Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (11 af 14)


Mental skelneevne er en af de vigtigste evner, mennesket skal udvikle. Skelneevnen gør det muligt at finde og vælge sin individuelle vej til oplysning.

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (11 af 14)

Tankesindets tre aspekter

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-13

 

Ud fra de forskellige typer af viden, der erhverves, kan man opdele tankesindet i tre aspekter, for dermed opnår man en korrekt forståelse af skelneevnen. Selv om nedenstående definitioner kan opleves som svært tilgængelige, vil det være klogt at tænke nærmere over dem. Man kan skelne mellem:

Det konkrete tankesind

Det konkrete tankesind er skelneevnens domæne, og her kommer det kritiske intellekt til udfoldelse. Det er den del af tankesindet, der i høj grad udvikles via de højere læreanstalters undervisning. Her udvikles metoder til at indhøste den skelnende viden ved hjælp af analyse, differentieringer og sammenfatninger. Men det konkrete tankesind rummer også sjælens hukommelsesfunktion, og derfor er det knyttet til sjælens kundskabsaspekt, som indsamler viden. Det konkrete tankesind er desuden redskab for sjælens viljesaspekt i forhold til personligheden, for det er via det fokuserede tankesind, at mennesket kan målrette sine bestræbelser. Den konkrete tænkeevne er den skabende evne. Udsagnet ”tanker er ting”, er en dyb åndelig sandhed. Åndsvidenskaben oplyser, at det er de tanker, der skabes ubevidst eller bevidst, der former livet og skæbnen for ethvert menneske.

Det intuitive tankesind

Det intuitive tankesind er udtryk for sjælen eller ”tankens søn”, som den ofte kaldes i åndsvidenskabelig litteratur, og sjælen er primært udtryk for kærlighed og visdom. I sin natur bevarer sjælen resultaterne af al akkumuleret viden – dvs. visdom, der er oplyst af intuitionens lys. Det kan også beskrives som kærlighed, der benytter sig af erfaring og viden.

Det intuitive tankesind er sjælens evne til at kontakte det buddhiske plan, der er de arketypiske idéers kilde, og hvor planens enhed erkendes. Det intuitive tankesind kaldes også for ”sjælens indre stemme”. Her er der adgang til en relativ form for alvidenhed, for sjælen kender sin egen fortid, nutid og fremtid. Det er en evne, der udvikles via abstrakt tænkning, meditation og indre stilhed, når tankesindet gøres roligt og modtageligt for sjælens indtryk.

Det abstrakte tankesind

Det abstrakte tankesind er sjælens redskab til at kontakte den guddommelige vilje på det atmiske plan og virkeliggøre Planen. Via det abstrakte tankesind stimuleres sjælens inderste natur – den guddommelige hensigt. Det er desuden tankesindets højere funktion, der rummer evnen til at kontakte idéernes verden, når de er iklædt mental substans på det højere mentalplan (kausalplanet). Alt hvad der er skabt, er et resultat af en arketypisk idé. Mennesket, som det kommer til udtryk i de tre verdener, er et produkt af sjælens idé. Ved hjælp af vedvarende koncentration og tænkning over et videnskabeligt, filosofisk eller metafysisk problem er det muligt at trænge ind i idéernes verden, hvor den guddommelige intention bag alle idéer kan afsløres. Man kan også sige, at det abstrakte tankesind er den mønsteropbyggende evne, der arbejder med de arketypiske skitser, som ligger bag enhver form.

Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Download-fil: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL - Kenneth Sørensen


Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL