Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV TEMPERAMENTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson

DE SYV TEMPERAMENTER (9 af 12)


Temperamenterne er en nøgle til forståelse af menneskets natur. Den skaber orden i den enorme forskelligartethed og i menneskets enormt mange potentialer.

DE SYV TEMPERAMENTER (9 af 12)

8. kapitel

SYVENDE STRÅLE

 

De egenskaber, der især karakteriserer mennesket på 7. stråle, er storsind og respektfuldhed både i karakter og i adfærd. 7. stråle mennesket holder af pomp og pragt – både i forbindelse med sin stilling og som person. Det sætter pris på ordnet aktivitet, præcision, dygtighed, elegance og værdighed. Det interesserer sig meget for politik, forskellige kunstarter og store ceremonier, og det føler sig tiltrukket af magi for at opdage, beherske og frigøre naturens skjulte kræfter, men også for at samarbejde med de intelligenser, som er forbundet med naturkræfterne.

7. stråle mennesketypen er politikeren – i ordets virkelige betydning – sceneinstruktøren, ceremonimesteren, ritualisten, magikeren, esoterikeren og præsten inden for ceremonielle ordener.

Idealerne er fuldkommen og uovervindelig kraft, ægte adel, der viser sig både i form og ånd, fysisk effektivitet, perfektion, saglighed og orden i alle livets forhold, præcis overholdelse af tidspunkter i forbindelse med aftaler, indiskutabel magt til at beherske og styre skjulte kræfter både i sin egen natur og i selve naturen. Det hele er inspireret og gjort stærkt af en viljekraft, der er relativt almægtig. 7. stråle mennesket kan f.eks. have følgende motto:

 

”Hvis det er værd at gøre en ting,

er det også værd at gøre den godt”.

 

Det gælder uanset om det drejer sig om en rejse, en fest, et digt, en parade, en militæraktion eller et magisk ritual. For 7. stråle mennesket er Gud ordenens princip i alt. Kaos er det største onde. Drivkraften er ønsket om at få kontrol over naturens kræfter og intelligenser og give dem mulighed for præcist at komme til udtryk i overensstemmelse med Guds plan.

Resultaterne opnås ved at skabe syntese mellem mange faktorer for at nå et klart defineret mål. 7. stråle mennesket samler grupper, som trænes til forenet handling inden for politik, kunstarter, parader, dramatisk kunst og opera, som er eksempler på metoden. Andre eksempler er brug af rituelle beklædninger, farver, symboler, yantraer og mantraer i forbindelse med ceremonier. Når 7. stråle mennesket fungerer som lærer, bruger det både dramatiske og personlige beskrivelser i sin undervisningsteknik. Det bruger også 1. stråles metoder. Målet er dobbelt, for det ønsker at blive en åndelig magiker, og at leve et liv, der er fuldkommet − selv i de mindste detaljer. Eksempelvis er frimureriets logearbejde både et ceremonielt og et praktisk udtryk for 7. stråles egenskaber. De samme egenskaber er også repræsenteret i verdensreligionernes ritualer.

Som eksempler på 7. stråle menneskers fejl og mangler kan man nævne pralende adfærd, ubeskedenhed, manglende samvittighed, begejstring for magt og profession, tilbøjelighed til at bruge mennesker som redskaber, udtryksløs formalisme og mekanisk udførelse af ceremonier uden indsigt i deres åndelige betydning, tendens til at nedværdige sig til at praktisere sort magi, besværgelser, åndemaneri og lavere former for politik. 7. stråle mennesker lider meget, når de udsættes for ydmygelse, tab af ydre magt, uvenlig kritik − især fra en underordnet − og hvis det udsættes for grov opførsel.

Princippet på menneskets niveau er det fysiske legeme. Farverne er purpur og safirblåt. Ædelstenen er en ametyst. Symbolerne er det højredrejede svastika og den syvtakkede stjerne. 7. stråle svarer til 1. stråle, og 7. stråle repræsenterer 1. stråles kraft, når den kommer til udtryk i fysisk handling. 7. stråles kunstart er billedhuggerkunsten, som kaldes ”frossen dans”.

Man påstår, at i nutiden er 6. stråles generelle indflydelse aftagende og ved at blive erstattet af 7. stråles indflydelse. Det vil påvirke tendenserne inden for naturvidenskaben, som vil begynde at udforske det sædvanligvis usynlige univers. Forskerne vil også undersøge menneskets metafysiske sanser, evner og psyke, sådan som det allerede sker i forbindelse med ESP[1] og psykosomatisk lægevidenskab. Man vil begynde at udforske og udnytte naturens skjulte kræfter − sådan som det allerede sker ved kernespaltning. I det offentlige liv vil 7. stråles indflydelse påvirke den kollektive smag for pragt og ceremoni.

I kristendommen viser 7. stråle sig i anglo-katolicismens bevægelse i retning af højkirken, og i en voksende erkendelse af ceremoniers åndelige betydning og kraft. Det ses også i organisationer, som anstrenger sig for at etablere samarbejde mellem grupper, sekter og trosretninger i forsøg på at etablere verdensreligionernes broderskab eller religionernes parlament (2. stråle samarbejde og 7. stråle koordinering). 2. og 3. stråles egenskaber også er under udvikling, og derfor vil 7. stråles voksende indflydelse vise sig i verdensforholdene som en tendens til at bruge mægling og samarbejde i stedet for magt, når man ønsker at løse konflikter. Efterhånden som strålens indflydelse gradvis gør sig mere gældende og kombineres med en tilsvarende udvikling af menneskets højere, synteseskabende tænkeevne, vil tendenserne blive stærkere, og til sidst virkeliggøres de idealer, der ligger til grund for FN og dermed beslægtede organisationer som f.eks. UNESCO, IRO (den internationale flygtningeorganisation), lokale forsvarspagter og verdenskonferencer.

 

 

 

_________________________________

[1] ESP betyder ekstrasensorisk perception, som er en opfattelse af ting og begivenheder med metafysiske sanser. Se J.B. Rhine: The Reach of the Mind, p. 30

_________________________________

Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Download-fil: DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: DE SYV TEMPERAMENTER