Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (10 af 14)


Mental skelneevne er en af de vigtigste evner, mennesket skal udvikle. Skelneevnen gør det muligt at finde og vælge sin individuelle vej til oplysning.

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (10 af 14)

Tankesindets natur og funktion

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-11

 

Herefter er det tanken at give en kort indsigt i tankesindets natur og opgave, så det er nemmere at forstå det særdeles vigtige redskab, mennesket har til sin rådighed. Det er hele menneskehedens opgave at løfte bevidstheden ind i tankesindets verden. Måske kan emnet nogle gange opleves som svært tilgængeligt, men det bør ikke afholde de læsere, der ønsker at udvikle tænkeevnen, fra at forsøge at forstå det.

Tankesindet er den andel af mentalt stof (manas), som sjælen i tidligere inkarnationer har samlet på mentalplanet, og som nu er formet til et mentallegeme, der bruges til at samle erfaringer i den aktuelle inkarnation. Tankesindet består derfor af mentale partikler af en bestemt kvalitet, som svarer til det udviklingstrin, sjælen har opnået i sine mange inkarnationer. Sjælen udvikler erkendelsesredskabet ved hjælp af en proces, der kaldes tænkning og refleksion, og skelneevnen er et vigtigt aspekt. Hukommelsesfunktionen er også et aspekt af tankesindet, men kun dets laveste udtryk. Spørgsmålet er nu, hvilke forskellige former for viden, mennesket høster ved hjælp af tankesindet.

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-12

 

Teoretisk viden

Teoretisk viden er kundskab, som mennesket er vidende om og som accepteres pga. udsagn fra andre, der opleves som autoriteter. Den teoretiske viden er baseret på autoritative udsagn (ofte indlært via opdragelse, uddannelsesinstitutioner og ydre autoriteter). Den teoretiske viden har mennesket ikke selv haft mulighed for at afprøve i praksis.

Skelnende viden

Skelnende viden er viden, der er indhøstet via erfaring i ”livets skole” og via forsøg. Skelnende viden forudsætter intelligent vurdering og anvendelse af den videnskabelige metode, gentagelse af forsøgene og eliminering af det, der ikke kan bevises. Processen fører til klarhed i tankegangen, og den har resulteret i mange sandheder om menneskets tre verdener. Man kunne også kalde processen for viden via eksperiment, men det er værd at bemærke, at det også gælder for viden om mennesket selv og verden, som mange fejltagelser og efterrationaliseringer har medført.

Intuitiv viden

Intuitiv viden er tænkeevnens korrekte vurdering af et aspekt af sandheden, som den erkendes af sjælen. Intuitiv viden eksisterer på det buddhiske plan. Sandhederne er altid til stede, og de manifesterer sig som idéer, der kan opfattes af tænkeevnen og formuleres og tilpasses til nutidens verden. Udsagn som f.eks.: ”Alt er energi”, ”Gud er kærlighed” og ”alt er lys” er intuitive sandheder, der er formuleret af tænkere.

Når det konkrete og skelnende tankesind smelter sammen med det abstrakte tankesind via abstrakt tænkning, skabes det intuitive tankesind, som ser ind i sjælens verden gennem tankesindets vindue. Erkendelse af intuitive sandheder forudsætter udvikling af de redskaber, der kan registrere de intuitive bevidsthedsområder. Den naturvidenskabelige forskning har udviklet redskaber til at studere naturen, og ved hjælp af dem har forskerne afsløret usynlige dimensioner, og på samme måde kræver studiet af de indre verdener tilsvarende redskaber (psykiske evner) for at afsløre de højere bevidsthedsområders livsformer.

Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Download-fil: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL - Kenneth Sørensen


Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL