Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (7 af 14)


Andet år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (7 af 14)

Meditationsprocessen

 

Ordene "erobring af det indre rum" beskriver på udmærket måde det, man skal forsøge at opnå gennem meditation – udforskning af de indre verdener og anvendelsen af tankesindet til at erobre nye dimensioner.

Det første man skal erkende er, at de indre verdener eksisterer, og at man hele tiden lever i dem i kraft af de følelsesmæssige og mentale aspekter i menneskets natur. Det psykiske liv har en håndgribelig eksistens i disse verdener af energier og egenskaber, og de skal ikke opfattes som helt subjektive, abstrakte og formløse, som de almindeligvis – og fejlagtigt – er blevet betragtet.

De indre verdener, hvor den psykiske del af mennesket har sit liv, er årsagens verdener, og de er i virkeligheden mere virkelige, end de såkaldt synlige verdener, for de indre er mere dynamiske og effektive. Alt, som senere manifesteres i den ydre synlige verden, har sin oprindelse i de indre verdener, og alt, der sker omkring et menneske, er et ydre udtryk for energiernes aktivitet og vekselvirkning i de indre områder. Nutidens fysikere har vist, at den stoflige verdens natur er helt anderledes, end det sanserne kan opfatte. Den indstilling, at der findes indre verdener bag de ydre håndgribelige aspekter, giver et billede af hele livsmønstret og skaber ny forståelse.

Som en rumrejse

Man kan få en fornuftig opfattelse af de forskellige former for aktivitet og de forskellige stadier, man arbejder med i meditationen – i udforskningen af de indre verdener – hvis man forestiller sig en raket, der sendes ud i rummet, og som derefter ændrer kurs og vender tilbage til Jorden. En tilsvarende cyklus foregår i meditationsprocessen.

Det første stadie er projektion. Den energi, der kræves til en rakets fremdrift, og som kan presse den opad, overvinder tyngdeloven. På samme måde kan man styre sin bevidsthed opad til de indre verdener. Ved hjælp af følelserne og forestillingsevnen kan man trænge ind i tankens verden og endnu dybere til de åndelige niveauer. Den fremaddrivende energi består af aspiration, der passende er blevet kaldt "brændende aspiration", og man styrer den selv, for i virkeligheden styrer man hele meditationsprocessen med viljens kraft. Det er kun blevet forstået i begrænset omfang.

Det andet stadie for raketten er, at den når frem til et område, der har en anden form for tyngdekraft og et andet center for tiltrækning. Det svarer til, at man i meditation kommer i kontakt med et højere bevidsthedsområde − dvs. et område for tænkning eller en specifik region i de indre verdener.

Det efterfølgende stadie er en hårfin afbalancering af Jordens nedadgående træk og af det andet centers opadgående træk. Finder man denne balance, vil energiens egendrift, der stadig findes i raketten, få den til at kredse rundt om det nye center og fastholde den i orbit. Det samme gælder bevidstheden, når den trænger ind til de højere, indre niveauer. Bevidstheden skal nå frem til den region, den er rettet mod, men den skal bevare sin frihed og ikke blive regionens fange. Bevidstheden skal kun blive i området, så længe det er nødvendigt for at opfylde det ønskede formål, og det er at undersøge og registrere det, der kan opsamles i det center, den har fået kontakt med på tankens plan. Derefter skal meditationen afsluttes på en harmonisk måde.

Den information, der modtages fra rumrakettens måleinstrumenter, svarer til menneskets registrering og fortolkning af de idéer, der opsamles på de indre planer, og det hele skal tilføjes den eksisterende viden og erfaring, ligesom de måleresultater, der er opsamlet via raketten.

Der er endnu et punkt i denne analogi. Raketten skal styres fra starten på Jorden og gennem hele rejsen. Det samme gælder meditationen. Man må aldrig miste den bevidste styring. Muligheden for at falde i en trancelignende tilstand er absolut mulig, og den er både forkert og farlig. Meditation skal altid være en bevidst proces. Man skal hele tiden være helt opmærksom, og med denne viden skal man – dér, hvor man er – styre hele processen, iagttage den, kontrollere den og regulere dens omfang og varighed.

Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6