Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (4 af 14)


Mental skelneevne er en af de vigtigste evner, mennesket skal udvikle. Skelneevnen gør det muligt at finde og vælge sin individuelle vej til oplysning.

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (4 af 14)

Udvikling af skelneevne

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-04

 

Det er nu hensigten at definere skelneevnens finere nuancer, så man forstår den opgave, som ethvert menneske skal stille sig selv, hvis det ønsker at udvikle de højere åndelige evner som f.eks. intuitionen. Skelneevnen er det vigtigste trin på vejen mod intuitiv indsigt. Uden skelneevne ingen intuition.

Skelneevnen er baseret på intellektets evne til at adskille, vurdere, analysere, kritisere og kategorisere. Ved hjælp af processerne opnår sjælen en større forståelse af den verden, den lever i, og den forstår de principper og mekanismer, der styrer livet i de tre verdener – det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet.

På den anden side bør det tilføjes, at selv om skelneevnen er en afgørende forudsætning for at udvikle mental forståelse, så skal den gradvist afløses af intuitionen. Skelneevnen resulterer ofte i kritisk separatisme og isolation, der skaber en illusion af adskilthed. Derfor skal intuitionens enhedsskabende og helhedsorienterede forståelse på et senere tidspunkt afløse den mentale skelneevne.

Ved hjælp af skelneevnen lærer man at kende forskel på livets modsætninger:

  • Ret og uret
  • Godt og ondt
  • Lys og mørke i åndelig forstand
  • Kærlighed og had

Der findes uendeligt mange modsætningernes par. De er tydelige for ethvert barn, der vokser op i nutidens samfund, hvor de grundlæggende humanitære værdier indgår i undervisningen. Evnen til at skelne mellem modsætninger forudsætter en række værdier, som man tager udgangspunkt i og vurderer ud fra. Det er imidlertid også skelneevnen, der medfører udvikling af nye og højere værdier, for tankesindets koncentration på etiske problemstillinger kan indebære væsentlige indsigter i sjælens og de højere værdiers verden. Dermed kontaktes guddommelige idéer, der kan afsløre nye principper og værdier for menneskelig adfærd.

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-05

 

Det første et mennesket lærer at praktisere, er den intellektuelle og teoretiske skelneevne. Det medfører, at man godt ved, hvad man burde gøre, selv om man ikke nødvendigvis gør det. Nutidens debatter og kritiske sans har stor værdi, fordi det er de første forberedende øvelser i skelneevnens kunst. Derefter kommer den eksperimenterende fase, hvor man forsøger − først i det små − at praktisere den indsigt, som skelneevnen har resulteret i. Det fører til et stadie, hvor sjælen bruger skelneevnen til at vælge de rigtige værdier at leve efter.

Skelneevnen udvikler en klar forståelse af, hvad essensen i menneskets dybere natur reelt er, og hvordan man kan udtrykke den dybere natur via sine valg af de rigtige værdier. Skelneevnen vil på et tidspunkt give mennesket valgmuligheder, og det resulterer i udvikling af åndelige værdier. Falske og sande værdier vil vise sig, og valget vil lægge fundamentet for en ny adfærd. Derfor kan man opsummerende sige, at udviklingen af skelneevnen sker via teori, eksperiment, fejltagelser, succes, forståelse og evnen til positive valg.

Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Download-fil: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL - Kenneth Sørensen


Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL