Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV TEMPERAMENTER
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson

DE SYV TEMPERAMENTER (8 af 12)


Temperamenterne er en nøgle til forståelse af menneskets natur. Den skaber orden i den enorme forskelligartethed og i menneskets enormt mange potentialer.

DE SYV TEMPERAMENTER (8 af 12)

7. kapitel

SJETTE STRÅLE

 

De egenskaber, der især karakteriserer 6. stråle, er opofrende kærlighed, glødende begejstring for en sag, brændende engagement, målbevidsthed, uselvisk hengivenhed, tilbedelse og inderlig medfølelse med andres lidelser − ofte i så høj grad, at de kan skabe empati,[1] eksempelvis som i tilfældet med Kristi sårmærker. Desuden er 6. stråle mennesket karakteriseret af idealisme, der kommer til udtryk som praktisk tjenestearbejde og loyalitet, som er ”ærens inderste kerne”. 6. stråles mennesketype er mystikeren, det menneske, der fuldt og helt går op i sin religion, helgenen og guruen. Det er den aktive filantrop, martyren, evangelisten, missionæren og reformatoren. Som eksempler kan nævnes broder Lawrence,[2] den hellige Frans af Assisi, den hellige Clara af Assisi, den hellige Teresa af Avila (3. og 6. stråle) og general William Booth[3] (6. og 1. stråle).

Idealet er total hengivelse og selvopofrelse til døden for et ideal, en sag eller en leder. Det omfatter desuden uselvisk tjeneste for at reducere verdens lidelser, som føles meget stærkt. Det er drivkraften i det udviklede 6. stråle menneskes liv, som betragter Gud som selvopofrelsens, kærlighedens og godhedens princip. Uanset om 6. stråle mennesket er soldat, elsker, filosof eller videnskabelig forsker, er det ”tro til døden” mod sit ideal. Det betragter egoisme, had, individualisme, foranderlig loyalitet, forræderi over for enkeltpersoner eller ansatte i offentlige tillidshverv som de største onder.

6. stråle mennesket opnår resultater via ekstrem målrettethed. Det driver hengivenheden for idealet så vidt, at det helt fortaber sig i det, og på en måde bliver det selve inkarnationen af idealet. I begejstringens ild opbrænder 6. stråle mennesket både sine egne karakterfejl og de ydre forhindringer, der står i vejen for opnåelsen af idealet. Hvis 6. stråle mennesket fungerer som lærer, inspirerer og opildner det og vækker bl.a. heltedyrkelse og loyalitet hos eleverne. Målet er uselvisk og fuldkommen tjeneste under Guds vilje.

Blandt de fejl og mangler, man finder hos 6. stråle mennesker, kan man nævne sentimentalitet, lidenskab, fanatisme, intolerance, tilbøjelighed til at blive totalt besat af en idé, at lade sig forblinde samt fanatisk og blind heltedyrkelse. 6. stråle mennesker lider meget, hvis venner, de holder af og har tillid til, er illoyale over for dem. Og det samme gælder, hvis de bliver misforstået og fejlvurderet − især, når det drejer sig om motiver.

Princippet på menneskets niveau er astrallegemet.[4] Farven er rosenrød og ildagtig. Ædelstenen er en rubin. Symbolet er en rose med de fire kronblade, der er formet som et ligearmet kors. 6. stråle svarer til 2. stråle, og 6. stråle er et aktivt udtryk for mange af 2. stråles egenskaber. Blandt kunstarterne repræsenteres 6. stråle af arkitekturen, som kaldes ”frossen musik”.

Kristendommen er primært en 6. stråle religion − især i forhold til troens hengivenhedsaspekt og de mystiske karaktertræk. 7. stråle er imidlertid stærkt repræsenteret i religionens ceremonielle former, som muligvis når et højdepunkt i eukaristien[5], ved kroninger og i forbindelse med præsteordinationer og bispevielser.

I kapitlet om stråleblandinger omtales nogle verdenskendte personer, som repræsenterer 6. stråles egenskaber.

 

 

 

_________________________________

[1] I den empatiske proces bliver man revet med i et andet menneskes sindstilstand.

[2] Broder Lawrence blev født Nicolas Herman i Hériménil i det østlige Frankrig.

[3] General William Booth er grundlæggeren af Frelsens Hær.

[4] Astrallegemet er legemet for menneskets følelser. Den består af en stofform, som er mere subtil end den fysiske æter. Astrallegemet kaldes astral, fordi det er selvlysende.

[5] Eukaristi er oprindeligt en betegnelse for Jesu takkebøn over brød og vin, som han ved den sidste nadver aftenen før sin korsfæstelse gav til apostlene som sit legeme og blod.

_________________________________

Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Download-fil: DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Læsefil med vendbare sider: DE SYV TEMPERAMENTER