Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (14 af 14)


Mental skelneevne er en af de vigtigste evner, mennesket skal udvikle. Skelneevnen gør det muligt at finde og vælge sin individuelle vej til oplysning.

SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL (14 af 14)

Ordnet aktivitet gennem

intelligent hensigt

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-16

 

Via tankesindet får mennesket evnen til at skabe mål i livet, og via målsætninger kan det strukturere livet i forhold til målsætningen. Det medfører ordnet aktivitet via intelligent hensigt (bevidst formuleret målsætning). Den mentale evne muliggør bevidst udvikling mod et erkendt mål. Uden tankesindets styring vil mennesket være underlagt sine umiddelbare drifter og behov, og udviklingen vil foregå umådelig langsomt, fordi behovet for instinktiv tryghed er dominerende. Når tankesindet udvikles, erstattes tryghed med behovet for selvstændighed og målrettet vækst. I begyndelsen sker det for at indfri personlige ambitioner.

Når mennesket er sjælsinspireret, vil det senere i udviklingen altid ske gennem gruppearbejde. Når evnen bruges af grupper i større målestok, sker det samarbejde mellem familier, grupper og nationer. Det medfører lov, orden og rigtige menneskelige relationer, hvor grupperne er styret af målbevidst, ordnet, intelligent aktivitet, der er motiveret af kærlighed og visdom.

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-17

 

Tilpasningsevne

Tilpasningsevne er tankesindets og det mentale stofs tredje primære kendetegn. Det er evnen til at tilpasse stofaspektet til åndsaspektet. Eller sagt på en anden måde − det er evnen til at tilpasse livet i de tre verdener, så det afspejler formålet i åndens verden. Tilpasningsevnen er forudsætningen for al udvikling, og den vil via reinkarnationens mange cyklusser resultere i fuldkomne mennesker, samfund og nationer.

Tankesindet er redskab for vilje, selverkendelse og oplysning

Når man ved hjælp af målrettet koncentration fokuserer tanken på abstrakte spørgsmål som f.eks. livets formål, er det muligt at trænge ind i sjælens og idéernes verden. Processen vil oplyse tankesindet om de sjælsformål, der skal følges og aktualiseres. Det er kernen i selverkendelse og oplysning.

Udviklingen vil i særlig grad levendegøre viljens brug, for når mennesket får indsigt i den hensigt, der styrer dets liv, vil det kende målsætningen, og ved viljens hjælp vil det disciplinere og forme personligheden, så alle aspekter − krop, følelser og tanker − arbejder hen imod realiseringen af de erkendte mål. Det er stadiet for den integrerede personlighed. Set i det lys kan man kalde tankesindet for viljens og den intelligente hensigts redskab.

 

Skelneevne-sindets-kronjuvel-18

 

_________________________________

Bringes med tilladelse fra Kentaur Træning,
der tilbyder konsultationer, kurser, bøger til private og erhverv.
WebSite: www.psykosyntese.dk

_________________________________

Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Download-fil: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL - Kenneth Sørensen


Artikel-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: SKELNEEVNE - SINDETS KRONJUVEL