Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Andet-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (3 af 14)


Andet år - Instruktion 1 - 21. december-20. februar - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 1:6 (3 af 14)

Skabende tænkning

 

Hvordan kan man "arbejde" med disse love og principper? Der findes to måder – en ydre aktivitet og en indre aktivitet.

Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at man skal give udtryk for disse love og principper i de daglige holdninger og aktiviteter og relatere dem til alle handlinger. Det betyder, at man ganske enkelt skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med lovenes og princippernes ordlyd, at man skal vise verden, at de fungerer som et vigtigt grundlag for den daglige levemåde, og derfor bliver de en garanti for fred.

Indre aktivitet er vanskeligere at forstå og kræver derfor en mere uddybende forklaring og nærmere studier, men man vil blive i stand til at opfatte betydningen, hvis man husker, at ethvert menneske hele tiden bruger tankerne som en "indre aktivitet", selvom man ikke bemærker det, og at der ligger tanker bag alt det, man gør − dvs. holdninger, relationer og den måde, man lever på. I tankens verden fødes og begynder alt det, der kommer til udtryk på Jorden. Hverdagslivet væves med tænkningens tråde som grundlag. Det gælder arkitekten før skitserne tegnes, fabrikanten, der vurderer sine markeder, og de varer, der kan produceres, forskeren, der leder efter en ny formel, politiske ledere og lærerne i skolen osv.

På denne måde fødes fremtidens verden time for time, og tænkere skaber hele tiden mønstret på alt det, der er på vej. Men hvert enkelt menneske kan på samme måde benytte den skabende tænkning, og ved hjælp af den kan man opbygge den fremtidige verdensstruktur og den nye verdens livssyn, der vil blive baseret på åndelige værdier og universelle love. Det er ikke kun opfinderes, forskeres og politikeres tanker, der virkeliggør de forhold og tilstande, menneskeheden vil leve under i fremtiden. Ethvert menneske kan spille en konstruktiv rolle, hvis det vælger at gøre det.

Et skabende instrument

Tænkeevnen er et kraftfuldt skabende redskab og en vital "aktivator". Den forbinder mennesket med højere bevidsthedsplaner, og ved hjælp af dem er det muligt at bevæge sig ud over rammen for den nuværende viden og derved få årsagernes og hensigtens verden i sigte. Det gør det muligt for mennesket at opsamle de højere tanker om det sande, det gode og det nødvendige, og dagligt gøre mennesket til en medspiller i skabelsen af menneskets livsbetingelser.

Skabende tænkning er et bestemt trin i manifestationen af idéer og åndelige begreber, og fordi tanker er energi, kan man bruge tankens kraft til at udvikle de kvaliteter, holdninger og tilstande, som man mener, skal komme til udtryk. Når man benytter tænkningen bevidst og skabende, bliver man i stand til at skabe forandringer i det indre liv og dermed skabe ændringer i omgivelserne og i den ydre verden.

Men mennesket bruger for det meste tankerne helt ubevidst og tilfældigt, og ofte styrer tankerne mennesket i stedet for, at det er mennesket, der styrer tankerne, og det skaber stress og depression. Man kostes rundt af tankens egen kraft. Hvis man bruger tankerne egoistisk, kan tankerne blive direkte destruktive. Derfor − så snart man får indblik i emnet tankens kraft, skal man være klar over, at der er et vitalt behov for at tænke rigtigt, at have det rigtige motiv bag tanken, og at forstå de subtile processer rigtigt. Tankesindet vil i den kommende tidsalder komme mere og mere i fokus. I psykologien har man allerede fokus på tankens natur, og hvordan den kan bruges, og når den psykologiske viden bliver mere almindeligt kendt, vil det blive mere og mere nødvendigt at lære, hvordan man skal tænke skabende for ved hjælp af ægte vision at kunne opbygge den verden, menneskeheden ønsker.

Kontakt via bøn eller intellekt

I tidens løb har bøn fungeret som en livline mellem den indre og den ydre verden, og den har skabt en magnetisk kanal for den støttende og hjælpende kraft, som menneskeheden har haft behov for. Men fordi bøn altid vil fungere som en grundlæggende måde til kontakt opad, kræver nutidens udvikling af intellektet desuden en mere mental form for "indre aktivitet" – eksempelvis en meditationsform med en skabende egenskab, der gør det muligt at arbejde med loven på en positiv og videnskabelig måde.

Meditation er ikke en abstrakt aktivitet, på trods af at den ofte betragtes på denne måde i den udadvendte vesterlandske civilisation, der lægger vægt på det håndgribelige, det ydre og på synlige resultater. Meditation består af koncentration, refleksion og forståelse, samt af en klar intuitiv opfattelse og formulering af idéer og tanker, og derefter af en visualisering af de metoder, der kan manifestere dem. Meditation består både af aktivitet og af tjenestearbejde. Den sædvanlige fejlagtige opfattelse er, at meditation og handling er to forskellige ting. Den rigtige opfattelse er, at de udgør to forskellige faser i en proces: En bevidst, målrettet aktivitet, og en meditation, der "handler uden hænder".

Man skal også være opmærksom på værdien af gruppemeditation. Det enkelte menneske, der mediterer alene, kan føle sig ineffektiv og derfor måske frustreret, men mange mennesker, der mediterer på det samme tema, mangedobler den enkeltes kraft på grund af den fælles hensigt og den samlede indsats. Der skabes et samspil af mental energi, og styrken koncentreres i den forenede indsats, som hver enkelt bidrager til – en styrke, der kan mærkes af alle i gruppen.

Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6


Artikel-Skabende-meditation-02-01-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 1:6