Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (12 af 14)


Andet år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (12 af 14)

Tredje del

Loven om rigtige menneskelige relationer

 

Alle mennesker har flere milliarder naboer – ikke naboer, man bor side om side med i samme gade, men medmennesker, man er kommet i kontakt med og som er i kontakt med hinanden ved hjælp af den teknologi, der er udviklet i nyere tid. På denne måde, kan de opfattes som rigtige "naboer".

Det betyder, at rigtige menneskelige relationer vil få særdeles stor betydning i Den Nye Tidsalder, som menneskeheden er på vej ind i. Men der findes endnu en faktor. Den voksende mulighed for hurtig kontakt har kun eksisteret i en meget kort periode sammenlignet med tidligere tiders lange perioder, hvor livet udviklede sig jævnt og med successive forandringer. Pludselig er de lange afstande mellem mennesker blevet kortere. Begivenheder på den anden side af Jorden bliver man omgående orienteret om. Og man har udviklet relationer, der skaber økonomisk afhængighed af mennesker i stort set alle lande. Og det har altsammen nødvendiggjort en tilpasningsproces. Selvom man måske ikke er klar over det, så tvinges man til at ændre holdninger, til at tænke i nye baner og til at udvide sin viden så hurtigt som bevidstheden kan følge med i civilisationens fremskridt, og det hele skaber et enormt pres på menneskets natur.

Vi er dele af en helhed

Samtidig skal man erkende, at disse ydre omstændigheder tvinger mennesket til at acceptere de relationer, der er menneskehedens sande arv. Relationerne skaber grundlaget for menneskets eksistens. De er ikke kun forbilleder for harmonisk levevis eller en nødvendighed for at overleve. De er en kendsgerning ifølge naturens orden. Alle er uløseligt forbundet med hinanden, og alle vokser på samme tid op i livets store drama, der udspilles på Jorden. Alle er konstant i kontakt med hinanden − ikke kun socialt på det fysiske plan, men også via tendenserne i tanker og følelser. Alle er dele af en enhed, ligesom kroppens celler er en del af mennesket. Det enkelte menneske er en enhed, men alle er også en del af en større organisme. Alle er medlem af en familie, alle er beboere i et samfund, alle er en del af en nation, og – ifølge samme naturlov – er alle enheder i den enhed, der er menneskeheden.

Når disse kendsgerninger studeres, bliver man i stand til at se det omfattende perspektiv, hvor loven om rigtige menneskelige relationer har sin plads og sin funktion. Denne lov er ikke en lov, der kun gælder det enkelte menneskes kontakt til andre. Den fungerer også som en grundlæggende regel for hele organismen, og dens funktionsområde er hele det bevidsthedsfelt, mennesket lever i – dvs. de ydre fysiske manifestationer og følelser, holdninger og tænkning.

Den rigtige indre holdning

Der er behov for, at studiet om rigtige menneskelige relationer får tilføjet forskellige nye synspunkter. Ansvarsfølelse, forståelse, medfølelse, kærlighed og harmløshed er alle led i den kæde af rigtige relationer, der skal smedes i det enkelte menneskes hjerte. Og det grundlæggende problem er at skabe den rigtige holdning, fordi denne holdning vil frigøre en strøm af rigtige relationer, der nedbryder forhindringerne og åbner for vejen til at hjælpe med at ekspandere andres liv.

Der eksperimenteres dagligt med videnskaben om rigtige relationer, selvom det ofte sker blindt og ubevidst. I kraft af det nødvendige samarbejde i hverdagen, og den måde man organiserer livet og kontakterne på, eksperimenterer man med de forskellige aspekter, grader og typer af relationer og lærer af dem. Desuden opbygger man hele tiden det hele på de indre planer ved hjælp af tankelivet og følelseslivet.

De store tænkeres tanker

Der har været mange eksponenter for rigtige menneskelige relationer i forskellige tidsaldre. Mange store tænkere har analyseret denne lov, og alle, der har arbejdet for menneskets frigørelse − for frie og rigtige relationer med andre − har hjulpet med at bringe orden i de modsatrettede og forvirrende relationer, der ofte er blevet et resultat af de forskellige stadier, som civilisationen og kulturen har gennemlevet.

Det er en opmuntrende tanke, at alle udgør én menneskefamilie, men på trods af at denne erkendelse er blevet bremset af en nødvendig vækst af individualitet og selvbevidsthed, er menneskeheden nu nået til et punkt, hvor en hårfin balance mellem individualiteten og enheden kan blive en realitet. Loven om rigtige menneskelige relationer handler om intelligent deltagelse i denne enhed. En tanketom accept og det ældgamle "flokinstinkt" er ikke en del af holdningerne i Den Nye Tidsalder. Det er som udviklede enkeltpersoner, at man i fremtiden vil forsøge at tilpasse den personlige enhed korrekt i det puslespil, som livet er for den ene menneskehed. Der kræves et intelligent samarbejde med loven om rigtige menneskelige relationer af de mennesker, der ønsker at hjælpe med til at manifestere Den Nye Tidsalder.

Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6