, og de har en særlig evne til at specialisere sig og forstå detaljer. Når det drejer sig om idealer, lægger de vægt på sandhed, objektivitet og præcision i forbindelse med iagttagelse, deduktion og præsentation. Gud betragtes som sandhedens princip. Usandhed, uvidenhed, unøjagtighed og fordomsfuldhed opleves som de største onder.

Drivkraften hos 5. stråle mennesket er behovet for at gennemskue viden og at finde frem til sandheden – men den skal bevises eksempelvis via korrekte forudsigelser, der er baseret på anerkendte oplysninger. 5. stråle mennesket skaber resultater ved usædvanlig og tålmodig brug af den konkrete tænkning. Det er et menneske, der tænker, søger, forsker, udforsker, eksperimenterer og iagttager tålmodigt, og det laver beregninger, og først derefter når det til præcise konklusioner på baggrund af sine erkendelser. 5. stråle mennesket bruger sin tænkeevne som et bor, som borer ind til problemernes kerne. Og det holder sig altid til den naturvidenskabelige metode.

Anton Julius Carlson beskriver fremgangsmåden som …

 

”− iagttagelser og eksperimenter,

der kontrolleres igen og igen,

og som noteres objektivt med total ærlighed

og uden at gøre forskel til nogen side”.

 

Holdningen kan nogle gange gøre 5. stråle menneskets tanker så ufleksible og metoderne så stive og usmidige, at det ikke når sine mål. Når 3. stråle aspektet i 5. stråle menneskets natur tilfører tilpasningsevne og filosofisk tænkning, begynder det at påvirke den konkrete tænkning, og det er tilsyneladende ved at være tilfældet for mange forskere inden for naturvidenskaben, og i kombination med 5. stråles fremragende egenskaber medfører det succes som en enestående forsker, der afslører vigtige kundskaber for menneskeheden. Hvis 5. stråle mennesket fungerer som lærer, belyses emnet, systematisk, logisk og udførligt. Der tilføjes detaljer, benyttes diagrammer, og der indprentes grundlighed.

Målet for 5. stråle mennesket er at blive en mester inden for videnskab, dvs. et intellektuelt geni inden for enhver fysisk og metafysisk videnskabsgren. Succes på sidstnævnte område − og nogle gange også på førstnævnte − giver 5. stråle mennesket det mentale mesterskabs glæde. Ligesom mennesket på 3. stråle bliver 5. stråle mennesket til sidst ét med den Ene Bevidsthed og når på den måde fuldkommenhed både med hensyn til selve kundskaben, og med den praktiske anvendelse af de videnskabelige principper, som Universet er baseret på.

5. stråle menneskets fejl og mangler omfatter oplevelsen af at være noget helt specielt, følelsesmæssig kulde, destruktiv kritik, mentalt stivsind, ensidighed, tendens til at finde andres fejl og mangler og en udpræget forkærlighed for at påtale fejlene. Der er tale om sårende bemærkninger, som ikke bakkes op af hverken hjælpsomhed eller en evne til at foreslå noget konstruktivt. 5. stråle mennesket har en tilbøjelighed til at såre andre ved at ”påpege deres fejl til deres eget bedste” samtidig med, at de er for følelseskolde til at forsøge at dæmpe slaget eller være diplomatiske. For dem er det en fornøjelse at ”prikke hul på ballonerne”. Det kan ofte være nyttigt, men det virker ofte forvirrende, navnlig når de er ude af stand til tålmodigt at bære over med det, de oplever som tåbeligt. På samme måde er de intolerante over for alt, hvad der er følelsesbetonet, mystisk og intuitivt. Andre negative egenskaber hos 5. stråle mennesket er skepticisme, materialisme, stolthed, selvoptagethed, snæversynethed, påtrængende nysgerrighed og nærgående spørgelyst. De har en gnieragtig tendens til at kræve noget for noget, og de kan være overdrevent pedantiske og betone det rent formelle på bekostning af det åndelige. Det er en type mennesker, der nogle gange kan vise en næsten barnlig mangel på visdom og effektivitet i deres livsførelse, og måske skyldes det i nogle tilfælde deres åndsfraværelse.

Når det drejer sig om religion, er 5. stråle mennesket − hvis det i det hele taget anerkender en religion − tilbøjelig til at være dogmatisk og underligt uvillig til at bruge tænkeevnen. De lægger overdreven vægt på tradition, dogmer, doktriner, trosretning og former, og de taber ofte kontakten til det indre liv. De er blinde for, at indre erfaring og oplysning er en nødvendighed. 5. stråle mennesket er ofte meget egoistisk og grådigt, og hvis karakteren ikke modificeres af påvirkning fra andre stråler − især 2., 3. og 6. stråle − har de tendens til at holde deres opdagelser og besiddelser for sig selv − eksempelvis ved at tage patent på opfindelser. I modsætning til den tendens, elsker det udviklede menneske på 2. eller 6. stråle at dele alle opdagelser og gaver med andre, for interessen for verdens velfærd er ofte årsagen til forskningen. Den klippefaste tro, som det åndeligt slumrende 5. stråle menneske har på analytiske processer og håndgribelige beviser, kan nogle gange gøre det næsten blindt for de basale principper, der ligger til grund for manifestationen, og det er uimodtageligt for inspiration og intuition.

Den største lidelse, som 5. stråle mennesker kan opleve, skyldes beviser på, at de er på afveje − især når det medfører, at de bliver latterliggjort eller set ned på. De føler sig dybt såret over ethvert mentalt nederlag og den ydmygelse, det medfører.

5. stråle menneskets mest aktive princip, som ofte bruges, er mentallegemet eller lavere manas. Farven er citrongul. Ædelstenen er en topas, og symbolet er den femtakkede stjerne. 5. stråle svarer til 3. stråle, og 5. stråle er det konkrete udtryk for 3. stråles abstrakte egenskaber og evner. Til sidst smelter de to stråler sammen til et enkelt bevidsthedsredskab og levendegør begge legemer og strålers højeste egenskaber. Blandt kunstarterne repræsenterer 5. stråle malerkunsten.

Den hermetiske filosofi var kernen i den egyptiske religion, og grundtonen var sandhed. Religionen var især præget af 5. stråle, der også kommer til udtryk i det skolastiske[2] aspekt i enhver verdensreligion.

Sherlock Holmes’[3] og alle andre detektivers klarttænkende konklusioner og juristens kolde, klare ræsonnementer er gode eksempler på den systematiske tænkeevnes funktion, som normalt er stærkt dominerende hos 5. stråle mennesker.

Der siges at præsident Abraham Lincoln − engang da han var på en togrejse med en ven − blev han opmærksom på nogle får på en mark. ”Fårene er blevet klippet fornylig”, sagde vennen. Abraham Lincoln kiggede ud af vinduet og svarede: ”Ja, på den her side”.

 

 

 

_________________________________

[1] Den deduktive tanke er baseret på en nødvendig konklusion ud fra givne præmisser.

[2] Skolastik er siden renæssancen en betegnelse for videnskab, navnlig filosofi og teologi, af den art, som fra ca. 1100 blev praktiseret ved den højere undervisning i Europas vestlige skoler og fra ca. 1200 især ved universiteterne.

[3] Sherlock Holmes er en litterær skikkelse, der er skabt af den engelske læge og forfatter sir Arthur Conan Doyle.

_________________________________

Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Download-fil: DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: DE SYV TEMPERAMENTER